ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

ROK PLNÝ BAREV

 

Plavecký výcvik

2. 3. 2023

Tento měsíc začal žákům naší školy plavecký kurz. Děti se vody se nebojí a každou plaveckou lekci si pořádně užívají.

 

 

Jaro klepe na dveře

Všichni se už těšíme na jaro a čekání na první jarní den si zpříjemňujeme nejrůznějšími aktivitami.

Měsíc březen jsme si vymalovali žlutou barvou a dnešní den jsme věnovali jarnímu keramickému tvoření. Děti si opět „pohrály“ s keramickou hlínou a pod vedením paní učitelky Hanky Adamcové se jim pod rukama tvořila krásná usměvavá sluníčka.

Až je za pár dní rozsvítíme žlutou barvou, budeme moci všichni společně otevřít dveře nejkrásnějšímu ročnímu období - JARU.

 

                                        

 

 

DUHOVÉ HRÁTKY

Vyvrcholením měsíce února v naší škole byl maškarní karneval. Tentokrát jsme si ho užili v plné parádě společně s dětmi z mateřské školy.  Naše "Duhové hrátky" jsme zahájili recitací tematických básní v podání žáků 1. a 2. ročníku. Pak už začalo to pravé karnevalové dovádění. Děti tancovaly a skotačily při hudbě. Na připravených stanovištích pak všichni společně plnili zábavné úkoly, za něž získávali razítka. Nakonec jsme si ještě dali pořádnou dávku tance  a soutěžení. Po skončení karnevalu si děti svá získaná razítka proměnily v "bance" za duhové penízky. Za ty si následně nakoupily v obchůdku sladkosti a drobné dárečky, které pro ně byly připraveny.

 A co říci závěrem? Tento den jsme si náramně užili. Viděli jsme tu spoustu krásných masek a hlavně spoustu krásných dětských úsměvů :-)

 

 

Recitační soutěž

31. 1. 2023

Dnešní den v naší škole byl opravdu slavnostní. Všichni žáci dostali své pololetní vysvědčení. A nejen to - tento den se konala i velká recitační soutěž. Soutěžilo se ve třech kategoriích - děti předškolního věku, žáci 1. a 2. ročníku, žáci 3. - 5. ročníku. Všichni si připravili krásné básničky a svým přednesem nás velmi potěšili. Porotu poté čekal nelehký úkol - vybrat ty nejlepší z nejlepších. V kategorii nejmenších dětí se na 3. místě umístil Tomášek Křížek a Terezka Nováková, 2. místo patřilo Nikolce Adamové a . 1. místo za nejlepší přednes získala Kristýnka Kunzová. V další kategorii obsadil 3. místo Matěj Novák, o 2. místo se dělili Juditka Foltýnová a Šimon Kadlčík. Z prvního místa se po zásluze radoval Vašík Matějíček za svou báseň Ulekaná Nána. V kategorii 3.- 5. ročník získal 3. místo Vilém Chromec, na 2.místě se umístil Vojta Vymětalík a na stupínek nejvyšší se postavila Andrejka Žaloudíková. Všem gratulujeme a těšíme se zase příště!

 

.  

 

Projekt „Královna zima“

Bílý měsíc leden jsme zakončili projektovým dnem s názvem Královna zima. Původně plánované hry na sněhu nahradily „bílé aktivity“ ve škole. Žáci byli rozděleni do tří družstev a společně plnili připravené úkoly. Podařilo se jim vyrobit krásné sněhuláky z krabic. Krabice nejprve sestavili, poté nabarvili a dozdobili. Máme teď ve škole sněhuláka s růžovou čepicí, sněhuláka "minecrafťáka" a sněhuláka "elegána" v klobouku. Žáci se také seznámili se stopami zvířat. Poté se vydali na bojovku, kde využili nově získaných poznatků. Podle stop nakonec úspěšně vyluštili tajenku. Děti si zahrály i pohybovou hru, při které se musely pohybovat jen po ledových krách. Závěrečnou tečkou tohoto dopoledne bylo hledání pokladu.

Jako každý měsíc, i tentokrát byli vyhodnoceni nejaktivější žáci a některým tak přibyl do sbírky diplom bílé barvy. Všichni jsme si tento den náležitě užili a ještě dlouho na něj budeme vzpomínat.

                               

 

 

3D kino ve škole

27. 1. 2023

V pátek se žáci ve škole pomocí kouzelných brýlí ponořili do světa života a putování ledního medvěda. Představení bylo nejenom zajímavé, ale také poutavé a velmi poučné.

 

Lyžařský kurs

10.-12. 1.2023

Ve druhém lednovém týdnu se žáci naší školy zúčastnili lyžařského výcviku na Trojáku v Rajnochovicích. Děti byly rozděleny do  dvou ružstev, ve kterých se učily nebo zdokonalovaly ve svých lyžařských dovednostech. Lyžovaly na  sjezdovce, která byla pokryta technickým sněhem. První den nám počasí opravdu nepřálo, ale ty další dva jsme si užili sluníčka. Na závěr výcviku byli všichni žáci instruktory pochváleni. Začátečníci za to, jak velký pokrok tady udělali. I pokročilým lyžařům se dostala slova chvály, a to nejen za super lyžování, ale i za vzájemnou pomoc.

 

Naše aktivní přestávky

 

Vyrábění ze dřeva

V pátek 16.12. nás navštívil řezbář p.Pavlovský, který se zabývá uměleckým řezbářstvím. Vysvětlil dětem, jaké přírodniny a suroviny jsou zapotřebí k výrobě uměleckých výrobků ze dřeva a přiblížil práci řezbářů. Děti si také mohly vyrobit dřevěnou ozdobu na vánoční stromeček. Dětem se činnost  velmi líbila a všichni si vyrobili krásné ozdoby.

 

Mikulášská nadílka

 

Rozsvícení vánočního stromečku

Pásmem básní, písní a tanečků potěšily děti své blízké a navodily tu pravou atmosféru blížících se Vánoc...

 

SLABIKÁŘOVÁ   SLAVNOST

V pátek 25. listopadu žáci 1. ročníku ukončili nácvik čtení slabik v Živé abecedě.

Pan král se svou královnou z Písmenkova navštívili naši školu, kde se zájmem sledovali, jak se děti naučily básničky k písmenkům, čtení slabik a skládání jednoduchých slov.

Král všechny slavnostně pasoval na čtenáře, královna jim předala královské pamětní listy.

 

K získání vytoužených Slabikářů nakonec pomohly děti z mateřské školy, které svými kouzly přenesly Slabikáře z Písmenkova do naší 1. třídy.

Tak, milí prvňáčci, všichni vám přejeme, aby vás čtení i nadále bavilo a abyste si co nejdříve přečetli svou první pohádku.

 

 

 

 

Projektový den - barva hnědá

23. 11. 2022

Celé dnešní dopoledne bylo ve znamení hnědé - ta byla naší  barvou pro měsíc listopad. Projekt jsme pojali jako rozloučení s podzimem a zároveň připomenutí blížícího se adventu. Zahájili jsme glazováním keramických ježků, kteří se dětem opravdu povedli. Dalším "barevným" úkolem bylo vyzdobit papírové perníčky. Díky šikovným rukám všech žáků vznikla z kousků látek a vaty zajímavá koláž stromu - jak jinak než v barvě hnědé. V další části jsme se věnovali dramatizaci, v níž se opět musela objevit naše barva. Děti si vylosovaly téma a to zpracovaly do podoby hrané scénky. Všichni si roli tvůrců i herců náramně užili. Na závěr jsme si zazpívali a rozdali sladkou odměnu.

                                    

 

Keramické tvoření

Projektový hnědý listopad a nádherně barevná podzimní příroda naše děti inspirovala k oblíbené práci s hlínou.

Středa 9. listopadu se stala Dnem keramického tvoření.

Děti se naučily hlínu správně připravit, obřezávat zvolené tvary podle šablony, začišťovat ostré hrany budoucího keramického výrobku a lepit oči, čumáček a bodlinky šlikrem.

Po chvíli se nám ve třídě scházeli vyfešákovaní ježčí páni a naparáděné ježčí slečny. Všechny děti si výzdobu svého ježečka vymýšlely samy a neskrývaly své nadšení.

Velký dík patří paní učitelce Hance Adamcové, která dětem tento projektový den připravila.

 


 

Dýňový den

21. 10. 2022

Vyvrcholením měsíce října byl  projekt s názvem „ Dýňový den“. Všichni jsme se sešli ve stejné barvě, tentokrát v oranžové. Pro žáky bylo  připraveno několik zábavných úkolů a za splnění každého z nich dostali penízek – vítonický „dýňáček. Disciplíny, jako např. dlabání dýní,  seskládání  a slepení papírových puzzlí, ochutnávku a poznávání ovoce, zeleniny a také všechny  sportovní úkoly si všichni opravdu užili.  Za získané „dýňáčky“ si na závěr  nakoupili v obchůdku, který jsme otevřeli speciálně pro pro tento den. 

 

Dopravní výchova

Ve čtvrtek 13. 10. 2022 se naši žáci vypravili na dopravní hřiště do Loukova. Společně s instruktorem si nejprve celé dopravní hřiště prošli. Žáci byli upozorněni na světelnou signalizaci, vlakový přejezd a zopakovali si pravidla silničního provozu. Jízdu na kolech pak absolovovali všichni na výbornou.

 

 

Jablíčkový den

Na pátek 23. 9. byl pro žáky naší školy připraven projektový den. Jak už z názvu vyplývá, vše se týkalo jablíček. Hned v úvodu si děti vystřihly své jablko a připevnily ho na strom. I další "jablíčkový" úkol byl pro všechny hračkou - naučit se písničku a taneček o jablíčku. Poté na nás čekala příprava jednoduchých pokrmů z jablek. Žáci si vyzkoušeli, jak udělat přesnídávku, smoothie a také štrúdl. Ten jsme následně dali do trouby a vypravili se plnit netradiční sportovní úkoly. Děti soutěžily ve družstvech a za každou splněnou disciplínu získávaly razítka do karty. Upečený štrúdl byl odměnou za náročné sportovní klání a všichni si na něm společně pochutnali. 

 

Branný den

Branné dopoledne začalo pro žáky příjemným povídáním o přírodě a myslivosti. Zdejší myslivec p. Novák představil dětem knihu o myslivosti a pomůcky vhodné k potřebám myslivců.

Poté se žáci dověděli zajímavé informace ze zdravovědy od zdravotní sestřičky Petry Ondruchové. Vysvětlila dětem, jak se mají zachovat při způsobení úrazu, jak poskytnout první pomoc a na jaká telefonní čísla se mají obrátit v případě pomoci. Děti si ošetření úrazu vyzkoušely také prakticky mezi sebou. 
Na závěr se žáci vydali do přírody, kde vyzkoušeli cvičný přechod zamořeným územím, hod granátem nebo určování směru podle kompasu.

Páteční dopoledne bylo zajímavé a žákům se aktivity v přírodě velmi vydařily.


 

Zábavné dopoledne
 
Dnes 2.9. k nám do školy zavítal klaun „Pepíno prcek.“ Děti pobavil písněmi, tancem a pestrými  soutěžemi, jako je např. stavba hradu z pěnových houbiček, soutěž ve zpěvu mezi kluky a holkami,  předvádění podle hudby a další. Odměnou pro děti byly balónky, ze kterých Pepíno prcek vytvářel různá zvířátka a zajímavé předměty. Zábavné dopoledne se velmi vydařilo a dětem líbilo. 

                                

 

První školní den

1. 9. 2022

Prázdniny uběhly jako voda a děti znovu usedly do školních lavic. Paní ředitelka slavnostně přivítala nejen naše nové prvňáčky, ale všechny žáky a popřála jim úspěšný školní rok. Představila také nový projekt nazvaný Rok plný barev, který nás bude provázet následujících 10 měsíců. Dětem  přejeme, aby to byly dny plné poznávání a krásných chvil  strávených s kamarády.

 

 

Rozloučení s našimi páťáky

 

Vyhodnocení sběru

I v tomto školním roce probíhal sběr papíru, kaštanů a pomerančové kůry. Pochvalu si zaslouží nejen tito nejlepší sběrači, ale i jejich rodiče, kteří jim pomáhali.

 

 

Turnaj ve vybíjené

28. 6. 2022

V úterý 28. 6. 2022 se vybraní žáci naší školy zúčastnili turnaje ve vybíjené v Opatovicích. V konkurenci 4 spřátelených škol získali ve své kategorii 2. místo. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci.
 

 

Návrh na pozadí nové tabule

V naší škole máme moc šikovné malířky. Pro ty, které chtěly ukázat svůj výtvarný talent,  jsme připravili zajímavou výzvu - nakreslit návrh pro pozadí naší nové magnetické tabule. Námětem kresby byla obec Vítonice.  Děvčata kreslila rudkou a jejich obrázky ukazují zvládnutí této náročné techniky s využitím jemných čar, širokých tahů a stínování. Tyto kresby jsou nyní ozdobou v prostorách naší školy.

                                                                                                                                                            B. Holintová

 

 

Indiánská stezka za pokladem

22. 6. 2022

video-1655911161.mp4 (3160208)

 

Indiánské téma ve školní družině bylo završeno indiánskou stezkou za pokladem. Děti si vytvořily dvojice a musely vymyslet jméno pro svůj kmen. Pak už nic nebránilo tomu, abychom společně vyrazili na cestu. Vedly nás barevné fáborky, které ukazovaly směr, případně označovaly místo, kde se nacházel dopis s úkolem.

Nálezce vždy dopis přečetl a skupiny se poté odebraly stranou, aby se poradily a zapsaly správnou odpověď do své karty. Tyto úkoly měly u dětí prověřit znalosti o přírodě a také o životě indiánů. Všechny kmeny po celou dobu vzorně spolupracovaly a za to si zaslouží pochvalu. 

Cesta nás dovedla až ke třem fáborkům a poslední dopis oznamoval, že v okruhu 10 metrů je schovaný poklad. Šťastný nálezce nakonec poklad přinesl a ten byl rozdělen  všem „malým indiánům“ stejným dílem.

                                                                                                                                                                 B. Holintová

 

Výlet Teplice

21. 6. 2022

Za splnění projektu Sportovec 2022 dostali žáci výlet do Teplic. Navštívili Gallašův a Kropáčův pramen, který také ochutnali. Na závěr si všichni pochutnali na zmrzlině, která byla pro děti překvapení.

 

 

Sportovec roku 2022

Již v úterý 14. června jsme pokořili náš cíl - získat sportem 2022 bodů.

K dnešnímu dni jsme si mohli zapsat dokonce 2087 bodů.

 Děkujeme za pomoc také některým rodičům a sourozencům, dětem z mateřské školy, našim učitelkám,  komisi, hodnotící soutěž Vesnice roku a dalším sportovcům.

A teď  -  HURÁ   NA   VÝLET!!!

 

 

Dopravní výchova

Ve čtvrtek 9. června 2022 se žáci čtvrtého a pátého ročníku vypravili na dopravní hřiště v Loukově. Všichni žáci si společně s panem lektorem Horváthem zopakovali zásady bezpečné jízdy na kole, pravidla silničního provozu, a také si připomněli, co patří k povinné výbavě jízdního kola. Po praktické jízdě na kole si všichni napsali  test, díky kterému získali průkaz cyklisty. Źákům se dopravní dopoledne velmi vydařilo.

 

Sportovec roku 2022

Ve čtvrtek 2. června jsme vyhlásili červnové sportovní zápolení všech žáků naší školy. Společně se pokusíme získat 2022 bodů, abychom si dokázali, že se na nás covidové lenošení nepodepsalo tak moc, jak se o tom mluví.

Hned 1. den se rozjel na plné obrátky a děti se snažily svými výkony získat co nejvíce bodů. Podařilo se vysportovat 234 bodů a zapojili se všichni žáci i paní učitelky. Dokonce se nám podařilo do pohybu zapojit i pana Lujku, pracovníka obecního úřadu, který zvládl vybranou disciplínu a svůj bod nám věnoval. Děkujeme jemu, ale i všem dalším, kteří se společně s námi do sportování zapojí. 

                                                                                  Všichni žáci školy se svými učitelkami

                                                                                            

 

 

Den dětí 

1. 6. 2022

V rámci Dne dětí prožili žáci ve škole příjemné dopoledne na čerstvém vzduchu. Během vycházky zodpovídali otázky jak přírodovědné, tak i zábavné.  Všichni byli úspěšní a zasloužili si sladkou zmrzlinovou odměnu. Potom si děti zahrály zábavné hry s míčem, skákaly přes švihadlo a skotačily. Tečkou celého dopoledne byl dárek v podobě stolního fotbálku, který na ně čekal ve škole. 

Zábavné dopoledne se vydařilo a všechny děti byly spokojené.

Mgr. P. Dostálová

 

 

Ovoce a zelenina do škol

V úterý 31. 5. 2022 proběhl ve škole ochutnávkový koš ovoce a zeleniny. Žáci měli možnost ochutnat jak běžné druhy ovoce a zeleniny, tak i některé exotické druhy, které jsou méně známé. Také se seznámili s přípravou těchto méně známých pokrmů. Žáci si moc pochutnali a dověděli se i zase něco nového o ovoci a zelenině. 

                                    Mgr. P. Dostálová 

 

Preventivní program Veselé zoubky

Dnešní den jsme ve škole věnovali zdravému životu. V prvouce se učíme o člověku, jeho těle a o všem, co má člověk dělat, aby byl zdravý, spokojený a měl radost z každého dne.

Hurvínek nás svým vtipným videem s názvem "Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek" přenesl do ordinace zubních lékařů, seznámil nás se stavbou každého zubu, varoval nás před zbytečným mlsáním vedoucím ke vzniku zubních kazů a zasvětil nás do tajů správné péče o zuby. 

Abychom měli vždy krásný a zářivý úsměv, naučili jsme se správným způsobem zoubky čistit a jako dárek jsme dostali nový kartáček, dětskou zubní pastu, hodiny k měření času při čištění zoubků a žvýkačky bez cukru ke zdravému mlsání. Určitě si tyto důležité pokyny od našeho kamaráda Hurvínka dobře zapamatujeme.

Žáci 1., 2. a 3. ročníku

 

 

ŠKOLNÍ VÝLET

Ve čtvrtek se žáci zúčastnili výletu do Dinoparku Vyškov, kde v první části měli možnost zhlédnout mini zoo a také interiér domu, jak se dříve žilo. Po namotivování zvířat v zoo děti dále putovaly lesem dinosaurů a také navštívily 4D kino. Dinopark byl úchvatný, děti velmi nadšené. Výlet se velmi vydařil, počasí přálo. Již teď se těšíme na další výlet.

                                                                                                           Mgr. P. Dostálová 

 

OCHUTNÁVKA MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

V rámci projektu Mléko do škol se žáci naší školy zúčastnili doprovodného vzdělávacího opatření.

Každý žák obdržel několik mléčných výrobků - jihočeský tvarohový jogurt, lipánek a trvanlivá mléka ochucená i neochucená. Společně jsme si popovídali o prospěšnosti konzumace mléčných výrobků a na některých dobrotách si děti pochutnaly přímo ve škole. Bylo to výborné! Děkujeme.     

                                                                                                                                           Mgr. J. Opluštilová 

 

 

Vystoupení ke Dni matek

15. 5. 2022

 

Na druhou květnovou neděli se všechny děti ze základní i mateřské školy velice těšily. 

Konečně po třech letech mohly poděkovat svým maminkám za lásku a péči svým pestrým vystoupením. Společně se svými učitelkami si připravily mnoho básniček, písniček, scének a tanečků.

Milé maminky, máme Vás moc rádi!

 

Velké poděkování patří také všem organizátorkám besídky pro maminky 

- paní B. Holintové, P. Dostálové, H. Adamcové, S. Foukalové, 

paní starostce L. Hradilíkové a všem dalším pomocníkům, 

kteří přispěli k příjemnému prožití 

                                               nádherného květnového odpoledne.                 Mgr. J. Opluštilová                                 

 

 

DEN   BLÁZNIVÝCH  ÚČESŮ

V pátek 29. 4. 2022 jsme uspořádali Den bláznivých účesů. Žáci i paní učitelky se snažili vytvořit si na hlavě něco zajímavého. Někteří si s účesem poradili sami, jiným pomáhala maminka. Tentokrát to nebylo o ceny, ale přesto to bylo krásné. Všichni vyhlíželi příchod svých spolužáků a celý den se na sebe usmívali.

                                                                                                     B. Holintová

 

Výroba jednoduchého pokrmu

V rámci pracovních činností si žáci připravili jednoduchý pokrm. Byla to vajíčková pomazánka, jednohubky a ovocný salát. Do práce se zapojili opravdu všichni a na závěr si na svém výtvoru společně pochutnali.

 

Ukončení plaveckého výcviku

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 jsme úspěšně zakončili povinný plavecký výcvik. V úvodu poslední části výuky si žáci zopakovali všechny plavecké techniky  a pak už vše probíhalo v duchu vodních her.  Na závěr obdržel každý žák mokré vysvědčení.

 

Školní den naopak

V pátek 22. dubna se lidé v naší škole zázračně proměnili. Ze žáků se stali učitelé a z učitelek žákyně.

Mladé paní učitelky a pánové učitelé si vyzkoušeli roli pedagoga, snažili se zaujmout své žáky a správně hodnotit jejich práci.

Všichni noví učitelé svou novou roli zvládli výborně. 

 

1. ročník

3. ročník

Možná si někteří z nich tuto práci zvolí jako své budoucí povolání. Budou určitě výborní jako dnes.

 

 

Vystoupení pro hasiče

7. 4. 2022

 

Návštěva z ORNIS Přerov

5. 4. 2022

Tentokrát se žáci dověděli spoustu zajímavostí o životě žab. Seznámili se s jejich životním cyklem a jednotlivými etapami vývoje. V druhé části postavily děti hnízdní budky, které budou umístěny v okolí školy.

 

Zápis do 1. třídy dopadl na výbornou!!!

Pátek 1. dubna 2022

 

Všechny děti byly velice šikovné a vůbec se v novém prostředí nebály.

Kreslily krásné obrázky, recitovaly básničky,

poznávaly geometrické tvary i barvy, povídaly nám o pohádkách.

Překvapily nás také tím, že již poznávaly některá písmenka i číslice.

Na vstup do „velké školy“ jsou předškoláčci velmi dobře připraveni.

 

Ať se Vám, milé děti, ve škole líbí!

Těší se na Vás nejen paní učitelky, ale i všichni spolužáci.

 

 

Vyhodnocení čtenářské soutěže

4. 4. 2022

V rámci čtenářské soutěže žáci vypracovávali zadané úkoly, které měli možnost plnit celý týden. Na základě správně vyhodnocených otázek byli vylosováni tito žáci: Julinka, Filip, Andrejka, Klárka a Patrička.

 

"Dvířka do školy"

31. 3. 2022

Při této návštěvě školy si naši předškoláci vyzkoušeli, jaké to je ve školní družině. Čekalo na ně několik pohybových úkolů.

Všechno zvládli na jedničku.

 

Čtenářská soutěž

V uplynulém týdnu plnili žáci celou řadu čtenářských úkolů. Jedním z nich bylo představení knihy dle vlastního výběru. Byla vyhlášena i čtenářská soutěž. Žáci mají správně zodpovědět všechny otázky, týkající se známých knih. Na závěr bude z každého ročníku vylosován výherce.

 

Matematický klokan

Stejně jako v předchozích letech, i letos se uskutečnila soutěž Matematický klokan. Zúčastnili se jí všichni žáci naší školy, mimo 1. ročník. Dle vyhodnocení výsledků se mezi nejlepší počtáře zařadili Klárka ( 5. roč. ), Vojta ( 4. roč. ), Jaromír ( 3. roč. ) a Filip ( 2. roč. ). 

 

Návštěva knihovny

V rámci měsíce knih a čtenářů navštívili žáci naší školy místní knihovnu. Tentokrát na ně čekalo dobrodružství.  Ztratily se postavičky z pohádek a děti měly za úkol vrátit je zpět. Tuto nelehkou úlohu se všem podařilo splnit.

Už teď se těšíme na další zajímavou návštěvu knihovny.

 

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 17. 3. 2022 se v naší škole konala recitační soutěž. Děti byly rozděleny do dvou kategorií. V první se představili žáci mateřské školy a žáci 1. a 2. ročníku, v další byli žáci 3.-5. ročníku. Porota pečlivě zapisovala svá hodnocení a po skončení soutěže vybrala ty nejlepší. Nebylo to vůbec jednoduché, protože všichni přednesli moc hezké básně. V první kategorii se na 3. místě umístila Juditka z MŠ, druhé místo obsadil Šimon a na stupínek nejvyšší se zaslouženě postavil Vašík z MŠ. Ve druhé kategorii získala 3. místo Patricie, 2. místo patřilo Danielovi a  na 1. místě se umístil  Michal. Pro nás, jako porotu, to byl krásný zážitek a pro děti určitě velká zkušenost. 

 

 

Soutěž KRASOPERO

Každým rokem probíhá v naší škole soutěž o nejlepšího písaře. Tentokrát se těmi nejlepšími stali Klárka, Patrička, Danek a Julinka. Dalšími dobrými písaři byli Jarek, Rosťa, Vilém, Filip a Šimon.  Žáci obdrželi diplomy a ti nejlepší i krásná pera.

"DVÍŘKA DO ŠKOLY"

(9. 3. 2022)

"DVÍŘKA DO ŠKOLY"

Dnes 2. 3. se naši předškoláci stali opět na chvíli školáky. Připravily jsme pro děti činnosti, které vůbec nebyly lehké, ale šikovní předškoláčci se nezalekli a hravě všechny úkoly splnili.

LOUČÍME SE SE ZIMOU

Výroba sněhových vloček z korálků byla symbolickým rozloučením s letošní zimou

"DVÍŘKA DO ŠKOLY"

Ve středu 23. 2. 2022 nás ve škole navštívili naši předškoláčci v rámci programu "Dvířka do školy". Cílem programu je ulehčit dětem vstup do první třídy. Děti si hravou formou zvykají na "své" budoucí paní učitelky a také se seznamují s prostředím základní školy. Předškoláci plnili různé úkoly, které pro ně byly připraveny. Dětem se ve škole líbilo a těší se, jak si příští týden opět zahrají na školáky.

 

Plavecký výcvik

Dnes , 17. 2. 2022, nám začalo 20 hodin výuky plavání. V následujících lekcích se žáci budou postupně seznamovat ( případně zdokonalovat )  se základními plaveckými dovednostmi, jako jsou plavecké dýchání, splývání, orientace ve vodě - potápění, ponoření, skoky do vody a další. Osvojí si i techniky plaveckých způsobů ( kraul, znak, prsa). Žáci si první hodinu užili naplno a už teď se těší na další týden. 

 

 

Lyžařský výcvik

 

Ve dnech 25. - 27. ledna se žáci naší školy zúčastnili lyžařského kurzu na Trojáku v Rajnochovicích. Děti zde prožily krásné dny na sněhu. Někteří se jen  zdokonalovali v lyžařském umění, jiní stáli na lyžích úplně poprvé. Všichni si ale užili spoustu zábavy a tyto fotografie jsou toho tím nejlepším důkazem.

 

Soutěž ve stavebnicových hrách

V pátek 14. 1. 2022 proběhla ve škole soutěž ve stavebnicových hrách. Žáci si donesli do školy své oblíbené stavebnice a pustili se do práce. Všechny stavby byly moc hezké a nebylo jednoduché rozhodnout, které jsou nejlepší. Paní učitelky nakonec vybraly vítěze a ti byli odměněni diplomem a malou sladkostí. 

 Všem dětem patří za dnešní stavění velká pochvala.

Bezpečný internet

Dne 11. 1. 2022 proběhla beseda na téma Jak se chovat bezpečně na internetu a využívat sociální sítě. Žáci pod vedením pracovnic z pedagogicko- psychologické poradny pracovali s preventivním programem "Virtuální ZOO". 

Šťastný nový rok 2022!

Vánoční setkání u stromečku

 Paní učitelky ze ZŠ a MŠ nacvičily s dětmi krátké vystoupení. Jejich vánoční říkanky a koledy navodily tu pravou vánoční atmosféru.

Mikulášská nadílka

V tyto dny navštěvují Mikuláš, čert a anděl všechny děti. Také u nás jsme se na jejich příchod těšili a nedočkavě je vyhlíželi. Konečně se ozvalo zacinkání zvonečku a zanedlouho vešel do dveří Mikuláš s andělem. Zavítali k nám, ale tentokrát bez čerta. Mikuláš dětem vyprávěl, co o nich slyšel hezkého a také to, v čem by se měly polepšit. Každý žák poté zarecitoval nebo zazpíval a za odměnu dostal od andílka chaloupku plnou dobrot. 

Čertovské vysílání

V pátek 3. prosince jsme si naši distanční výuku zpestřili originálním způsobem. Děti si přichystaly masky čertíků, andílků a Mikulášů a společně jsme řešili školní úkoly zaměřené na tuto adventní tradici.

Všichni si za svou vzornou práci zasloužili dostat do žákovské knížky smajlíky v podobě členů Mikulášovy družiny.

Toto poslední vysílání naší týdenní karantény jsme si opravdu užili a už se těšíme na své kamarády do školy!

 

Beseda se členy záchranné stanice pro hendikepovaná zvířata

 

Ve čtvrtek 25. listopadu se žáci školy i děti z mateřské školy zúčastnili besedy se členy záchranné stanice, která pečuje o hendikepovaná zvířata. Děti se dozvěděly, jak poskytnout první pomoc zraněným zvířátkům, jak přitom dbát na osobní bezpečnost a tyto poznatky si vyzkoušely i prakticky na plyšových zvířátkách.

Předvedení živých zvířat ze záchranné stanice bylo velkým překvapením pro všechny děti. Mohli si zblízka prohlédnout puštíka, ježka a dva netopýry.

 Výstava výtvarných prací

V rámci měsíčího projektu Barevná příroda byla uspořádána malá výstava výtvarných prací našich žáků. Krásné podzimní obrázky hodnotily všechny paní učitelky a neměly to vůbec lehké. Na stupně vítězů se tentokrát  dostali Patricie Hlavičková, Vojtěch Vymětalík a Rostislav Hradil. 

SLABIKÁŘOVÁ   SLAVNOST

Ve čtvrtek 18. listopadu žáci 1. ročníku ukončili nácvik čtení slabik v Živé abecedě.

Pan král Jaromír 3. je pozval do místní knihovny, kde je slavnostně pasoval na čtenáře, 

předal jim pamětní listy a toužebně očekávané Slabikáře.

Tak, milí prvňáčci, všichni vám přejeme, 

aby vás čtení i nadále bavilo 

a abyste si co nejdříve přečetli svou první pohádku.

Návštěva ornitologa

Ve čtvrtek 11. 11. 2021 nás navštívili ornitologové ze záchranné stanice Přerov. Žáci se mohli podívat na odchyt a kroužkování volně žijících ptáků ve volné přírodě. Na závěr si děti vyzkoušely vyrobit krmítko pro zimní přikrmování ptáků.

Dopravní výchova

Do naší školy opět zavítal p. Horváth, lektor dopravní výchovy. Společně s žáky si zopakovali zásady bezpečnosti na pozemních komunikacích. Hlavním tématem byla bezpečná jízda na kole. Připomenul, co patří k povinné výbavě jízdního kola. Zajímavostí a zároveň poučením pro žáky byly zvláštní brýle, které při nasazení na oči názorně ukazovaly vidění člověka pod vlivem alkoholu. 

Se skřítky za pokladem

Ve středu 3. 11. 2021 jsme se vydali na přírodovědnou výpravu se skřítky, kteří byli po celou dobu našimi průvodci. Schovali pro nás několik hádanek a úkolů. Ke každé nalezené otázce  se žáci dověděli nějakou zajímavost z říše pohádek, zvířat a rostlin a také něco o ochraně přírody. Děti postupně našly a splnily všechny úkoly. Ten hlavní je ale čekal v cíli - byl to poklad skřítků. Děti ho našly v listí na školní zahradě. Všichni společně si pak pochutnali na čokoládových mincích. Závěrečná přísloví, jako vzkaz dětem od skřítků, byla  symbolickým zakončením dnešního vydařeného dopoledne.

Besedy v obecní knihovně

Poslední dny před podzimními prázdninami jsme strávili v místní knihovně.

Měsíční projekt: Říjen – měsíc našeho domova jsme zakončili besedou o historii naší obce, kterou si pro nás připravila paní knihovnice Stanislava Nováková a besedou se starostkou obce paní Ladislavou Hradilíkovou, která si pro nás připravila zajímavé vyprávění o obrovském požáru, který Vítonice postihl před 152 lety.

Informace o tom, že ze 109 tehdejších domů lehlo popelem 103 a zbylo pouze 6 obydlených budov, nám vyrazila dech.

 

 

Dny v barvách České republiky

 

Vyvrcholením měsíčního projektu „Říjen – měsíc našeho domova“ jsou poslední dny před podzimními prázdninami, které budou zaměřeny na barvy naší státní vlajky.

 

V pátek se tedy oblečeme do červené barvy, v pondělí budeme zářit všemi odstíny modré a v úterý se rozloučíme bílým dnem.

 

Také výukou budou prolínat barvy daného dne a ve vyzdobené školní jídelně se můžeme těšit na barevný oběd.

 

Projekt: Obec, ve které žiji

Ve čtvrtek 14. října jsme měli za úkol využít přinesené fotografie z doby dřívější i současné a vytvořit koláž obce, ve které žijeme.

Rozdělili jsme se do skupin podle bydliště a pustili se do tvoření. Přitom jsme si prohlédli dobové i současné fotografie a mohli jsme porovnat, jak se každá obec změnila a zkrásněla.

Na internetu jsme vyhledali také znaky jednotlivých obcí a informace k jednotlivým místům na fotografiích.

Výstava těchto děl nám bude i nadále připomínat tento zajímavý den.

 

Projekt "Stavitel města"

Všichni žáci základní školy se v pondělí 11. 10. zúčastnili projektu "Stavitel města", ve kterém se seznámili s poznáváním map,  základy kartografie a pojmenováním důležitých staveb, měst a vesnic. Děti si také vyzkoušely postavit některé zajímavé stavby. Projekt "Stavitel města" obohatil žáky o aktivity zaměřené na náš říjnový školní projekt, který nese název Měsíc našeho domova. Projekt děti velmi zaujal a my děkujeme paní Janě Hošákové z Malé technické univerzity za návštěvu a zajímavé povídání.

 

Vycházka za krásami naší obce

V úterý 5. října jsme se vypravili na vycházku po naší obci. Ale nebylo to tak jednoduché. Ve škole jsme si do plánku Vítonic zakreslili trasu, podle které jsme pak postupně navštěvovali důležité budovy a další zajímavá místa v naší obci a bydliště našich spolužáků.

Postupně jsme se zastavili u požární zbrojnice, obecního úřadu, kostela, parčíku za farou, kulturního domu a celou výpravu jsme ukončili zase u naší krásné školičky..

Prohlédli jsme si také dům naší spolužačky, paní kuchařky, babičky naší spolužačky a paní asistentky.

Velké poděkování patří paní starostce L. Hradilíkové za to, jaký obecní „poklad“ nám ukázala. Byla to kronika naší obce z doby před 100 lety. Velmi nás zaujala stará obecní pečeť, historická přilba hasiče a mnoho fotografií, ze kterých jsme si mohli domýšlet, jak naše obec vypadala, když byly naše babičky malá děvčátka.

 

V tomto školním roce probíhá ve škole projekt Měsíc na obloze aneb 10 fází školního roku 2021/2022. Měsíc říjen je věnován našemu domovu, určitě se o naší obci, našem kraji i celé České republice dozvíme v následujících dnech mnoho nového. Už se těšíme na další akci!

 

Bramboriáda

Ve dnech 17. a  20. 9. 2021 proběhl v naší škole projekt s názvem Bramboriáda. Žáci plnili spoustu sportovních "bramborových"disciplín, jako např. skákání s bramborem mezi koleny, shazování kuželek bramborami, jízda na koloběžce - slalom mezi bramborami, skok v pytli a další. Později se k nim přidaly i děti z MŠ a s pomocí žáků si tyto disciplíny také vyzkoušely. Projekt pokračoval i v hodině pracovních činností. Žáci vyráběli postavičky a zvířátka z brambor, které dozdobili nejrůznějšími přírodninami. Na závěr naší Bramboriády jsme se v družině naučili "bramborový" taneček. Za své snažení dostaly všechny děti diplom a sladkou odměnu. Přestože  počasí nebylo úplně ideální, užili jsme si hezký den plný zábavy :-)

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ WORKOUTOVÉHO  A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ VE VÍTONICÍCH

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 proběhlo slavnostní otevření workoutového a dětského hřiště ve Vítonicích. Po úvodním proslovu paní starostky nadešel významný okamžik – přestřižení slavnostní pásky, kterou přestřihli občané Vítonic,děti ZŠ a MŠ, paní ředitelka školy Mgr. Jana Opluštilová a místní kaplan P. Mgr. Josef Hovád.  Pan kaplan poté hřiště posvětil a popřál mu mnoho spokojených uživatelů.

Paní starostka vyzvala občany pro vymyšlení názvu pro nové sportoviště. Naše škola přispěla několika tipy, tak uvidíme, jestli se některý z nich bude líbit.

Druhý den jsme se s dětmi vypravili vyzkoušet herní prvky workoutového a dětského hřiště na vlastní svaly. Děti byly nadšené a z jejich reakcí bylo patrné, že další návštěva hřiště na sebe nenechá dlouho čekat.

Přejeme, ať hřiště dělá dospělým a dětem radost.

Dopravní výchova - 6. 9. 2021

  Po návratu z prázdnin jsme všichni roztržití, a proto je nutné připomenout si  pravidla silničního provozu. Žáci už koncem školního roku prošli praktickým výcvikem na dopravním hřišti v Loukově a tentokrát se věnovali části teoretické. Lektor se zaměřil na silniční provoz a také na pohyb po komunikacích s kolem. Seznámil žáky s pravidly silničního provozu a upozornil na dodržování bezpečnosti. V závěru si žáci napsali test z dopravní výchovy a po jeho vyhodnocení získali průkaz cyklisty.

Kurz zdravovědy

Dne 3. září se všichni žáci zúčastnili kurzu zdravovědy. Zdravotní sestřička vysvětlila dětem, jak se mají zachovat při způsobení úrazu, jak poskytnout první pomoc a na jaká telefonní čísla se mají obrátit v případě pomoci. Děti si ošetření úrazu vyzkoušely i prakticky mezi sebou. 

    

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Ve středu 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Ve škole žáky i jejich rodiče přivítaly krátkými projevy paní ředitelka Jana Opluštilová a paní starostka Ladislava Hradilíková.

Prvňáčci se vůbec nebáli postavit se poprvé před tabuli a splnit velký školní úkol. 

Starší spolužáci své nové kamarády přijali do kolektivu školáků a společně jsme se rozloučili písničkou z pohádky o Machovi a Šebestové. 

Prvňáčci si domů odnášeli mnoho zajímavých dárečků od obce, školních potřeb a pomůcek ze školy a hlavně pocit, že už jsou velcí školáci. 

Přejeme všem dětem, aby se jim ve škole líbilo.

 

 

Malovací den

Čekání na vysvědčení nám zpříjemnil den plný barev.

Úterý jsme věnovali malování na trička, na obličeje,

výzdobě plochy před školou a výstavě našich nejzdařilejších výkresů.

Doufáme, že venkovní výzdoba školy potěší i návštěvníky místních hodů.

 

 

Loučení s páťáky

Předposlední škol ní den se nesl v duchu loučení s žáky 5. ročníku. S dětmi se rozloučili všichni mladší spolužáci, třídní učitelka Petra Dostálová i ostatní učitelky.  Také paní starostka L. Hradilíková dětem přinesla krásné dárky a popřála všem nádherné prázdniny.

 

Tak se, milí páťáci, mějte v nových školách dobře a někdy si na nás vzpomeňte!

 

Nejlepší sběrači

Těsně před koncem školního roku jsme vyhodnotili a odměnili nejlepší sběrače:

Ve sběru papíru uspěli: Aneta P., Vojta a Filip V. a Daniel J.

Nejvíce pomerančové kůry nasbírali: Ondřej H. a Patrička H.

Ve sbírání kaštanů se nejvíce dařilo: Lukášovi Z. a Aničce H.

Všem gratulujeme!

 

Školní výlet

V pondělí 29. června jsme se vydali na výlet za zvířátky do zoologické zahrady v Lešné.

Užili jsme si dne pozorování a poznávání života zvířat. Každý si našel své nejoblíbenější.


Vítonická olympiáda

Ve čtvrtek 24. června si všichni sportovci z naší školy poměřili své atletické výkony. Sportovci byli rozděleni do 3 kategorií. Zazávodili si ve sprintu, skoku z místa, vytrvalostním běhu a hodu kriketovým míčkem.

Nejlepší borci v jednotlivých disciplínách:

Sprint: Daniel, Zoja a Maruška H.

Skok z místa: Daniel, Zoja a Eda

Vytrvalostní běh: Daniel, Michal a Lukáš

Hod kriketovým míčkem: Daniel, Zoja a Lukáš

 

  1. 1. kategorie
  1. 2. kategorie
  2.  
  1. 3. kategorie
  2.  

Vítězům gratulujeme a chválíme všechny další sportovce, kteří se soutěže zúčastnili a snažili se podat co nejlepší výkon.

 

Cesta za pokladem

V pátek 18. června se 5 družstev vydalo na dobrodružnou cestu za pokladem. Během putování děti plnily přírodovědné úkoly a poznávaly okolí obce Vítonice.

 

Naše nejúspěšnější družstva:

 

Motýlci - Míša M., Michal K., Jaromír H. a Vojta V.

Čtyřlístek – Anička H., Zoja Š., Anička Z. a Danda J.

Lvi – Vilém V., Rosťa H., Filda V. a Klárka M.

 

Odměnou pro všechny byl nález zlatého pokladu, který pro nás všechny objevil Rostík H.

 

Dnešní zábavný program jsme zakončili sestavováním obrazů z nalezených přírodnin. Výsledné práce svědčí o našich tvůrčích schopnostech.

 

Dobrodružné dopoledne jsme si všichni užili a už se těšíme na další zajímavé akce.

 

 

 

Dopravní výchova 4. ročník

V úterý 8. 6. se naši žáci vypravili na dopravní hřiště do Loukova. Společně s instruktorem si nejprve celé dopravní hřiště prošli. Žáci byli upozorněni na světelnou signalizaci, vlakový přejezd a zopakovali si také pravidla silničního provozu. Jízdu na kolech pak absolovovali všichni na výbornou. 

Hravě žij zdravě!

 

Žáci 5. ročníku se v rámci výuky informatiky účastnili vzdělávacího kurzu - Hravě žij zdravě. V tomto kurzu se seznámili se zásadami správné výživy a zdravého životního stylu. Cílem byl důraz na správnou skladbu jídelníčku a správný jídelní režim. Všichni žáci dokončili soutěž úspěšně s krásným diplomem.

 

Den dětí

V úterý 1. června jsme si společně užili Den dětí. Vyzdobili jsme si roušky do veselých barev a ze stavebnic sestavili dnešní významné datum. Pak už nám nic nebránilo vrhnout se do sportovních aktivit na hřišti - čekalo na nás skákání v pytlích, jízda na koloběžkách, hod oštěpem, hod na cíl a další soutěže s malými i velkými míči. Sladká ledová odměna nás všechny potěšila.

Svůj den jsme si užili a už se těšíme na další školní projektové dny, které nás v červnu čekají.

 

 

 

 

Soutěž v krasopisu

V květnu jsme uspořádali soutěž v krasopisu. Rozhodli jsme se, že zkusíme ve všech předmětech pěkně, ale také bez chyby psát. Podívejte se, jak se nám práce povedla. A jaké bylo hodnocení?

1. ročník

2. místo: Ondřej H.

                Filip V.

2. ročník

1. místo: Daniel J.

2. místo: Anna Z.

3. místo: Andrea Ž.

               Aneta P.

3. ročník

2. místo: Vilém Ch.

3. místo: Vojtěch V.

 

4. ročník

1. místo: Klára M.
2. místo: Patricie H.
3. Místo: Rostislav H.
 
5. ročník
1. místo: Eda M.
2. místo: Michaela M.
3. místo: Marie H.
 
 
 

Ovoce do škol

Školní projekt 2020/2021

 

Doprovodné opatření:

Ochutnávka ovoce a zeleniny

 

V pondělí 31.5.2021 se 24 žáků všech ročníků v rámci ochutnávky různých druhů ovoce a zeleniny seznámily s informacemi o prospěšnosti pravidelné konzumace ovoce a zeleniny. Žáci si pochutnali na několika druzích těchto zdravých potravin a povídali si o tom, komu které ovoce a zelenina nejvíce chutná.

Návštěva knihovny

 

Dne 27. května navštívili žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku knihovnu ve Vítonicích. V úvodu vyprávění přivítala děti paní Staňka Nováková, převlečená za tetu Kateřinu z povídky Saturnin. Z knihy dětem přečetla krátkou povídku. Společně si pak zahráli různé hry a soutěže, zaměřené na poznávání přísloví. Výherci si odnesli krásný pohár "tety Kateřiny" a všichni dostali sladkou odměnu.
                                                 
 
 

Projekt Veselé zoubky

 

V úterý 25. května se žáci 1. a 2. ročníku zaměřili na své zdraví.

Věnovali jsme se poznávání zdravých a nezdravých potravin, povídali jsme si o zdravém životním stylu a opakovali jsme si znalosti o ústní hygieně.

Hurvínkovi jsme vysvětlili, proč se nemusí bát navštívit zubního lékaře a od Zoubkové víly jsme dostali dárečky, které doma použijeme při pravidelném čištění zubů.

Dopoledne jsme si opravdu vychutnali.


 

Školní projekt - MLÉKO DO ŠKOL

 

Ochutnávka mléčných výrobků

V pondělí 24.5.2021 se 23 žáků všech ročníků v rámci ochutnávky mléčných výrobků seznámily s informacemi o prospěšnosti konzumace mléka a mléčných výrobků. Žáci vycházeli z vlastních zkušeností při vyprávění o zpracování těchto výrobků.

Všichni mohli zdarma ochutnat několik mléčných výrobků – bílé jogurty, tvarohové lipánky a jihočeské žervé.

 

  

 

Dny stavebnicových her

 
                    V květnovém týdnu proběhla ve škole soutěž ve stavebnicových hrách. Žáci si donesli do školy své oblíbené stavebnice a pustili se do práce. Stavby byly moc pěkné a všechny děti si zasloužily za své výtvory pochvalu a sladkou odměnu.
                     
                      
                      

                                                                                                                  

Připravujeme se na maminčin svátek

 

V pátek 7. května jsme mysleli na naše maminky. Připravili jsme pro ně krásný dáreček a básničku, kterou od nás uslyší v neděli na svůj svátek. 

 

Milé maminky, máme Vás moc rádi!

 
 
 
 
 

Barevné vysílání prvňáčků a druháčků

 

Probouzející se jarní příroda a blížící se velikonoční svátky nás inspirovaly ke zpestření každodenního vysílání. Rozhodli jsme se vysílat barevně. 

Čeká nás červený čtvrtek, modrý pátek, žluté pondělí a zelené úterý.

 

Každé ráno se všichni žáci i vyučující přivítají v oblečení daného dne a společně si předvedou předměty ve stejné barvě. Každý se může pochlubit vlastnoručně vyrobenou nebo namalovanou kraslicí. Pro dobrou náladu si zazpíváme barevnou písničku nebo přečteme barevnou pohádku.

 

I na učení se tento týden děti mohou těšit více než obvykle, protože i vysílání projektového týdne budou naplňována barvami až po okraj.

 

Poděkujeme také maminkám, které dětem pomohou připravit barevné svačinky a nápoje.

 

Všichni se těšíme! 

 

                  Červený čtvrtek

 

 

 

 

 

Modrý pátek

 

 

Žluté pondělí

 

Zelené úterý

 

 

 

 

Divadélko pod střechou

 

Chodíte rádi do divadla?

My ano.

A protože nyní nemůžeme, zahráli jsme si divadélko sami.

Všichni prvňáčci i druháčci se stali herci v pohádce Jak šli bratři pro kládu.

Moc se nám to líbilo a poučili jsme se,

že ve dvou nebo třech se to vždy lépe táhne……………………….

 

Člověče, nezlob se!

Ve čtvrtek 11. února jsme si procvičovali matematiku netradičním způsobem.

Uspořádali jsme Turnaj „Člověče, nezlob se“.

Hrací kostky nás rozdělily do dvojic a šlo se na to.

Do 2. kola postoupili Andrejka, Ivanka, Daneček a Filípek.

Dva nejúspěšnější borci – Daneček a Ivanka - se nakonec utkali ve finále.

Tentokrát měla štěstí Ivanka a stala se vítězem celého turnaje. Blahopřejeme!

 

28. 1. 2021  - Recitační soutěž

V den pololetního vysvědčení předvedli žáci svůj přednes na tradičně pořádané recitační soutěži. 
Porota hodnotila nejen recitaci, ale i výběr básně a celkový projev žáka. A protože všichni přednášeli
moc hezky, nebylo lehké vybrat jen tři nejlepší. Proto byli oceněni všichni žáci a vítězové si navíc
 odnesli knihu dle vlastního výběru, která jim bude upomínkou na tento den.
 
                                     
 
 28. 1. 2021Maškarní karneval
 Rej masek, soutěže a tanec - to vše jsme si užili poslední den před 
 pololetními prázdninami :-)
 

14. 1. 2021 - Zimní radovánky

Zima nás konečně obdařila sněhovou nadílkou a tak chodíme pravidelně ven bobovat, sáňkovat a stavět sněhuláky.Kopec v blízkosti školy využíváme k zimním radovánkám v hodinách tělesné výchovy i ve školní družině.

 Vánoční besídka 

V pátek 21. prosince do školy přišly Vánoce. Celý den se nesl ve slavnostní atmosféře. Vyrobili jsme si svícny z jablíček, zjistili, co nás čeká v novém roce a zahráli jsme si na Ježíška. Nakonec jsme všichni pod stromečkem našli překvapení.

 

 Mikulášská nadílka

 4. 12. 2020 jsme v naší škole měli vzácnou návštěvu - za dětmi přišel Mikuláš s andělem. Děti si vyslechly Mikulášova slova chvály i drobná napomenutí, přednesly básničku nebo přeskakovaly Mikulášovu berlu. Anděl předával dětem balíčky s dobrotami. Obvykle mívá ještě za úkol zastávat se zlobivých dětí před čertem. U nás ve škole ale žádné hříšníky nemáme, a proto k nám čert letos nemusel chodit :-) 
 
 
 
 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pátek 27. listopadu navštívili žáci 1. a 2. ročníku místní knihovnu.

Byli velmi překvapení, když tam na prvňáčky čekal král, kterého si zahrál spolužák Daneček.

Král pasoval žáky 1. ročníku na čtenáře a předal jim upomínkové listy. Od paní knihovnice S. Novákové dostali oba prvňáčci na památku krásnou knížku Školní strašidýlko.

Všechny děti odcházely spokojené a v ruce si odnášely zapůjčené knížky pro domácí čtení. Přejeme našim novým čtenářům mnoho příjemných chvil strávených s pěknou knihou.

Velké poděkování patří paní knihovnici S. Novákové, která dětem vždy připraví v prostorách knihovny zajímavé chvíle.

 

 


 

 

8.10. 2020 - Dopravní výchova

Dne 8. 10. se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti ZŠ v Loukově. Děti se seznámily s dopravními značkami, se semafory, s významem reflexních doplňků v silničním provozu, se zásadami bezpečné jízdy na jízdním kole, s pravidly pro provoz vozidel s právem přednosti jízdy atd. Žáci se také dozvěděli,čím má být vybaveno jízdní kolo a  byli seznámeni se situacemi, které mohou v běžném dopravním prostředí nastat. 

  

 

18. 9. 2020  - Jablíčkové dny

Ve dnech 14.-18. 9. 2020 si naše škola uspořádala "jablíčkový týden". Zpívali jsme o jablíčku, podívali jsme se na pohádku "O hruškách ušatkách a jablíčku parohátku". Ve výtvarné výchově jsme kreslili a vyráběli jablíčka různými technikami. Ve třídě jsme si udělali výstavku podzimního ovoce. V neposlední řadě jsme si povídali o tom, jak jsou jablka důležitá pro naše zdraví. 

 

Básně žáků 4. ročníku:

Košíček jablek

Naše milá babička,

natrhala jablíčka.

Do krásného košíčku,

přidala i hruštičku.

 

Jablíčka

Jakub trhal jablíčka,

radila mu Anička.

Dvě červená, dvě žlutá,

bude z nich dobrá buchta.

 

2. 9. 2020 - Branný den

Ve středu 2.9. uspořádala naše škola Branný den. Žáci se přesunuli na školní hřiště, kde plnili úkoly z oblasti první pomoci. Vyzkoušeli si také svou zdatnost při běhu se zátěží, přechodu zamořeným územím, hodu granátem nebo slalomu na koloběžce. Na závěr všichni společně vyluštili šifru, která nás dovedla ke sladkému pokladu.

 

 

1. 9. 2020 - Slavnostní zahájení nového školního roku 2020-2021

V úterý 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Letos probíhalo
zahájení netradičně - žáky každé třídy přivítala jejich vyučující ve své třídě.
Někteří spolužáci se neviděli skoro půl roku, proto se letos všichni do školy
těšili.

V I. třídě se poprvé do lavic posadili naši noví prvňáčci. I když
jich je pouze pár, vůbec se nebáli, zapojili se do řešení prvních úkolů a hrdě
se postavili před tabuli.

Žáky přivítaly krátkými projevy paní ředitelka Jana Opluštilová
a paní starostka Ladislava Hradilíková.

Ze školy i od paní starostky prvňáčci obdrželi mnoho
zajímavých dárečků, školních potřeb a pomůcek na celý školní rok.

Zpěvem písničky Na tý louce zelený jsme vesele vkročili
do nového školního roku 2020/2021, na který se již všichni těšíme.

 

15. 6. 2020 - Ovoce do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dostali všichni naši žáci uzavřený

sáček s ovocem. Společně jsme si popovídali o zdravé životosprávě a zdravém stravování .

 

8. 6. 2020 - Projekt "Mléko do škol"

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy. 

I naši žáci byli informováni o prospěšnosti konzumace mléčných výrobků.

 

27. 2. 2020 - Život ve tmě

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 se naši žáci zúčastnili projektu "Život ve tmě". Seznámili se s životem, pomůckami a komunikací zrakově postižených lidí. Děti si hravou formou vyzkoušely různé životní situace, do kterých se nevidomí lidé mohou dostat. 

Za projekt bychom chtěli poděkovat pracovníkům sociálního spolku z Bystřice pod Hostýnem.

 

 

18. 2. 2020 - "Jindřichovský kokrháč"

5 dívek z naší školy nás reprezentovalo na pěvecké soutěži "Jindřichovský kokrháč". Všichni soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií - 1. - 3. ročník a 4.,5. ročník. První kolo patřilo lidovým písním a ve druhém kole předvedli soutěžící píseň dle vlastního výběru. Naše děvčata zpívala moc hezky, ale na medailové pozice to nestačilo. Jen o vlásek uniklo 3. místo Markétě Zedkové. 

Všichni jsme si společně užili prima dopoledne. Pořadatelům děkujeme za perfektní organizaci této akce a těšíme se za rok na shledanou :-)

 

5. -7. 2. 2020 - Lyžařský výcvik

 

30. 1. 2020 Recitační soutěž

 Krásnými básničkami nás dnes potěšili žáci naší školy. Porota to neměla vůbec

 jednoduché, protože všichni se opravdu snažili. 

 V upomínku na dnešní den obdrželi vítězové jednotlivých kategorií 

 diplom a pěknou knihu.

 

 

 

 

29. 1. 2020 Stavebnicové hry

Dne 29. 1. proběhla v naší škole soutěž ve stavebnicových hrách. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - 1. a 2. ročník, 3.,4. a 5. ročník. Děti si donesly do školy své oblíbené stavebnice, utvořily dvojice a pustily se do práce. Jejich stavby byly moc pěkné a všechny děti si zasloužily za svoji práci pochvalu a sladkou odměnu.

 

 

9. 1. 2020 Návštěva kostela 

Dne 9. 1. navštívili naši žáci kostel ve Vítonicích. Všichni jsme obdivovali krásnou vánoční výzdobu. Děti si prohlédly betlém a Ježíška v jesličkách. Za hudebního doprovodu na varhany si děti zazpívaly i známé písničky. Hrou na varhany nás potěšila paní Jana Pavelcová, za což jí patří náš dík.

 

18. 12. 2019 - Beseda - Komunikace a vztahy ve třídě

Ve středu 18. 12. 2019 proběhla ve 4. a 5. třídě beseda o komunikaci a vzájemných vztazích. Žáci si pomocí různých her mohli vyzkoušet, jak by se měli k sobě chovat a navzájem si pomáhat.

 

6. 12. 2019 - Rozsvícení vánočního stromečku...

 Dopolední zkouška programu :-)

 

 

  Mikulášská nadílka - 5. 12. 2019

 

 

 

 Adventní tvoření - 28. 11. 2019

 

 "Pyšná princezna"

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 jsme navštívili zlínské divadlo. Pohádka byla opět úžasně zahraná a nechyběly ani krásné písničky.

Užili jsme si hezké dopoledne a už teď se těšíme na další představení.

 

Slabikářová
slavnost

V pátek 8. listopadu zažila naše 1. třída velkou
oslavu. Pozvali jsme předškoláky i paní učitelku z mateřské školy, aby viděli,
co jsme se už v první třídě naučili. Předvedli jsme mnoho básniček, čtení
slabik a dokonce i některých slov.

 

Jaké bylo naše překvapení, když nám přišel dopis od
"Šotka", který nás ve vyučování stále sleduje a občas udělá nějakou lumpárnu.
Ve třídě nám uschoval dárečky - nové Slabikáře. Po dlouhém hledání je Jareček
našel a všechny děti mohly být pasovány na malé čtenáře.

 

Sladkou odměnu dostaly i děti ze školky a na rozloučenou
jsme si společně zazpívali písničku Kalamajka.

 

Ze školy dnes prvňáčci odcházeli se Slabikářem
v aktovce a těšili se, jak vše povypráví rodičům. Tentokrát se budeme
všichni těšit i na pondělí, kdy už budeme pracovat se Slabikářem.
                                                                                                     

 

 

Podzimní výstava - 30. září 2019

V pondělí navštívili žáci ZŠ a MŠ výstavu ovoce a zeleniny v místním kulturním domě.

Některé druhy mohly děti i ochunat.

 

 

Vystoupení pro seniory - 28. září 2019

Den české státnosti byl pro nás a naše žáky ve znamení básní, zpěvu a tance. 

Svým vystoupením děti tentokrát potěšily vítonické seniory.

Foto ze zákulisí :-)

 

 

Zábavné odpoledne s myslivci - 6. září 2019
 
V pátek ráno začali žáci zábavné dopoledne opékáním špekáčků. Poté se zúčastnili prohlídky protipovodňové stavby Moštěnice. K celé stavbě nám odvyprávěla velmi pěkný výklad p. starostka Hradilíková, za což jí moc děkujeme. Na závěr měly děti přednášku o poskytování první pomoci při běžných úrazech. Některé situace si žáci sami vyzkoušeli. Zábavné odpoledne se dětem velmi líbilo.
 
 
 
 
 
Zahájení školního roku  - 2.září 2019
 

Ačkoliv předpověď počasí hlásila na 2. září deštivé počasí, sluníčko se nenechalo zastínit dešťovými mraky a doprovodilo děti  na  první cestě do školy. Tady už na ně čekaly jejich  paní učitelky.

Ve Vítonicích  usedlo letos do lavic 31 žáků.  Mezi  nimi  i  6 prvňáčků, kteří spolu se svými rodiči netrpělivě  očekávali  tento velký den. Všechny je přivítala paní ředitelka  i paní starostka obce. Z tabule se na žáky usmívala nakreslená housenka. Společně ji doplnili písmeny  abecedy,  jež symbolizovala nejdůležitější věci, se kterými se děti budou ve škole setkávat.

Zvláštní pozornost patřila samozřejmě prvňáčkům. Dostali spoustu drobných dárečků a pomůcek do vyučování .  Jejich starší spolužáci je pozdravili písničkou a popřáli, aby se jim ve škole líbilo.

Všem našim  žákům přejeme úspěšný školní rok 2019/2020.

 

 
 
 
 
 
V tento slavnostní den přišel naše děti pobavit klaun " Pepíno prcek". Společně jsme odstartovali nový školní rok tancem, písničkami a soutěžemi.
 
 
 
 
 
 
Příměstský tábor
 
Během příměstského tábora se děti seznamovaly s novou aparaturou a mikrofony, které byly zakoupeny z projektu " Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku". Žáci nacvičili píseň na zahájení nového školního roku.