Bramboriáda

Ve dnech 17. a  20. 9. 2021 proběhl v naší škole projekt s názvem Bramboriáda. Žáci plnili spoustu sportovních "bramborových"disciplín, jako např. skákání s bramborem mezi koleny, shazování kuželek bramborami, jízda na koloběžce - slalom mezi bramborami, skok v pytli a další. Později se k nim přidaly i děti z MŠ a s pomocí žáků si tyto disciplíny také vyzkoušely. Projekt pokračoval i v hodině pracovních činností. Žáci vyráběli postavičky a zvířátka z brambor, které dozdobili nejrůznějšími přírodninami. Na závěr naší Bramboriády jsme se v družině naučili "bramborový" taneček. Za své snažení dostaly všechny děti diplom a sladkou odměnu. Přestože  počasí nebylo úplně ideální, užili jsme si hezký den plný zábavy :-)

 

 

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ WORKOUTOVÉHO  A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ VE VÍTONICÍCH

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 proběhlo slavnostní otevření workoutového a dětského hřiště ve Vítonicích. Po úvodním proslovu paní starostky nadešel významný okamžik – přestřižení slavnostní pásky, kterou přestřihli občané Vítonic,děti ZŠ a MŠ, paní ředitelka školy Mgr. Jana Opluštilová a místní kaplan P. Mgr. Josef Hovád.  Pan kaplan poté hřiště posvětil a popřál mu mnoho spokojených uživatelů.

Paní starostka vyzvala občany pro vymyšlení názvu pro nové sportoviště. Naše škola přispěla několika tipy, tak uvidíme, jestli se některý z nich bude líbit.

Druhý den jsme se s dětmi vypravili vyzkoušet herní prvky workoutového a dětského hřiště na vlastní svaly. Děti byly nadšené a z jejich reakcí bylo patrné, že další návštěva hřiště na sebe nenechá dlouho čekat.

Přejeme, ať hřiště dělá dospělým a dětem radost.

Dopravní výchova - 6. 9. 2021

  Po návratu z prázdnin jsme všichni roztržití, a proto je nutné připomenout si  pravidla silničního provozu. Žáci už koncem školního roku prošli praktickým výcvikem na dopravním hřišti v Loukově a tentokrát se věnovali části teoretické. Lektor se zaměřil na silniční provoz a také na pohyb po komunikacích s kolem. Seznámil žáky s pravidly silničního provozu a upozornil na dodržování bezpečnosti. V závěru si žáci napsali test z dopravní výchovy a po jeho vyhodnocení získali průkaz cyklisty.

 

Kurz zdravovědy

Dne 3. září se všichni žáci zúčastnili kurzu zdravovědy. Zdravotní sestřička vysvětlila dětem, jak se mají zachovat při způsobení úrazu, jak poskytnout první pomoc a na jaká telefonní čísla se mají obrátit v případě pomoci. Děti si ošetření úrazu vyzkoušely i prakticky mezi sebou. 

    

 

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022
Ve středu 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Ve škole žáky i jejich rodiče přivítaly krátkými projevy paní ředitelka Jana Opluštilová a paní starostka Ladislava Hradilíková.

Prvňáčci se vůbec nebáli postavit se poprvé před tabuli a splnit velký školní úkol. 

Starší spolužáci své nové kamarády přijali do kolektivu školáků a společně jsme se rozloučili písničkou z pohádky o Machovi a Šebestové. 

Prvňáčci si domů odnášeli mnoho zajímavých dárečků od obce, školních potřeb a pomůcek ze školy a hlavně pocit, že už jsou velcí školáci. 

Přejeme všem dětem, aby se jim ve škole líbilo.

 

 

Malovací den

Čekání na vysvědčení nám zpříjemnil den plný barev.

Úterý jsme věnovali malování na trička, na obličeje,

výzdobě plochy před školou a výstavě našich nejzdařilejších výkresů.

Doufáme, že venkovní výzdoba školy potěší i návštěvníky místních hodů.

 

Loučení s páťáky

Předposlední škol ní den se nesl v duchu loučení s žáky 5. ročníku. S dětmi se rozloučili všichni mladší spolužáci, třídní učitelka Petra Dostálová i ostatní učitelky.  Také paní starostka L. Hradilíková dětem přinesla krásné dárky a popřála všem nádherné prázdniny.

 

Tak se, milí páťáci, mějte v nových školách dobře a někdy si na nás vzpomeňte!

 

Nejlepší sběrači

Těsně před koncem školního roku jsme vyhodnotili a odměnili nejlepší sběrače:

Ve sběru papíru uspěli: Aneta P., Vojta a Filip V. a Daniel J.

Nejvíce pomerančové kůry nasbírali: Ondřej H. a Patrička H.

Ve sbírání kaštanů se nejvíce dařilo: Lukášovi Z. a Aničce H.

Všem gratulujeme!

 


Školní výlet

V pondělí 29. června jsme se vydali na výlet za zvířátky do zoologické zahrady v Lešné.

Užili jsme si dne pozorování a poznávání života zvířat. Každý si našel své nejoblíbenější.


Vítonická olympiáda

Ve čtvrtek 24. června si všichni sportovci z naší školy poměřili své atletické výkony. Sportovci byli rozděleni do 3 kategorií. Zazávodili si ve sprintu, skoku z místa, vytrvalostním běhu a hodu kriketovým míčkem.

Nejlepší borci v jednotlivých disciplínách:

Sprint: Daniel, Zoja a Maruška H.

Skok z místa: Daniel, Zoja a Eda

Vytrvalostní běh: Daniel, Michal a Lukáš

Hod kriketovým míčkem: Daniel, Zoja a Lukáš

 

  1. 1. kategorie
  1. 2. kategorie
  1. 3. kategorie

Vítězům gratulujeme a chválíme všechny další sportovce, kteří se soutěže zúčastnili a snažili se podat co nejlepší výkon.

 

 

Cesta za pokladem

V pátek 18. června se 5 družstev vydalo na dobrodružnou cestu za pokladem. Během putování děti plnily přírodovědné úkoly a poznávaly okolí obce Vítonice.

 

Naše nejúspěšnější družstva:

 

Motýlci - Míša M., Michal K., Jaromír H. a Vojta V.

Čtyřlístek – Anička H., Zoja Š., Anička Z. a Danda J.

Lvi – Vilém V., Rosťa H., Filda V. a Klárka M.

 

Odměnou pro všechny byl nález zlatého pokladu, který pro nás všechny objevil Rostík H.

 

Dnešní zábavný program jsme zakončili sestavováním obrazů z nalezených přírodnin. Výsledné práce svědčí o našich tvůrčích schopnostech.

 

Dobrodružné dopoledne jsme si všichni užili a už se těšíme na další zajímavé akce.

 

 

Dopravní výchova 4. ročník

V úterý 8. 6. se naši žáci vypravili na dopravní hřiště do Loukova. Společně s instruktorem si nejprve celé dopravní hřiště prošli. Žáci byli upozorněni na světelnou signalizaci, vlakový přejezd a zopakovali si také pravidla silničního provozu. Jízdu na kolech pak absolovovali všichni na výbornou. 

 

 

Hravě žij zdravě!

Žáci 5. ročníku se v rámci výuky informatiky účastnili vzdělávacího kurzu - Hravě žij zdravě. V tomto kurzu se seznámili se zásadami správné výživy a zdravého životního stylu. Cílem byl důraz na správnou skladbu jídelníčku a správný jídelní režim. Všichni žáci dokončili soutěž úspěšně s krásným diplomem.

 

 

Den dětí

V úterý 1. června jsme si společně užili Den dětí. Vyzdobili jsme si roušky do veselých barev a ze stavebnic sestavili dnešní významné datum. Pak už nám nic nebránilo vrhnout se do sportovních aktivit na hřišti - čekalo na nás skákání v pytlích, jízda na koloběžkách, hod oštěpem, hod na cíl a další soutěže s malými i velkými míči. Sladká ledová odměna nás všechny potěšila.

Svůj den jsme si užili a už se těšíme na další školní projektové dny, které nás v červnu čekají.

 

 

 

Soutěž v krasopisu

V květnu jsme uspořádali soutěž v krasopisu. Rozhodli jsme se, že zkusíme ve všech předmětech pěkně, ale také bez chyby psát. Podívejte se, jak se nám práce povedla. A jaké bylo hodnocení?

1. ročník

2. místo: Ondřej H.

                Filip V.

2. ročník

1. místo: Daniel J.

2. místo: Anna Z.

3. místo: Andrea Ž.

               Aneta P.

3. ročník

2. místo: Vilém Ch.

3. místo: Vojtěch V.

 

4. ročník

1. místo: Klára M.
2. místo: Patricie H.
3. Místo: Rostislav H.
 
5. ročník
1. místo: Eda M.
2. místo: Michaela M.
3. místo: Marie H.
 
 
 
 
 
 

Ovoce do škol

Školní projekt 2020/2021

 

Doprovodné opatření:

Ochutnávka ovoce a zeleniny

 

V pondělí 31.5.2021 se 24 žáků všech ročníků v rámci ochutnávky různých druhů ovoce a zeleniny seznámily s informacemi o prospěšnosti pravidelné konzumace ovoce a zeleniny. Žáci si pochutnali na několika druzích těchto zdravých potravin a povídali si o tom, komu které ovoce a zelenina nejvíce chutná.

 

 

Návštěva knihovny

Dne 27. května navštívili žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku knihovnu ve Vítonicích. V úvodu vyprávění přivítala děti paní Staňka Nováková, převlečená za tetu Kateřinu z povídky Saturnin. Z knihy dětem přečetla krátkou povídku. Společně si pak zahráli různé hry a soutěže, zaměřené na poznávání přísloví. Výherci si odnesli krásný pohár "tety Kateřiny" a všichni dostali sladkou odměnu.
                                                 
 
 
 

Projekt Veselé zoubky

 

V úterý 25. května se žáci 1. a 2. ročníku zaměřili na své zdraví.

Věnovali jsme se poznávání zdravých a nezdravých potravin, povídali jsme si o zdravém životním stylu a opakovali jsme si znalosti o ústní hygieně.

Hurvínkovi jsme vysvětlili, proč se nemusí bát navštívit zubního lékaře a od Zoubkové víly jsme dostali dárečky, které doma použijeme při pravidelném čištění zubů.

Dopoledne jsme si opravdu vychutnali.


 

Školní oslava

Anetko, přejeme Ti hodně nových kamarádů!

 

Školní projekt - MLÉKO DO ŠKOL

 

Ochutnávka mléčných výrobků

V pondělí 24.5.2021 se 23 žáků všech ročníků v rámci ochutnávky mléčných výrobků seznámily s informacemi o prospěšnosti konzumace mléka a mléčných výrobků. Žáci vycházeli z vlastních zkušeností při vyprávění o zpracování těchto výrobků.

Všichni mohli zdarma ochutnat několik mléčných výrobků – bílé jogurty, tvarohové lipánky a jihočeské žervé.

 

  

 
 
 

 

Dny stavebnicových her

 
                    V květnovém týdnu proběhla ve škole soutěž ve stavebnicových hrách. Žáci si donesli do školy své oblíbené stavebnice a pustili se do práce. Stavby byly moc pěkné a všechny děti si zasloužily za své výtvory pochvalu a sladkou odměnu.
                     
                      
                      

 

                                                                                                
                           

 

Připravujeme se na maminčin svátek

 

V pátek 7. května jsme mysleli na naše maminky. Připravili jsme pro ně krásný dáreček a básničku, kterou od nás uslyší v neděli na svůj svátek. 

 

 

Milé maminky, máme Vás moc rádi!

 
 
 
 
 
 

Barevné vysílání prvňáčků a druháčků

 

Probouzející se jarní příroda a blížící se velikonoční svátky nás inspirovaly ke zpestření každodenního vysílání. Rozhodli jsme se vysílat barevně. 

Čeká nás červený čtvrtek, modrý pátek, žluté pondělí a zelené úterý.

 

Každé ráno se všichni žáci i vyučující přivítají v oblečení daného dne a společně si předvedou předměty ve stejné barvě. Každý se může pochlubit vlastnoručně vyrobenou nebo namalovanou kraslicí. Pro dobrou náladu si zazpíváme barevnou písničku nebo přečteme barevnou pohádku.

 

I na učení se tento týden děti mohou těšit více než obvykle, protože i vysílání projektového týdne budou naplňována barvami až po okraj.

 

Poděkujeme také maminkám, které dětem pomohou připravit barevné svačinky a nápoje.

 

Všichni se těšíme! 

 

                  Červený čtvrtek

 

 

Modrý pátek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žluté pondělí

 

 

Zelené úterý

Divadélko pod střechou

 

Chodíte rádi do divadla?

My ano.

A protože nyní nemůžeme, zahráli jsme si divadélko sami.

Všichni prvňáčci i druháčci se stali herci v pohádce Jak šli bratři pro kládu.

Moc se nám to líbilo a poučili jsme se,

že ve dvou nebo třech se to vždy lépe táhne……………………….

 

 

 

Člověče, nezlob se!

Ve čtvrtek 11. února jsme si procvičovali matematiku netradičním způsobem.

Uspořádali jsme Turnaj „Člověče, nezlob se“.

Hrací kostky nás rozdělily do dvojic a šlo se na to.

Do 2. kola postoupili Andrejka, Ivanka, Daneček a Filípek.

Dva nejúspěšnější borci – Daneček a Ivanka - se nakonec utkali ve finále.

Tentokrát měla štěstí Ivanka a stala se vítězem celého turnaje. Blahopřejeme!

 

 


28. 1. 2021  - Recitační soutěž

V den pololetního vysvědčení předvedli žáci svůj přednes na tradičně pořádané recitační soutěži. 
Porota hodnotila nejen recitaci, ale i výběr básně a celkový projev žáka. A protože všichni přednášeli
moc hezky, nebylo lehké vybrat jen tři nejlepší. Proto byli oceněni všichni žáci a vítězové si navíc
 odnesli knihu dle vlastního výběru, která jim bude upomínkou na tento den.
 
 
                                       
 
 28. 1. 2021Maškarní karneval
 Rej masek, soutěže a tanec - to vše jsme si užili poslední den před 
 pololetními prázdninami :-)
 

 

14. 1. 2021 - Zimní radovánky

Zima nás konečně obdařila sněhovou nadílkou a tak chodíme pravidelně ven bobovat, sáňkovat a stavět sněhuláky.Kopec v blízkosti školy využíváme k zimním radovánkám v hodinách tělesné výchovy i ve školní družině.

 

Vánoční besídka 

V pátek 21. prosince do školy přišly Vánoce. Celý den se nesl ve slavnostní atmosféře. Vyrobili jsme si svícny z jablíček, zjistili, co nás čeká v novém roce a zahráli jsme si na Ježíška. Nakonec jsme všichni pod stromečkem našli překvapení.

 Mikulášská nadílka

 4. 12. 2020 jsme v naší škole měli vzácnou návštěvu - za dětmi přišel Mikuláš s andělem. Děti si vyslechly Mikulášova slova chvály i drobná napomenutí, přednesly básničku nebo přeskakovaly Mikulášovu berlu. Anděl předával dětem balíčky s dobrotami. Obvykle mívá ještě za úkol zastávat se zlobivých dětí před čertem. U nás ve škole ale žádné hříšníky nemáme, a proto k nám čert letos nemusel chodit :-) 
 
 
 
 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pátek 27. listopadu navštívili žáci 1. a 2. ročníku místní knihovnu.

Byli velmi překvapení, když tam na prvňáčky čekal král, kterého si zahrál spolužák Daneček.

Král pasoval žáky 1. ročníku na čtenáře a předal jim upomínkové listy. Od paní knihovnice S. Novákové dostali oba prvňáčci na památku krásnou knížku Školní strašidýlko.

Všechny děti odcházely spokojené a v ruce si odnášely zapůjčené knížky pro domácí čtení. Přejeme našim novým čtenářům mnoho příjemných chvil strávených s pěknou knihou.

Velké poděkování patří paní knihovnici S. Novákové, která dětem vždy připraví v prostorách knihovny zajímavé chvíle.

 

 

8.10. 2020 - Dopravní výchova

Dne 8. 10. se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti ZŠ v Loukově. Děti se seznámily s dopravními značkami, se semafory, s významem reflexních doplňků v silničním provozu, se zásadami bezpečné jízdy na jízdním kole, s pravidly pro provoz vozidel s právem přednosti jízdy atd. Žáci se také dozvěděli,čím má být vybaveno jízdní kolo a  byli seznámeni se situacemi, které mohou v běžném dopravním prostředí nastat. 

  

 

18. 9. 2020  - Jablíčkové dny

Ve dnech 14.-18. 9. 2020 si naše škola uspořádala "jablíčkový týden". Zpívali jsme o jablíčku, podívali jsme se na pohádku "O hruškách ušatkách a jablíčku parohátku". Ve výtvarné výchově jsme kreslili a vyráběli jablíčka různými technikami. Ve třídě jsme si udělali výstavku podzimního ovoce. V neposlední řadě jsme si povídali o tom, jak jsou jablka důležitá pro naše zdraví. 

 

Básně žáků 4. ročníku:

Košíček jablek

Naše milá babička,

natrhala jablíčka.

Do krásného košíčku,

přidala i hruštičku.

 

Jablíčka

Jakub trhal jablíčka,

radila mu Anička.

Dvě červená, dvě žlutá,

bude z nich dobrá buchta.

 

 

2. 9. 2020 - Branný den

Ve středu 2.9. uspořádala naše škola Branný den. Žáci se přesunuli na školní hřiště, kde plnili úkoly z oblasti první pomoci. Vyzkoušeli si také svou zdatnost při běhu se zátěží, přechodu zamořeným územím, hodu granátem nebo slalomu na koloběžce. Na závěr všichni společně vyluštili šifru, která nás dovedla ke sladkému pokladu.

 

1. 9. 2020 - Slavnostní zahájení nového školního roku 2020-2021

V úterý 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Letos probíhalo
zahájení netradičně - žáky každé třídy přivítala jejich vyučující ve své třídě.
Někteří spolužáci se neviděli skoro půl roku, proto se letos všichni do školy
těšili.

V I. třídě se poprvé do lavic posadili naši noví prvňáčci. I když
jich je pouze pár, vůbec se nebáli, zapojili se do řešení prvních úkolů a hrdě
se postavili před tabuli.

Žáky přivítaly krátkými projevy paní ředitelka Jana Opluštilová
a paní starostka Ladislava Hradilíková.

Ze školy i od paní starostky prvňáčci obdrželi mnoho
zajímavých dárečků, školních potřeb a pomůcek na celý školní rok.

Zpěvem písničky Na tý louce zelený jsme vesele vkročili
do nového školního roku 2020/2021, na který se již všichni těšíme.

 

15. 6. 2020 - Ovoce do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dostali všichni naši žáci uzavřený

sáček s ovocem. Společně jsme si popovídali o zdravé životosprávě a zdravém stravování .

 

 

 

 

8. 6. 2020 - Projekt "Mléko do škol"

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy. 

I naši žáci byli informováni o prospěšnosti konzumace mléčných výrobků.

 

 

 

27. 2. 2020 - Život ve tmě

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 se naši žáci zúčastnili projektu "Život ve tmě". Seznámili se s životem, pomůckami a komunikací zrakově postižených lidí. Děti si hravou formou vyzkoušely různé životní situace, do kterých se nevidomí lidé mohou dostat. 

Za projekt bychom chtěli poděkovat pracovníkům sociálního spolku z Bystřice pod Hostýnem.

 

 

 

 

 

18. 2. 2020 - "Jindřichovský kokrháč"

5 dívek z naší školy nás reprezentovalo na pěvecké soutěži "Jindřichovský kokrháč". Všichni soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií - 1. - 3. ročník a 4.,5. ročník. První kolo patřilo lidovým písním a ve druhém kole předvedli soutěžící píseň dle vlastního výběru. Naše děvčata zpívala moc hezky, ale na medailové pozice to nestačilo. Jen o vlásek uniklo 3. místo Markétě Zedkové. 

Všichni jsme si společně užili prima dopoledne. Pořadatelům děkujeme za perfektní organizaci této akce a těšíme se za rok na shledanou :-)

 

 

 

5. -7. 2. 2020 - Lyžařský výcvik

 

 

 

 

30. 1. 2020 Recitační soutěž

 Krásnými básničkami nás dnes potěšili žáci naší školy. Porota to neměla vůbec

 jednoduché, protože všichni se opravdu snažili. 

 V upomínku na dnešní den obdrželi vítězové jednotlivých kategorií 

 diplom a pěknou knihu.

 

 

 

 

29. 1. 2020 Stavebnicové hry

Dne 29. 1. proběhla v naší škole soutěž ve stavebnicových hrách. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - 1. a 2. ročník, 3.,4. a 5. ročník. Děti si donesly do školy své oblíbené stavebnice, utvořily dvojice a pustily se do práce. Jejich stavby byly moc pěkné a všechny děti si zasloužily za svoji práci pochvalu a sladkou odměnu.

 

 

 

 

9. 1. 2020 Návštěva kostela 

Dne 9. 1. navštívili naši žáci kostel ve Vítonicích. Všichni jsme obdivovali krásnou vánoční výzdobu. Děti si prohlédly betlém a Ježíška v jesličkách. Za hudebního doprovodu na varhany si děti zazpívaly i známé písničky. Hrou na varhany nás potěšila paní Jana Pavelcová, za což jí patří náš dík.

 

 

 

18. 12. 2019 - Beseda - Komunikace a vztahy ve třídě

Ve středu 18. 12. 2019 proběhla ve 4. a 5. třídě beseda o komunikaci a vzájemných vztazích. Žáci si pomocí různých her mohli vyzkoušet, jak by se měli k sobě chovat a navzájem si pomáhat.

 

 

 

6. 12. 2019 - Rozsvícení vánočního stromečku...

 Dopolední zkouška programu :-)

 

 

  Mikulášská nadílka - 5. 12. 2019

 

 

 

 

 Adventní tvoření - 28. 11. 2019

 

 

 

 

 "Pyšná princezna"

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 jsme navštívili zlínské divadlo. Pohádka byla opět úžasně zahraná a nechyběly ani krásné písničky.

Užili jsme si hezké dopoledne a už teď se těšíme na další představení.

 

Slabikářová
slavnost

V pátek 8. listopadu zažila naše 1. třída velkou
oslavu. Pozvali jsme předškoláky i paní učitelku z mateřské školy, aby viděli,
co jsme se už v první třídě naučili. Předvedli jsme mnoho básniček, čtení
slabik a dokonce i některých slov.

 

Jaké bylo naše překvapení, když nám přišel dopis od
"Šotka", který nás ve vyučování stále sleduje a občas udělá nějakou lumpárnu.
Ve třídě nám uschoval dárečky - nové Slabikáře. Po dlouhém hledání je Jareček
našel a všechny děti mohly být pasovány na malé čtenáře.

 

Sladkou odměnu dostaly i děti ze školky a na rozloučenou
jsme si společně zazpívali písničku Kalamajka.

 

Ze školy dnes prvňáčci odcházeli se Slabikářem
v aktovce a těšili se, jak vše povypráví rodičům. Tentokrát se budeme
všichni těšit i na pondělí, kdy už budeme pracovat se Slabikářem.
                                                                                                     

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Podzimní výstava - 30. září 2019

V pondělí navštívili žáci ZŠ a MŠ výstavu ovoce a zeleniny v místním kulturním domě.

Některé druhy mohly děti i ochunat.

 

 

Vystoupení pro seniory - 28. září 2019

Den české státnosti byl pro nás a naše žáky ve znamení básní, zpěvu a tance. 

Svým vystoupením děti tentokrát potěšily vítonické seniory.

Foto ze zákulisí :-)

 

 

Zábavné odpoledne s myslivci - 6. září 2019
 
V pátek ráno začali žáci zábavné dopoledne opékáním špekáčků. Poté se zúčastnili prohlídky protipovodňové stavby Moštěnice. K celé stavbě nám odvyprávěla velmi pěkný výklad p. starostka Hradilíková, za což jí moc děkujeme. Na závěr měly děti přednášku o poskytování první pomoci při běžných úrazech. Některé situace si žáci sami vyzkoušeli. Zábavné odpoledne se dětem velmi líbilo.
 
 
 
 
 
Zahájení školního roku  - 2.září 2019
 

Ačkoliv předpověď počasí hlásila na 2. září deštivé počasí, sluníčko se nenechalo zastínit dešťovými mraky a doprovodilo děti  na  první cestě do školy. Tady už na ně čekaly jejich  paní učitelky.

Ve Vítonicích  usedlo letos do lavic 31 žáků.  Mezi  nimi  i  6 prvňáčků, kteří spolu se svými rodiči netrpělivě  očekávali  tento velký den. Všechny je přivítala paní ředitelka  i paní starostka obce. Z tabule se na žáky usmívala nakreslená housenka. Společně ji doplnili písmeny  abecedy,  jež symbolizovala nejdůležitější věci, se kterými se děti budou ve škole setkávat.

Zvláštní pozornost patřila samozřejmě prvňáčkům. Dostali spoustu drobných dárečků a pomůcek do vyučování .  Jejich starší spolužáci je pozdravili písničkou a popřáli, aby se jim ve škole líbilo.

Všem našim  žákům přejeme úspěšný školní rok 2019/2020.

 

 
 
 
 
 
V tento slavnostní den přišel naše děti pobavit klaun " Pepíno prcek". Společně jsme odstartovali nový školní rok tancem, písničkami a soutěžemi.
 
 
 
 
 
 
Příměstský tábor
 
Během příměstského tábora se děti seznamovaly s novou aparaturou a mikrofony, které byly zakoupeny z projektu " Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku". Žáci nacvičili píseň na zahájení nového školního roku.