18. 9. 2020  - Jablíčkové dny

Ve dnech 14.-18. 9. 2020 si naše škola uspořádala "jablíčkový týden". Zpívali jsme o jablíčku, podívali jsme se na pohádku "O hruškách ušatkách a jablíčku parohátku". Ve výtvarné výchově jsme kreslili a vyráběli jablíčka různými technikami. Ve třídě jsme si udělali výstavku podzimního ovoce. V neposlední řadě jsme si povídali o tom, jak jsou jablka důležitá pro naše zdraví. 

 

Básně žáků 4. ročníku:

Košíček jablek

Naše milá babička,

natrhala jablíčka.

Do krásného košíčku,

přidala i hruštičku.

 

Jablíčka

Jakub trhal jablíčka,

radila mu Anička.

Dvě červená, dvě žlutá,

bude z nich dobrá buchta.

 

 

2. 9. 2020 - Branný den

Ve středu 2.9. uspořádala naše škola Branný den. Žáci se přesunuli na školní hřiště, kde plnili úkoly z oblasti první pomoci. Vyzkoušeli si také svou zdatnost při běhu se zátěží, přechodu zamořeným územím, hodu granátem nebo slalomu na koloběžce. Na závěr všichni společně vyluštili šifru, která nás dovedla ke sladkému pokladu.

 

1. 9. 2020 - Slavnostní zahájení nového školního roku 2020-2021

V úterý 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Letos probíhalo
zahájení netradičně - žáky každé třídy přivítala jejich vyučující ve své třídě.
Někteří spolužáci se neviděli skoro půl roku, proto se letos všichni do školy
těšili.

V I. třídě se poprvé do lavic posadili naši noví prvňáčci. I když
jich je pouze pár, vůbec se nebáli, zapojili se do řešení prvních úkolů a hrdě
se postavili před tabuli.

Žáky přivítaly krátkými projevy paní ředitelka Jana Opluštilová
a paní starostka Ladislava Hradilíková.

Ze školy i od paní starostky prvňáčci obdrželi mnoho
zajímavých dárečků, školních potřeb a pomůcek na celý školní rok.

Zpěvem písničky Na tý louce zelený jsme vesele vkročili
do nového školního roku 2020/2021, na který se již všichni těšíme.

 

15. 6. 2020 - Ovoce do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dostali všichni naši žáci uzavřený

sáček s ovocem. Společně jsme si popovídali o zdravé životosprávě a zdravém stravování .

 

 

8. 6. 2020 - Projekt "Mléko do škol"

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy. 

I naši žáci byli informováni o prospěšnosti konzumace mléčných výrobků.

 

27. 2. 2020 - Život ve tmě

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 se naši žáci zúčastnili projektu "Život ve tmě". Seznámili se s životem, pomůckami a komunikací zrakově postižených lidí. Děti si hravou formou vyzkoušely různé životní situace, do kterých se nevidomí lidé mohou dostat. 

Za projekt bychom chtěli poděkovat pracovníkům sociálního spolku z Bystřice pod Hostýnem.

 

 

18. 2. 2020 - "Jindřichovský kokrháč"

5 dívek z naší školy nás reprezentovalo na pěvecké soutěži "Jindřichovský kokrháč". Všichni soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií - 1. - 3. ročník a 4.,5. ročník. První kolo patřilo lidovým písním a ve druhém kole předvedli soutěžící píseň dle vlastního výběru. Naše děvčata zpívala moc hezky, ale na medailové pozice to nestačilo. Jen o vlásek uniklo 3. místo Markétě Zedkové. 

Všichni jsme si společně užili prima dopoledne. Pořadatelům děkujeme za perfektní organizaci této akce a těšíme se za rok na shledanou :-)

 

 

5. -7. 2. 2020 - Lyžařský výcvik

 

30. 1. 2020 Recitační soutěž

 Krásnými básničkami nás dnes potěšili žáci naší školy. Porota to neměla vůbec

 jednoduché, protože všichni se opravdu snažili. 

 V upomínku na dnešní den obdrželi vítězové jednotlivých kategorií 

 diplom a pěknou knihu.

 

29. 1. 2020 Stavebnicové hry

Dne 29. 1. proběhla v naší škole soutěž ve stavebnicových hrách. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - 1. a 2. ročník, 3.,4. a 5. ročník. Děti si donesly do školy své oblíbené stavebnice, utvořily dvojice a pustily se do práce. Jejich stavby byly moc pěkné a všechny děti si zasloužily za svoji práci pochvalu a sladkou odměnu.

 

9. 1. 2020 Návštěva kostela 

Dne 9. 1. navštívili naši žáci kostel ve Vítonicích. Všichni jsme obdivovali krásnou vánoční výzdobu. Děti si prohlédly betlém a Ježíška v jesličkách. Za hudebního doprovodu na varhany si děti zazpívaly i známé písničky. Hrou na varhany nás potěšila paní Jana Pavelcová, za což jí patří náš dík.

 

18. 12. 2019 - Beseda - Komunikace a vztahy ve třídě

Ve středu 18. 12. 2019 proběhla ve 4. a 5. třídě beseda o komunikaci a vzájemných vztazích. Žáci si pomocí různých her mohli vyzkoušet, jak by se měli k sobě chovat a navzájem si pomáhat.

 

6. 12. 2019 - Rozsvícení vánočního stromečku...

 Dopolední zkouška programu :-)

 

  Mikulášská nadílka - 5. 12. 2019

 

 

 

 Adventní tvoření - 28. 11. 2019

 "Pyšná princezna"

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 jsme navštívili zlínské divadlo. Pohádka byla opět úžasně zahraná a nechyběly ani krásné písničky.

Užili jsme si hezké dopoledne a už teď se těšíme na další představení.

 

Slabikářová
slavnost

V pátek 8. listopadu zažila naše 1. třída velkou
oslavu. Pozvali jsme předškoláky i paní učitelku z mateřské školy, aby viděli,
co jsme se už v první třídě naučili. Předvedli jsme mnoho básniček, čtení
slabik a dokonce i některých slov.

 

Jaké bylo naše překvapení, když nám přišel dopis od
"Šotka", který nás ve vyučování stále sleduje a občas udělá nějakou lumpárnu.
Ve třídě nám uschoval dárečky - nové Slabikáře. Po dlouhém hledání je Jareček
našel a všechny děti mohly být pasovány na malé čtenáře.

 

Sladkou odměnu dostaly i děti ze školky a na rozloučenou
jsme si společně zazpívali písničku Kalamajka.

 

Ze školy dnes prvňáčci odcházeli se Slabikářem
v aktovce a těšili se, jak vše povypráví rodičům. Tentokrát se budeme
všichni těšit i na pondělí, kdy už budeme pracovat se Slabikářem.
                                                                                                     

 

 

 


 

 

 

 

 

Podzimní výstava - 30. září 2019

V pondělí navštívili žáci ZŠ a MŠ výstavu ovoce a zeleniny v místním kulturním domě.

Některé druhy mohly děti i ochunat.

Vystoupení pro seniory - 28. září 2019

Den české státnosti byl pro nás a naše žáky ve znamení básní, zpěvu a tance. 

Svým vystoupením děti tentokrát potěšily vítonické seniory.

Foto ze zákulisí :-)

 

 

Zábavné odpoledne s myslivci - 6. září 2019
 
V pátek ráno začali žáci zábavné dopoledne opékáním špekáčků. Poté se zúčastnili prohlídky protipovodňové stavby Moštěnice. K celé stavbě nám odvyprávěla velmi pěkný výklad p. starostka Hradilíková, za což jí moc děkujeme. Na závěr měly děti přednášku o poskytování první pomoci při běžných úrazech. Některé situace si žáci sami vyzkoušeli. Zábavné odpoledne se dětem velmi líbilo.
 
 
Zahájení školního roku  - 2.září 2019
 

Ačkoliv předpověď počasí hlásila na 2. září deštivé počasí, sluníčko se nenechalo zastínit dešťovými mraky a doprovodilo děti  na  první cestě do školy. Tady už na ně čekaly jejich  paní učitelky.

Ve Vítonicích  usedlo letos do lavic 31 žáků.  Mezi  nimi  i  6 prvňáčků, kteří spolu se svými rodiči netrpělivě  očekávali  tento velký den. Všechny je přivítala paní ředitelka  i paní starostka obce. Z tabule se na žáky usmívala nakreslená housenka. Společně ji doplnili písmeny  abecedy,  jež symbolizovala nejdůležitější věci, se kterými se děti budou ve škole setkávat.

Zvláštní pozornost patřila samozřejmě prvňáčkům. Dostali spoustu drobných dárečků a pomůcek do vyučování .  Jejich starší spolužáci je pozdravili písničkou a popřáli, aby se jim ve škole líbilo.

Všem našim  žákům přejeme úspěšný školní rok 2019/2020.

 

 
 
 
 
V tento slavnostní den přišel naše děti pobavit klaun " Pepíno prcek". Společně jsme odstartovali nový školní rok tancem, písničkami a soutěžemi.
 
 
 
Příměstský tábor
 
Během příměstského tábora se děti seznamovaly s novou aparaturou a mikrofony, které byly zakoupeny z projektu " Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku". Žáci nacvičili píseň na zahájení nového školního roku.