Školní rok 2023 - 2024

 

Pohádkový rok

 

 

Září                      Boudo, budko, kdo v tobě bydlí. 

Říjen                    O veliké řepě

Listopad                   O Šípkové Růžence

Prosinec               Vánoční příběh

Leden                   O dvanácti měsíčkách

Únor                     O Koblížkovi

Březen                 O kohoutkovi a slepičce

Duben                  O Budulínkovi

Květen                 O Červené Karkulce

Červen                 O zlaté rybce

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Prázdniny nám utekly jako voda. Děti znovu usedly do školních lavic a těší se, co všechno je v tomto školním roce čeká. Přivítali jsme do našich řad nové prvňáčky, kteří se tímto dnem stali opravdovými školáky. 

                      

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

ROK PLNÝ BAREV

 

Bláznivá olympiáda

28. 6. 2023

Na středu 28. 6. 2023 jsme pro žáky připravili „Bláznivou olympiádu“. Vyzkoušeli jsme řadu netradičních sportovních disciplín, jako např. běh s kolečky v gumácích, hod šiškou na cíl, skok v pytli, hod klubíčkem ponožek do dálky, běh s vajíčkem na lžíci a jiné.

 

 

 

VYBÍJENÁ 

Opatovice, 26. 6. 2023

V pondělí 26. 6. se žáci 3. -5. ročníku zúčastnili turnaje škol ve vybíjené. Ve své kategorii vybojovali pěkné 3. místo. Všem hráčům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

 

 

CESTA KOLEM SVĚTA

23. 6. 2023

 

Cílem našeho projektu bylo seznámit děti s různými zeměmi světa, s národnostmi  a prostřednictvím tematických úkolů některé země navštívit. Každý žák si vybral jeden stát, který zastupoval. Ráno děti postupně přicházely do školy a my jsme mohli obdivovat jejich krásné kostýmy, typické pro dané země.  V úvodu, po krátkém představení, dostali všichni svůj cestovní pas. Následovaly zajímavosti z různých zemí, jež mohli žáci později zúročit v zeměpisném kvízu.

Naše první  zastavení bylo v Egyptě a  měli jsme za úkol postavit poslepu pyramidu z dřevěných kostek. Netradiční módní přehlídku jsme si užili při návštěvě Itálie. Další navštívenou zemí bylo Japonsko a děti si zkusily přendávat rýži japonskými hůlkami v daném časovém limitu. Než jsme se nadáli, ocitli jsme se v Austrálii. Tady jsme skákali jako klokani se zátěží na břiše. V Jižní Americe jsme všichni úspěšně  zdolali řeku Amazonku a to přechodem přes dřevěnou lávku. Na závěr byl připraven kvíz ze všech zemí, které jsme si v úvodu představili. Za každou návštěvu země a splnění úkolu získali žáci razítko do svého pasu.

Dnešní den byl pro děti nejen poučný, ale i zábavný a všichni jsme si ho opravdu užili.

 

 

V rytmu zdraví

21. 6. 2023

Žáci 5. ročníku se umístili na 1. místě v projektu V rytmu zdraví. V konkurenci celého zlínského kraje je to velký úspěch a my jim moc gratulujeme!

 

 

Lesní pedagogika

Bohuslávky, 13. 6. 2023

 

Naši žáci měli možnost hlouběji poznat zázračný svět lesa. Za doprovodu lesníka procházeli Študentovu lesní naučnou stezku a vnímali les všemi smysly. Splnili i celou řadu přírodovědných úkolů. Dověděli se spoustu zajímavostí o stromech, ptácích a v rojnici hledali schovaná mláďátka lesních zvířat. Lesník jim také vysvětlil důležitost včelstva pro život i pro les. Ukázal dětem úly, kde včely bydlí a řekl spoustu zajímavostí o jejich životě. Někteří žáci prokázali mimořádné znalosti o přírodě, stromech i včelách, z čehož máme opravdu velkou radost. Hlavním cílem lesní pedagogiky bylo zlepšit vztah dětí k lesu, pochopit význam a funkci lesa pro člověka, zvířata a připomenout zodpovědné zacházení s přírodou. Pro všechny byla tato návštěva lesa velkým zážitkem, na který budou ještě dlouho vzpomínat.

 

 

 

Školní výlet

Archeoskanzen Modrá

Ve středu 7.6.2023 jsme se vypravili na výlet do Archeoskanzenu Modrá, kde se žáci seznámili s podobou slovanského opevnění hradiště z doby Velké Moravy. Mohli si také vyzkoušet zařízení  uzpůsobené k výrobě chleba, a to mletí mouky. Také jsme navštívili expoziční areál Živá voda Modrá, který je největší expozicí přirozených mokřadních a sladkovodních ekosystémů.

Všichni žáci si výlet náležitě užili.

 

 

Den dětí

2. 6. 2023

Svátek všech dětí jsme v naší škole oslavili sportem. Děti byly rozděleny do dvou soutěžních týmů. Každý tým si zvolil svůj název a zanedlouho začalo velké sportovní klání  - „Veselé capybary“ vs „Vítonická střela“. Pro žáky byly připraveny různé disciplíny, jako např. slalom s míčem, přenášení vody na hlavě, slalom na koloběžce, rychlá chůze s vodou na lžíci, hod na cíl, hod obručí na kuželky a jiné. Ve druhé části čekal týmy turnaj ve florbale. Všichni bojovali ze všech sil a předvedli vyrovnaný zápas. Nakonec se však z vítězství 6:5 radoval tým Veselé capybary. Jedno rčení říká, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. My k tomu ještě dodáváme - pořádně si to užít! 

                                    

 

Dopravní hřiště

23. 5. 2023

Na dopravním hřišti v Loukově absolovovali žáci 4. a 5. ročníku výuku dopravní výchovy. Nejdříve je čekaly testy k získání průkazu cyklisty. Po teorii následovala praktická část. V ní museli žáci ukázat svou zručnost při jízdě na kole a jezdit správně podle dopravních předpisů. Věříme, že získané znalosti uplatní v běžném životě a budou vždy jezdit bezpečně.

 

Ovoce a zelenina do škol

V úterý 23. 5. 2023 proběhl ve škole ochutnávkový koš ovoce a zeleniny. Cílem tohoto projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí. Žáci měli možnost ochutnat různé druhy ovoce a zeleniny. Na všem si moc pochutnali a o některých druzích se dověděli i něco nového.

                        

 

 Mléko do škol

V rámci projektu Mléko do škol se žáci naší školy zúčastnili doprovodného vzdělávacího opatření  - "Ochutnávkový koš". Každý žák obdržel několik mléčných výrobků - jihočeský Nature bílý jogurt, jihočeská zakysaná lehká, jihočeský tvaroh jogurt bílý, jihočeský Cottage natur. Společně jsme si popovídali o prospěšnosti konzumace mléčných výrobků a na všech těchto dobrotách si děti pochutnaly přímo ve škole. Nejvíce dětem chutnal bílý jogurt a sýr Cottage natur. Bylo to výborné!

Děkujeme.

 

DEN MATEK

13. 5. 2023

Na sobotu 13. 5.  jsme pozvali naše maminky, babičky a tety, abychom jim popřáli k jejich velkému dni, Dni matek. Připravili jsme si pro ně pásmo písniček, básniček, scénky i tanečky. Věříme, že jsme je tímto vystoupením potěšili a vyjádřili jim tak poděkování za jejich lásku a starostlivost.

 

Ukončení plaveckého kurzu

11. 5. 2023

Dnešní poslední lekci plavání si všichni žáci náležitě užili. Kromě mokrého vysvědčení si odnesli i spoustu krásných zážitků.

 

Pojďme do přírody

26. 4. 2023

Na středu 26. 4. 2023 byl pro žáky naší školy připraven projektový den s názvem Pojďme do přírody. Cílem tohoto projektu bylo přiblížit žákům problematiku ochrany životního prostředí a posílit jejich vztah k přírodě. V úvodu jsme si připomněli Den Země a povídali jsme si o ekologických problémech naší planety, o nutnosti třídění a recyklace odpadu. Poté jsme se vydali ven čistit okolí školy - to byl náš první úkol. Naše cesta  vedla dál k nedalekému rybníku. Tady jsme se seznámili s rostlinami a živočichy, kteří se mohou vyskytovat v jeho blízkosti. Společně jsme vyjmenovali několik obojživelníků, ryb, ptáků a listnatých stromů. Získané vědomosti jsme pak prověřili v malém kvízu. Dalším úkolem bylo splnit několik sportovních disciplín, jako např. hod "oštěpem", slalom mezi šiškami nebo chůzi po kamenech. Na závěr projektu jsme naplánovali stavbu hmyzích hotelů, které mohou být skrýší pro užitečné druhy hmyzu. 

 Dětem se dnešní dopoledne v přírodě líbilo. A víte proč? Příroda je totiž plná dobrodružství a stojí zato je objevovat!

 

 

Návštěva chovatelského zařízení

5. 4. 2023

 

Zápis do 1. ročníku

4. 4. 2023

 

Plavecký výcvik

2. 3. 2023

Tento měsíc začal žákům naší školy plavecký kurz. Děti se vody se nebojí a každou plaveckou lekci si pořádně užívají.

 

 

Jaro klepe na dveře

Všichni se už těšíme na jaro a čekání na první jarní den si zpříjemňujeme nejrůznějšími aktivitami.

Měsíc březen jsme si vymalovali žlutou barvou a dnešní den jsme věnovali jarnímu keramickému tvoření. Děti si opět „pohrály“ s keramickou hlínou a pod vedením paní učitelky Hanky Adamcové se jim pod rukama tvořila krásná usměvavá sluníčka.

Až je za pár dní rozsvítíme žlutou barvou, budeme moci všichni společně otevřít dveře nejkrásnějšímu ročnímu období - JARU.

 

                                        

 

 

DUHOVÉ HRÁTKY

Vyvrcholením měsíce února v naší škole byl maškarní karneval. Tentokrát jsme si ho užili v plné parádě společně s dětmi z mateřské školy.  Naše "Duhové hrátky" jsme zahájili recitací tematických básní v podání žáků 1. a 2. ročníku. Pak už začalo to pravé karnevalové dovádění. Děti tancovaly a skotačily při hudbě. Na připravených stanovištích pak všichni společně plnili zábavné úkoly, za něž získávali razítka. Nakonec jsme si ještě dali pořádnou dávku tance  a soutěžení. Po skončení karnevalu si děti svá získaná razítka proměnily v "bance" za duhové penízky. Za ty si následně nakoupily v obchůdku sladkosti a drobné dárečky, které pro ně byly připraveny.

 A co říci závěrem? Tento den jsme si náramně užili. Viděli jsme tu spoustu krásných masek a hlavně spoustu krásných dětských úsměvů :-)

 

 

Recitační soutěž

31. 1. 2023

Dnešní den v naší škole byl opravdu slavnostní. Všichni žáci dostali své pololetní vysvědčení. A nejen to - tento den se konala i velká recitační soutěž. Soutěžilo se ve třech kategoriích - děti předškolního věku, žáci 1. a 2. ročníku, žáci 3. - 5. ročníku. Všichni si připravili krásné básničky a svým přednesem nás velmi potěšili. Porotu poté čekal nelehký úkol - vybrat ty nejlepší z nejlepších. V kategorii nejmenších dětí se na 3. místě umístil Tomášek Křížek a Terezka Nováková, 2. místo patřilo Nikolce Adamové a . 1. místo za nejlepší přednes získala Kristýnka Kunzová. V další kategorii obsadil 3. místo Matěj Novák, o 2. místo se dělili Juditka Foltýnová a Šimon Kadlčík. Z prvního místa se po zásluze radoval Vašík Matějíček za svou báseň Ulekaná Nána. V kategorii 3.- 5. ročník získal 3. místo Vilém Chromec, na 2.místě se umístil Vojta Vymětalík a na stupínek nejvyšší se postavila Andrejka Žaloudíková. Všem gratulujeme a těšíme se zase příště!

 

.  

 

Projekt „Královna zima“

Bílý měsíc leden jsme zakončili projektovým dnem s názvem Královna zima. Původně plánované hry na sněhu nahradily „bílé aktivity“ ve škole. Žáci byli rozděleni do tří družstev a společně plnili připravené úkoly. Podařilo se jim vyrobit krásné sněhuláky z krabic. Krabice nejprve sestavili, poté nabarvili a dozdobili. Máme teď ve škole sněhuláka s růžovou čepicí, sněhuláka "minecrafťáka" a sněhuláka "elegána" v klobouku. Žáci se také seznámili se stopami zvířat. Poté se vydali na bojovku, kde využili nově získaných poznatků. Podle stop nakonec úspěšně vyluštili tajenku. Děti si zahrály i pohybovou hru, při které se musely pohybovat jen po ledových krách. Závěrečnou tečkou tohoto dopoledne bylo hledání pokladu.

Jako každý měsíc, i tentokrát byli vyhodnoceni nejaktivější žáci a některým tak přibyl do sbírky diplom bílé barvy. Všichni jsme si tento den náležitě užili a ještě dlouho na něj budeme vzpomínat.

                               

 

 

3D kino ve škole

27. 1. 2023

V pátek se žáci ve škole pomocí kouzelných brýlí ponořili do světa života a putování ledního medvěda. Představení bylo nejenom zajímavé, ale také poutavé a velmi poučné.

 

Lyžařský kurs

10.-12. 1.2023

Ve druhém lednovém týdnu se žáci naší školy zúčastnili lyžařského výcviku na Trojáku v Rajnochovicích. Děti byly rozděleny do  dvou ružstev, ve kterých se učily nebo zdokonalovaly ve svých lyžařských dovednostech. Lyžovaly na  sjezdovce, která byla pokryta technickým sněhem. První den nám počasí opravdu nepřálo, ale ty další dva jsme si užili sluníčka. Na závěr výcviku byli všichni žáci instruktory pochváleni. Začátečníci za to, jak velký pokrok tady udělali. I pokročilým lyžařům se dostala slova chvály, a to nejen za super lyžování, ale i za vzájemnou pomoc.

 

Naše aktivní přestávky

 

Vyrábění ze dřeva

V pátek 16.12. nás navštívil řezbář p.Pavlovský, který se zabývá uměleckým řezbářstvím. Vysvětlil dětem, jaké přírodniny a suroviny jsou zapotřebí k výrobě uměleckých výrobků ze dřeva a přiblížil práci řezbářů. Děti si také mohly vyrobit dřevěnou ozdobu na vánoční stromeček. Dětem se činnost  velmi líbila a všichni si vyrobili krásné ozdoby.

 

Mikulášská nadílka

 

Rozsvícení vánočního stromečku

Pásmem básní, písní a tanečků potěšily děti své blízké a navodily tu pravou atmosféru blížících se Vánoc...

 

SLABIKÁŘOVÁ   SLAVNOST

V pátek 25. listopadu žáci 1. ročníku ukončili nácvik čtení slabik v Živé abecedě.

Pan král se svou královnou z Písmenkova navštívili naši školu, kde se zájmem sledovali, jak se děti naučily básničky k písmenkům, čtení slabik a skládání jednoduchých slov.

Král všechny slavnostně pasoval na čtenáře, královna jim předala královské pamětní listy.

 

K získání vytoužených Slabikářů nakonec pomohly děti z mateřské školy, které svými kouzly přenesly Slabikáře z Písmenkova do naší 1. třídy.

Tak, milí prvňáčci, všichni vám přejeme, aby vás čtení i nadále bavilo a abyste si co nejdříve přečetli svou první pohádku.

 

 

 

 

Projektový den - barva hnědá

23. 11. 2022

Celé dnešní dopoledne bylo ve znamení hnědé - ta byla naší  barvou pro měsíc listopad. Projekt jsme pojali jako rozloučení s podzimem a zároveň připomenutí blížícího se adventu. Zahájili jsme glazováním keramických ježků, kteří se dětem opravdu povedli. Dalším "barevným" úkolem bylo vyzdobit papírové perníčky. Díky šikovným rukám všech žáků vznikla z kousků látek a vaty zajímavá koláž stromu - jak jinak než v barvě hnědé. V další části jsme se věnovali dramatizaci, v níž se opět musela objevit naše barva. Děti si vylosovaly téma a to zpracovaly do podoby hrané scénky. Všichni si roli tvůrců i herců náramně užili. Na závěr jsme si zazpívali a rozdali sladkou odměnu.

                                    

 

Keramické tvoření

Projektový hnědý listopad a nádherně barevná podzimní příroda naše děti inspirovala k oblíbené práci s hlínou.

Středa 9. listopadu se stala Dnem keramického tvoření.

Děti se naučily hlínu správně připravit, obřezávat zvolené tvary podle šablony, začišťovat ostré hrany budoucího keramického výrobku a lepit oči, čumáček a bodlinky šlikrem.

Po chvíli se nám ve třídě scházeli vyfešákovaní ježčí páni a naparáděné ježčí slečny. Všechny děti si výzdobu svého ježečka vymýšlely samy a neskrývaly své nadšení.

Velký dík patří paní učitelce Hance Adamcové, která dětem tento projektový den připravila.

 


 

Dýňový den

21. 10. 2022

Vyvrcholením měsíce října byl  projekt s názvem „ Dýňový den“. Všichni jsme se sešli ve stejné barvě, tentokrát v oranžové. Pro žáky bylo  připraveno několik zábavných úkolů a za splnění každého z nich dostali penízek – vítonický „dýňáček. Disciplíny, jako např. dlabání dýní,  seskládání  a slepení papírových puzzlí, ochutnávku a poznávání ovoce, zeleniny a také všechny  sportovní úkoly si všichni opravdu užili.  Za získané „dýňáčky“ si na závěr  nakoupili v obchůdku, který jsme otevřeli speciálně pro pro tento den. 

 

Dopravní výchova

Ve čtvrtek 13. 10. 2022 se naši žáci vypravili na dopravní hřiště do Loukova. Společně s instruktorem si nejprve celé dopravní hřiště prošli. Žáci byli upozorněni na světelnou signalizaci, vlakový přejezd a zopakovali si pravidla silničního provozu. Jízdu na kolech pak absolovovali všichni na výbornou.

 

 

Jablíčkový den

Na pátek 23. 9. byl pro žáky naší školy připraven projektový den. Jak už z názvu vyplývá, vše se týkalo jablíček. Hned v úvodu si děti vystřihly své jablko a připevnily ho na strom. I další "jablíčkový" úkol byl pro všechny hračkou - naučit se písničku a taneček o jablíčku. Poté na nás čekala příprava jednoduchých pokrmů z jablek. Žáci si vyzkoušeli, jak udělat přesnídávku, smoothie a také štrúdl. Ten jsme následně dali do trouby a vypravili se plnit netradiční sportovní úkoly. Děti soutěžily ve družstvech a za každou splněnou disciplínu získávaly razítka do karty. Upečený štrúdl byl odměnou za náročné sportovní klání a všichni si na něm společně pochutnali. 

 

Branný den

Branné dopoledne začalo pro žáky příjemným povídáním o přírodě a myslivosti. Zdejší myslivec p. Novák představil dětem knihu o myslivosti a pomůcky vhodné k potřebám myslivců.

Poté se žáci dověděli zajímavé informace ze zdravovědy od zdravotní sestřičky Petry Ondruchové. Vysvětlila dětem, jak se mají zachovat při způsobení úrazu, jak poskytnout první pomoc a na jaká telefonní čísla se mají obrátit v případě pomoci. Děti si ošetření úrazu vyzkoušely také prakticky mezi sebou. 
Na závěr se žáci vydali do přírody, kde vyzkoušeli cvičný přechod zamořeným územím, hod granátem nebo určování směru podle kompasu.

Páteční dopoledne bylo zajímavé a žákům se aktivity v přírodě velmi vydařily.


 

Zábavné dopoledne
 
Dnes 2.9. k nám do školy zavítal klaun „Pepíno prcek.“ Děti pobavil písněmi, tancem a pestrými  soutěžemi, jako je např. stavba hradu z pěnových houbiček, soutěž ve zpěvu mezi kluky a holkami,  předvádění podle hudby a další. Odměnou pro děti byly balónky, ze kterých Pepíno prcek vytvářel různá zvířátka a zajímavé předměty. Zábavné dopoledne se velmi vydařilo a dětem líbilo. 

                                

 

První školní den

1. 9. 2022

Prázdniny uběhly jako voda a děti znovu usedly do školních lavic. Paní ředitelka slavnostně přivítala nejen naše nové prvňáčky, ale všechny žáky a popřála jim úspěšný školní rok. Představila také nový projekt nazvaný Rok plný barev, který nás bude provázet následujících 10 měsíců. Dětem  přejeme, aby to byly dny plné poznávání a krásných chvil  strávených s kamarády.

 

 

Rozloučení s našimi páťáky

 

Vyhodnocení sběru

I v tomto školním roce probíhal sběr papíru, kaštanů a pomerančové kůry. Pochvalu si zaslouží nejen tito nejlepší sběrači, ale i jejich rodiče, kteří jim pomáhali.

 

 

Turnaj ve vybíjené

28. 6. 2022

V úterý 28. 6. 2022 se vybraní žáci naší školy zúčastnili turnaje ve vybíjené v Opatovicích. V konkurenci 4 spřátelených škol získali ve své kategorii 2. místo. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci.
 

 

Návrh na pozadí nové tabule

V naší škole máme moc šikovné malířky. Pro ty, které chtěly ukázat svůj výtvarný talent,  jsme připravili zajímavou výzvu - nakreslit návrh pro pozadí naší nové magnetické tabule. Námětem kresby byla obec Vítonice.  Děvčata kreslila rudkou a jejich obrázky ukazují zvládnutí této náročné techniky s využitím jemných čar, širokých tahů a stínování. Tyto kresby jsou nyní ozdobou v prostorách naší školy.

                                                                                                                                                            B. Holintová

 

 

Indiánská stezka za pokladem

22. 6. 2022

video-1655911161.mp4 (3160208)

 

Indiánské téma ve školní družině bylo završeno indiánskou stezkou za pokladem. Děti si vytvořily dvojice a musely vymyslet jméno pro svůj kmen. Pak už nic nebránilo tomu, abychom společně vyrazili na cestu. Vedly nás barevné fáborky, které ukazovaly směr, případně označovaly místo, kde se nacházel dopis s úkolem.

Nálezce vždy dopis přečetl a skupiny se poté odebraly stranou, aby se poradily a zapsaly správnou odpověď do své karty. Tyto úkoly měly u dětí prověřit znalosti o přírodě a také o životě indiánů. Všechny kmeny po celou dobu vzorně spolupracovaly a za to si zaslouží pochvalu. 

Cesta nás dovedla až ke třem fáborkům a poslední dopis oznamoval, že v okruhu 10 metrů je schovaný poklad. Šťastný nálezce nakonec poklad přinesl a ten byl rozdělen  všem „malým indiánům“ stejným dílem.

                                                                                                                                                                 B. Holintová

 

Výlet Teplice

21. 6. 2022

Za splnění projektu Sportovec 2022 dostali žáci výlet do Teplic. Navštívili Gallašův a Kropáčův pramen, který také ochutnali. Na závěr si všichni pochutnali na zmrzlině, která byla pro děti překvapení.

 

 

Sportovec roku 2022

Již v úterý 14. června jsme pokořili náš cíl - získat sportem 2022 bodů.

K dnešnímu dni jsme si mohli zapsat dokonce 2087 bodů.

 Děkujeme za pomoc také některým rodičům a sourozencům, dětem z mateřské školy, našim učitelkám,  komisi, hodnotící soutěž Vesnice roku a dalším sportovcům.

A teď  -  HURÁ   NA   VÝLET!!!

 

 

Dopravní výchova

Ve čtvrtek 9. června 2022 se žáci čtvrtého a pátého ročníku vypravili na dopravní hřiště v Loukově. Všichni žáci si společně s panem lektorem Horváthem zopakovali zásady bezpečné jízdy na kole, pravidla silničního provozu, a také si připomněli, co patří k povinné výbavě jízdního kola. Po praktické jízdě na kole si všichni napsali  test, díky kterému získali průkaz cyklisty. Źákům se dopravní dopoledne velmi vydařilo.

 

Sportovec roku 2022

Ve čtvrtek 2. června jsme vyhlásili červnové sportovní zápolení všech žáků naší školy. Společně se pokusíme získat 2022 bodů, abychom si dokázali, že se na nás covidové lenošení nepodepsalo tak moc, jak se o tom mluví.

Hned 1. den se rozjel na plné obrátky a děti se snažily svými výkony získat co nejvíce bodů. Podařilo se vysportovat 234 bodů a zapojili se všichni žáci i paní učitelky. Dokonce se nám podařilo do pohybu zapojit i pana Lujku, pracovníka obecního úřadu, který zvládl vybranou disciplínu a svůj bod nám věnoval. Děkujeme jemu, ale i všem dalším, kteří se společně s námi do sportování zapojí. 

                                                                                  Všichni žáci školy se svými učitelkami

                                                                                            

 

 

Den dětí 

1. 6. 2022

V rámci Dne dětí prožili žáci ve škole příjemné dopoledne na čerstvém vzduchu. Během vycházky zodpovídali otázky jak přírodovědné, tak i zábavné.  Všichni byli úspěšní a zasloužili si sladkou zmrzlinovou odměnu. Potom si děti zahrály zábavné hry s míčem, skákaly přes švihadlo a skotačily. Tečkou celého dopoledne byl dárek v podobě stolního fotbálku, který na ně čekal ve škole. 

Zábavné dopoledne se vydařilo a všechny děti byly spokojené.

Mgr. P. Dostálová

 

 

Ovoce a zelenina do škol

V úterý 31. 5. 2022 proběhl ve škole ochutnávkový koš ovoce a zeleniny. Žáci měli možnost ochutnat jak běžné druhy ovoce a zeleniny, tak i některé exotické druhy, které jsou méně známé. Také se seznámili s přípravou těchto méně známých pokrmů. Žáci si moc pochutnali a dověděli se i zase něco nového o ovoci a zelenině. 

                                    Mgr. P. Dostálová 

 

Preventivní program Veselé zoubky

Dnešní den jsme ve škole věnovali zdravému životu. V prvouce se učíme o člověku, jeho těle a o všem, co má člověk dělat, aby byl zdravý, spokojený a měl radost z každého dne.

Hurvínek nás svým vtipným videem s názvem "Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek" přenesl do ordinace zubních lékařů, seznámil nás se stavbou každého zubu, varoval nás před zbytečným mlsáním vedoucím ke vzniku zubních kazů a zasvětil nás do tajů správné péče o zuby. 

Abychom měli vždy krásný a zářivý úsměv, naučili jsme se správným způsobem zoubky čistit a jako dárek jsme dostali nový kartáček, dětskou zubní pastu, hodiny k měření času při čištění zoubků a žvýkačky bez cukru ke zdravému mlsání. Určitě si tyto důležité pokyny od našeho kamaráda Hurvínka dobře zapamatujeme.

Žáci 1., 2. a 3. ročníku

 

 

ŠKOLNÍ VÝLET

Ve čtvrtek se žáci zúčastnili výletu do Dinoparku Vyškov, kde v první části měli možnost zhlédnout mini zoo a také interiér domu, jak se dříve žilo. Po namotivování zvířat v zoo děti dále putovaly lesem dinosaurů a také navštívily 4D kino. Dinopark byl úchvatný, děti velmi nadšené. Výlet se velmi vydařil, počasí přálo. Již teď se těšíme na další výlet.

                                                                                                           Mgr. P. Dostálová 

 

OCHUTNÁVKA MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

V rámci projektu Mléko do škol se žáci naší školy zúčastnili doprovodného vzdělávacího opatření.

Každý žák obdržel několik mléčných výrobků - jihočeský tvarohový jogurt, lipánek a trvanlivá mléka ochucená i neochucená. Společně jsme si popovídali o prospěšnosti konzumace mléčných výrobků a na některých dobrotách si děti pochutnaly přímo ve škole. Bylo to výborné! Děkujeme.     

                                                                                                                                           Mgr. J. Opluštilová 

 

 

Vystoupení ke Dni matek

15. 5. 2022

 

Na druhou květnovou neděli se všechny děti ze základní i mateřské školy velice těšily. 

Konečně po třech letech mohly poděkovat svým maminkám za lásku a péči svým pestrým vystoupením. Společně se svými učitelkami si připravily mnoho básniček, písniček, scének a tanečků.

Milé maminky, máme Vás moc rádi!

 

Velké poděkování patří také všem organizátorkám besídky pro maminky 

- paní B. Holintové, P. Dostálové, H. Adamcové, S. Foukalové, 

paní starostce L. Hradilíkové a všem dalším pomocníkům, 

kteří přispěli k příjemnému prožití 

                                               nádherného květnového odpoledne.                 Mgr. J. Opluštilová                                 

 

 

DEN   BLÁZNIVÝCH  ÚČESŮ

V pátek 29. 4. 2022 jsme uspořádali Den bláznivých účesů. Žáci i paní učitelky se snažili vytvořit si na hlavě něco zajímavého. Někteří si s účesem poradili sami, jiným pomáhala maminka. Tentokrát to nebylo o ceny, ale přesto to bylo krásné. Všichni vyhlíželi příchod svých spolužáků a celý den se na sebe usmívali.

                                                                                                     B. Holintová

 

Výroba jednoduchého pokrmu

V rámci pracovních činností si žáci připravili jednoduchý pokrm. Byla to vajíčková pomazánka, jednohubky a ovocný salát. Do práce se zapojili opravdu všichni a na závěr si na svém výtvoru společně pochutnali.

 

Ukončení plaveckého výcviku

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 jsme úspěšně zakončili povinný plavecký výcvik. V úvodu poslední části výuky si žáci zopakovali všechny plavecké techniky  a pak už vše probíhalo v duchu vodních her.  Na závěr obdržel každý žák mokré vysvědčení.

 

Školní den naopak

V pátek 22. dubna se lidé v naší škole zázračně proměnili. Ze žáků se stali učitelé a z učitelek žákyně.

Mladé paní učitelky a pánové učitelé si vyzkoušeli roli pedagoga, snažili se zaujmout své žáky a správně hodnotit jejich práci.

Všichni noví učitelé svou novou roli zvládli výborně. 

 

1. ročník

3. ročník

Možná si někteří z nich tuto práci zvolí jako své budoucí povolání. Budou určitě výborní jako dnes.

 

 

Vystoupení pro hasiče

7. 4. 2022

 

Návštěva z ORNIS Přerov

5. 4. 2022

Tentokrát se žáci dověděli spoustu zajímavostí o životě žab. Seznámili se s jejich životním cyklem a jednotlivými etapami vývoje. V druhé části postavily děti hnízdní budky, které budou umístěny v okolí školy.

 

Zápis do 1. třídy dopadl na výbornou!!!

Pátek 1. dubna 2022

 

Všechny děti byly velice šikovné a vůbec se v novém prostředí nebály.

Kreslily krásné obrázky, recitovaly básničky,

poznávaly geometrické tvary i barvy, povídaly nám o pohádkách.

Překvapily nás také tím, že již poznávaly některá písmenka i číslice.

Na vstup do „velké školy“ jsou předškoláčci velmi dobře připraveni.

 

Ať se Vám, milé děti, ve škole líbí!

Těší se na Vás nejen paní učitelky, ale i všichni spolužáci.

 

 

Vyhodnocení čtenářské soutěže

4. 4. 2022

V rámci čtenářské soutěže žáci vypracovávali zadané úkoly, které měli možnost plnit celý týden. Na základě správně vyhodnocených otázek byli vylosováni tito žáci: Julinka, Filip, Andrejka, Klárka a Patrička.

 

"Dvířka do školy"

31. 3. 2022

Při této návštěvě školy si naši předškoláci vyzkoušeli, jaké to je ve školní družině. Čekalo na ně několik pohybových úkolů.

Všechno zvládli na jedničku.

 

Čtenářská soutěž

V uplynulém týdnu plnili žáci celou řadu čtenářských úkolů. Jedním z nich bylo představení knihy dle vlastního výběru. Byla vyhlášena i čtenářská soutěž. Žáci mají správně zodpovědět všechny otázky, týkající se známých knih. Na závěr bude z každého ročníku vylosován výherce.

 

Matematický klokan

Stejně jako v předchozích letech, i letos se uskutečnila soutěž Matematický klokan. Zúčastnili se jí všichni žáci naší školy, mimo 1. ročník. Dle vyhodnocení výsledků se mezi nejlepší počtáře zařadili Klárka ( 5. roč. ), Vojta ( 4. roč. ), Jaromír ( 3. roč. ) a Filip ( 2. roč. ). 

 

Návštěva knihovny

V rámci měsíce knih a čtenářů navštívili žáci naší školy místní knihovnu. Tentokrát na ně čekalo dobrodružství.  Ztratily se postavičky z pohádek a děti měly za úkol vrátit je zpět. Tuto nelehkou úlohu se všem podařilo splnit.

Už teď se těšíme na další zajímavou návštěvu knihovny.

 

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 17. 3. 2022 se v naší škole konala recitační soutěž. Děti byly rozděleny do dvou kategorií. V první se představili žáci mateřské školy a žáci 1. a 2. ročníku, v další byli žáci 3.-5. ročníku. Porota pečlivě zapisovala svá hodnocení a po skončení soutěže vybrala ty nejlepší. Nebylo to vůbec jednoduché, protože všichni přednesli moc hezké básně. V první kategorii se na 3. místě umístila Juditka z MŠ, druhé místo obsadil Šimon a na stupínek nejvyšší se zaslouženě postavil Vašík z MŠ. Ve druhé kategorii získala 3. místo Patricie, 2. místo patřilo Danielovi a  na 1. místě se umístil  Michal. Pro nás, jako porotu, to byl krásný zážitek a pro děti určitě velká zkušenost. 

 

 

Soutěž KRASOPERO

Každým rokem probíhá v naší škole soutěž o nejlepšího písaře. Tentokrát se těmi nejlepšími stali Klárka, Patrička, Danek a Julinka. Dalšími dobrými písaři byli Jarek, Rosťa, Vilém, Filip a Šimon.  Žáci obdrželi diplomy a ti nejlepší i krásná pera.

"DVÍŘKA DO ŠKOLY"

(9. 3. 2022)

"DVÍŘKA DO ŠKOLY"

Dnes 2. 3. se naši předškoláci stali opět na chvíli školáky. Připravily jsme pro děti činnosti, které vůbec nebyly lehké, ale šikovní předškoláčci se nezalekli a hravě všechny úkoly splnili.

LOUČÍME SE SE ZIMOU

Výroba sněhových vloček z korálků byla symbolickým rozloučením s letošní zimou

"DVÍŘKA DO ŠKOLY"

Ve středu 23. 2. 2022 nás ve škole navštívili naši předškoláčci v rámci programu "Dvířka do školy". Cílem programu je ulehčit dětem vstup do první třídy. Děti si hravou formou zvykají na "své" budoucí paní učitelky a také se seznamují s prostředím základní školy. Předškoláci plnili různé úkoly, které pro ně byly připraveny. Dětem se ve škole líbilo a těší se, jak si příští týden opět zahrají na školáky.

 

Plavecký výcvik

Dnes , 17. 2. 2022, nám začalo 20 hodin výuky plavání. V následujících lekcích se žáci budou postupně seznamovat ( případně zdokonalovat )  se základními plaveckými dovednostmi, jako jsou plavecké dýchání, splývání, orientace ve vodě - potápění, ponoření, skoky do vody a další. Osvojí si i techniky plaveckých způsobů ( kraul, znak, prsa). Žáci si první hodinu užili naplno a už teď se těší na další týden. 

 

 

Lyžařský výcvik

 

Ve dnech 25. - 27. ledna se žáci naší školy zúčastnili lyžařského kurzu na Trojáku v Rajnochovicích. Děti zde prožily krásné dny na sněhu. Někteří se jen  zdokonalovali v lyžařském umění, jiní stáli na lyžích úplně poprvé. Všichni si ale užili spoustu zábavy a tyto fotografie jsou toho tím nejlepším důkazem.

 

Soutěž ve stavebnicových hrách

V pátek 14. 1. 2022 proběhla ve škole soutěž ve stavebnicových hrách. Žáci si donesli do školy své oblíbené stavebnice a pustili se do práce. Všechny stavby byly moc hezké a nebylo jednoduché rozhodnout, které jsou nejlepší. Paní učitelky nakonec vybraly vítěze a ti byli odměněni diplomem a malou sladkostí. 

 Všem dětem patří za dnešní stavění velká pochvala.

Bezpečný internet

Dne 11. 1. 2022 proběhla beseda na téma Jak se chovat bezpečně na internetu a využívat sociální sítě. Žáci pod vedením pracovnic z pedagogicko- psychologické poradny pracovali s preventivním programem "Virtuální ZOO". 

Šťastný nový rok 2022!

Vánoční setkání u stromečku

 Paní učitelky ze ZŠ a MŠ nacvičily s dětmi krátké vystoupení. Jejich vánoční říkanky a koledy navodily tu pravou vánoční atmosféru.

Mikulášská nadílka

V tyto dny navštěvují Mikuláš, čert a anděl všechny děti. Také u nás jsme se na jejich příchod těšili a nedočkavě je vyhlíželi. Konečně se ozvalo zacinkání zvonečku a zanedlouho vešel do dveří Mikuláš s andělem. Zavítali k nám, ale tentokrát bez čerta. Mikuláš dětem vyprávěl, co o nich slyšel hezkého a také to, v čem by se měly polepšit. Každý žák poté zarecitoval nebo zazpíval a za odměnu dostal od andílka chaloupku plnou dobrot. 

Čertovské vysílání

V pátek 3. prosince jsme si naši distanční výuku zpestřili originálním způsobem. Děti si přichystaly masky čertíků, andílků a Mikulášů a společně jsme řešili školní úkoly zaměřené na tuto adventní tradici.

Všichni si za svou vzornou práci zasloužili dostat do žákovské knížky smajlíky v podobě členů Mikulášovy družiny.

Toto poslední vysílání naší týdenní karantény jsme si opravdu užili a už se těšíme na své kamarády do školy!

 

Beseda se členy záchranné stanice pro hendikepovaná zvířata

 

Ve čtvrtek 25. listopadu se žáci školy i děti z mateřské školy zúčastnili besedy se členy záchranné stanice, která pečuje o hendikepovaná zvířata. Děti se dozvěděly, jak poskytnout první pomoc zraněným zvířátkům, jak přitom dbát na osobní bezpečnost a tyto poznatky si vyzkoušely i prakticky na plyšových zvířátkách.

Předvedení živých zvířat ze záchranné stanice bylo velkým překvapením pro všechny děti. Mohli si zblízka prohlédnout puštíka, ježka a dva netopýry.

 Výstava výtvarných prací

V rámci měsíčího projektu Barevná příroda byla uspořádána malá výstava výtvarných prací našich žáků. Krásné podzimní obrázky hodnotily všechny paní učitelky a neměly to vůbec lehké. Na stupně vítězů se tentokrát  dostali Patricie Hlavičková, Vojtěch Vymětalík a Rostislav Hradil. 

SLABIKÁŘOVÁ   SLAVNOST

Ve čtvrtek 18. listopadu žáci 1. ročníku ukončili nácvik čtení slabik v Živé abecedě.

Pan král Jaromír 3. je pozval do místní knihovny, kde je slavnostně pasoval na čtenáře, 

předal jim pamětní listy a toužebně očekávané Slabikáře.

Tak, milí prvňáčci, všichni vám přejeme, 

aby vás čtení i nadále bavilo 

a abyste si co nejdříve přečetli svou první pohádku.

Návštěva ornitologa

Ve čtvrtek 11. 11. 2021 nás navštívili ornitologové ze záchranné stanice Přerov. Žáci se mohli podívat na odchyt a kroužkování volně žijících ptáků ve volné přírodě. Na závěr si děti vyzkoušely vyrobit krmítko pro zimní přikrmování ptáků.

Dopravní výchova

Do naší školy opět zavítal p. Horváth, lektor dopravní výchovy. Společně s žáky si zopakovali zásady bezpečnosti na pozemních komunikacích. Hlavním tématem byla bezpečná jízda na kole. Připomenul, co patří k povinné výbavě jízdního kola. Zajímavostí a zároveň poučením pro žáky byly zvláštní brýle, které při nasazení na oči názorně ukazovaly vidění člověka pod vlivem alkoholu. 

Se skřítky za pokladem

Ve středu 3. 11. 2021 jsme se vydali na přírodovědnou výpravu se skřítky, kteří byli po celou dobu našimi průvodci. Schovali pro nás několik hádanek a úkolů. Ke každé nalezené otázce  se žáci dověděli nějakou zajímavost z říše pohádek, zvířat a rostlin a také něco o ochraně přírody. Děti postupně našly a splnily všechny úkoly. Ten hlavní je ale čekal v cíli - byl to poklad skřítků. Děti ho našly v listí na školní zahradě. Všichni společně si pak pochutnali na čokoládových mincích. Závěrečná přísloví, jako vzkaz dětem od skřítků, byla  symbolickým zakončením dnešního vydařeného dopoledne.

Besedy v obecní knihovně

Poslední dny před podzimními prázdninami jsme strávili v místní knihovně.

Měsíční projekt: Říjen – měsíc našeho domova jsme zakončili besedou o historii naší obce, kterou si pro nás připravila paní knihovnice Stanislava Nováková a besedou se starostkou obce paní Ladislavou Hradilíkovou, která si pro nás připravila zajímavé vyprávění o obrovském požáru, který Vítonice postihl před 152 lety.

Informace o tom, že ze 109 tehdejších domů lehlo popelem 103 a zbylo pouze 6 obydlených budov, nám vyrazila dech.

 

 

Dny v barvách České republiky

 

Vyvrcholením měsíčního projektu „Říjen – měsíc našeho domova“ jsou poslední dny před podzimními prázdninami, které budou zaměřeny na barvy naší státní vlajky.

 

V pátek se tedy oblečeme do červené barvy, v pondělí budeme zářit všemi odstíny modré a v úterý se rozloučíme bílým dnem.

 

Také výukou budou prolínat barvy daného dne a ve vyzdobené školní jídelně se můžeme těšit na barevný oběd.

 

Projekt: Obec, ve které žiji

Ve čtvrtek 14. října jsme měli za úkol využít přinesené fotografie z doby dřívější i současné a vytvořit koláž obce, ve které žijeme.

Rozdělili jsme se do skupin podle bydliště a pustili se do tvoření. Přitom jsme si prohlédli dobové i současné fotografie a mohli jsme porovnat, jak se každá obec změnila a zkrásněla.

Na internetu jsme vyhledali také znaky jednotlivých obcí a informace k jednotlivým místům na fotografiích.

Výstava těchto děl nám bude i nadále připomínat tento zajímavý den.

 

Projekt "Stavitel města"

Všichni žáci základní školy se v pondělí 11. 10. zúčastnili projektu "Stavitel města", ve kterém se seznámili s poznáváním map,  základy kartografie a pojmenováním důležitých staveb, měst a vesnic. Děti si také vyzkoušely postavit některé zajímavé stavby. Projekt "Stavitel města" obohatil žáky o aktivity zaměřené na náš říjnový školní projekt, který nese název Měsíc našeho domova. Projekt děti velmi zaujal a my děkujeme paní Janě Hošákové z Malé technické univerzity za návštěvu a zajímavé povídání.

 

Vycházka za krásami naší obce

V úterý 5. října jsme se vypravili na vycházku po naší obci. Ale nebylo to tak jednoduché. Ve škole jsme si do plánku Vítonic zakreslili trasu, podle které jsme pak postupně navštěvovali důležité budovy a další zajímavá místa v naší obci a bydliště našich spolužáků.

Postupně jsme se zastavili u požární zbrojnice, obecního úřadu, kostela, parčíku za farou, kulturního domu a celou výpravu jsme ukončili zase u naší krásné školičky..

Prohlédli jsme si také dům naší spolužačky, paní kuchařky, babičky naší spolužačky a paní asistentky.

Velké poděkování patří paní starostce L. Hradilíkové za to, jaký obecní „poklad“ nám ukázala. Byla to kronika naší obce z doby před 100 lety. Velmi nás zaujala stará obecní pečeť, historická přilba hasiče a mnoho fotografií, ze kterých jsme si mohli domýšlet, jak naše obec vypadala, když byly naše babičky malá děvčátka.

 

V tomto školním roce probíhá ve škole projekt Měsíc na obloze aneb 10 fází školního roku 2021/2022. Měsíc říjen je věnován našemu domovu, určitě se o naší obci, našem kraji i celé České republice dozvíme v následujících dnech mnoho nového. Už se těšíme na další akci!

 

Bramboriáda

Ve dnech 17. a  20. 9. 2021 proběhl v naší škole projekt s názvem Bramboriáda. Žáci plnili spoustu sportovních "bramborových"disciplín, jako např. skákání s bramborem mezi koleny, shazování kuželek bramborami, jízda na koloběžce - slalom mezi bramborami, skok v pytli a další. Později se k nim přidaly i děti z MŠ a s pomocí žáků si tyto disciplíny také vyzkoušely. Projekt pokračoval i v hodině pracovních činností. Žáci vyráběli postavičky a zvířátka z brambor, které dozdobili nejrůznějšími přírodninami. Na závěr naší Bramboriády jsme se v družině naučili "bramborový" taneček. Za své snažení dostaly všechny děti diplom a sladkou odměnu. Přestože  počasí nebylo úplně ideální, užili jsme si hezký den plný zábavy :-)

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ WORKOUTOVÉHO  A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ VE VÍTONICÍCH

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 proběhlo slavnostní otevření workoutového a dětského hřiště ve Vítonicích. Po úvodním proslovu paní starostky nadešel významný okamžik – přestřižení slavnostní pásky, kterou přestřihli občané Vítonic,děti ZŠ a MŠ, paní ředitelka školy Mgr. Jana Opluštilová a místní kaplan P. Mgr. Josef Hovád.  Pan kaplan poté hřiště posvětil a popřál mu mnoho spokojených uživatelů.

Paní starostka vyzvala občany pro vymyšlení názvu pro nové sportoviště. Naše škola přispěla několika tipy, tak uvidíme, jestli se některý z nich bude líbit.

Druhý den jsme se s dětmi vypravili vyzkoušet herní prvky workoutového a dětského hřiště na vlastní svaly. Děti byly nadšené a z jejich reakcí bylo patrné, že další návštěva hřiště na sebe nenechá dlouho čekat.

Přejeme, ať hřiště dělá dospělým a dětem radost.

Dopravní výchova - 6. 9. 2021

  Po návratu z prázdnin jsme všichni roztržití, a proto je nutné připomenout si  pravidla silničního provozu. Žáci už koncem školního roku prošli praktickým výcvikem na dopravním hřišti v Loukově a tentokrát se věnovali části teoretické. Lektor se zaměřil na silniční provoz a také na pohyb po komunikacích s kolem. Seznámil žáky s pravidly silničního provozu a upozornil na dodržování bezpečnosti. V závěru si žáci napsali test z dopravní výchovy a po jeho vyhodnocení získali průkaz cyklisty.

Kurz zdravovědy

Dne 3. září se všichni žáci zúčastnili kurzu zdravovědy. Zdravotní sestřička vysvětlila dětem, jak se mají zachovat při způsobení úrazu, jak poskytnout první pomoc a na jaká telefonní čísla se mají obrátit v případě pomoci. Děti si ošetření úrazu vyzkoušely i prakticky mezi sebou. 

    

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Ve středu 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Ve škole žáky i jejich rodiče přivítaly krátkými projevy paní ředitelka Jana Opluštilová a paní starostka Ladislava Hradilíková.

Prvňáčci se vůbec nebáli postavit se poprvé před tabuli a splnit velký školní úkol. 

Starší spolužáci své nové kamarády přijali do kolektivu školáků a společně jsme se rozloučili písničkou z pohádky o Machovi a Šebestové. 

Prvňáčci si domů odnášeli mnoho zajímavých dárečků od obce, školních potřeb a pomůcek ze školy a hlavně pocit, že už jsou velcí školáci. 

Přejeme všem dětem, aby se jim ve škole líbilo.

 

 

Malovací den

Čekání na vysvědčení nám zpříjemnil den plný barev.

Úterý jsme věnovali malování na trička, na obličeje,

výzdobě plochy před školou a výstavě našich nejzdařilejších výkresů.

Doufáme, že venkovní výzdoba školy potěší i návštěvníky místních hodů.

 

 

Loučení s páťáky

Předposlední škol ní den se nesl v duchu loučení s žáky 5. ročníku. S dětmi se rozloučili všichni mladší spolužáci, třídní učitelka Petra Dostálová i ostatní učitelky.  Také paní starostka L. Hradilíková dětem přinesla krásné dárky a popřála všem nádherné prázdniny.

 

Tak se, milí páťáci, mějte v nových školách dobře a někdy si na nás vzpomeňte!

 

Nejlepší sběrači

Těsně před koncem školního roku jsme vyhodnotili a odměnili nejlepší sběrače:

Ve sběru papíru uspěli: Aneta P., Vojta a Filip V. a Daniel J.

Nejvíce pomerančové kůry nasbírali: Ondřej H. a Patrička H.

Ve sbírání kaštanů se nejvíce dařilo: Lukášovi Z. a Aničce H.

Všem gratulujeme!

 

Školní výlet

V pondělí 29. června jsme se vydali na výlet za zvířátky do zoologické zahrady v Lešné.

Užili jsme si dne pozorování a poznávání života zvířat. Každý si našel své nejoblíbenější.


Vítonická olympiáda

Ve čtvrtek 24. června si všichni sportovci z naší školy poměřili své atletické výkony. Sportovci byli rozděleni do 3 kategorií. Zazávodili si ve sprintu, skoku z místa, vytrvalostním běhu a hodu kriketovým míčkem.

Nejlepší borci v jednotlivých disciplínách:

Sprint: Daniel, Zoja a Maruška H.

Skok z místa: Daniel, Zoja a Eda

Vytrvalostní běh: Daniel, Michal a Lukáš

Hod kriketovým míčkem: Daniel, Zoja a Lukáš

 

  1. 1. kategorie
  1. 2. kategorie
  2.  
  1. 3. kategorie
  2.  

Vítězům gratulujeme a chválíme všechny další sportovce, kteří se soutěže zúčastnili a snažili se podat co nejlepší výkon.

 

Cesta za pokladem

V pátek 18. června se 5 družstev vydalo na dobrodružnou cestu za pokladem. Během putování děti plnily přírodovědné úkoly a poznávaly okolí obce Vítonice.

 

Naše nejúspěšnější družstva:

 

Motýlci - Míša M., Michal K., Jaromír H. a Vojta V.

Čtyřlístek – Anička H., Zoja Š., Anička Z. a Danda J.

Lvi – Vilém V., Rosťa H., Filda V. a Klárka M.