Akce školy 

Zábavné odpoledne s myslivci - 6. září 2019
 
V pátek ráno začali žáci zábavné dopoledne opékáním špekáčků. Poté se zúčastnili prohlídky protipovodňové stavby Moštěnice. K celé stavbě nám odvyprávěla velmi pěkný výklad p. starostka Hradilíková, za což jí moc děkujeme. Na závěr měly děti přednášku o poskytování první pomoci při běžných úrazech. Některé situace si žáci sami vyzkoušeli. Zábavné odpoledne se dětem velmi líbilo.
 
 
Zahájení školního roku  - 2.září 2019
 

Ačkoliv předpověď počasí hlásila na 2. září deštivé počasí, sluníčko se nenechalo zastínit dešťovými mraky a doprovodilo děti  na  první cestě do školy. Tady už na ně čekaly jejich  paní učitelky.

Ve Vítonicích  usedlo letos do lavic 31 žáků.  Mezi  nimi  i  6 prvňáčků, kteří spolu se svými rodiči netrpělivě  očekávali  tento velký den. Všechny je přivítala paní ředitelka  i paní starostka obce. Z tabule se na žáky usmívala nakreslená housenka. Společně ji doplnili písmeny  abecedy,  jež symbolizovala nejdůležitější věci, se kterými se děti budou ve škole setkávat.

Zvláštní pozornost patřila samozřejmě prvňáčkům. Dostali spoustu drobných dárečků a pomůcek do vyučování .  Jejich starší spolužáci je pozdravili písničkou a popřáli, aby se jim ve škole líbilo.

Všem našim  žákům přejeme úspěšný školní rok 2019/2020.

 

 
 
 
 
V tento slavnostní den přišel naše děti pobavit klaun " Pepíno prcek". Společně jsme odstartovali nový školní rok tancem, písničkami a soutěžemi.
 
 
 
Příměstský tábor
 
Během příměstského tábora se děti seznamovaly s novou aparaturou a mikrofony, které byly zakoupeny z projektu " Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku". Žáci nacvičili píseň na zahájení nového školního roku.