V naší mateřské škole Vítonice probíhá vzdělávání podle školního vzdělávacího programu

 

Všichni jsme tu kamarádi a máme se rádi

 

 

 Mateřskou školu s důrazem na individuální přístup k dítěti navštěvuje 23 dětí.

Aktivity MŠ:

 
 •   - Předplavecký výcvik - Plavecká škola Hranice
 •   - Vystoupení pro veřejnost (besídka pro seniory, besídka ke Dni matek...)
 •   - Dýňový den v MŠ
 •   - Mikuláš
 •   - Vánoční a velikonoční dílničky s rodiči
 •   - Rozsvícení vánočního stromečku na obci
 •   - Školkový karneval
 •   - Sportovní aktivity (olympiády...)
 •   - Návštěvy kulturních akcí (divadlo...)
 •   - Návštěva knihovny
 •   - Kulturní představení v MŠ
 •   - Besedy s odborníky (zdravotníci, policisté, myslivci, hasiči...)
 •   - Jahůdkobraní
 •   - Dětský den
 •   - Pasování předškoláků
 

 

 

Pravidelné aktivity:

 

- Rozpohybuj svůj jazýček (logopedie) - 1x za 14 dnů

Spolupracujeme s klinickou logopedkou Mgr. M. Kaderkovou, která na začátku školního roku provádí u našich dětí logopedickou depistáž. Podle výsledků vyšetření pak doporučí následnou péči v nápravě řeči v ambulanci klinického logopeda nebo v případě lehčí vady individuální péči logopedické asistentky v MŠ Simony Foukalové.

  - Okénko do školy (předškoláci) - 1 x týdně

Příprava na úspěšný vstup předškolních dětí na základní školu. Zaměřujeme se na všeobecný rozvoj - v pravidelných lekcích prohlubujeme u dětí grafomotoriku, jazykové schopnosti, psychomotoriku, předmatematické představy, logické myšlení a rozumovou výchovu. Zajišťují Hana Adamcová a Simona Foukalová

                                - Dvířka do školy (předškoláci) - 1x týdně březen až duben (do zápisu)

                                        Cílem aktivity je ulehčit dětem vstup do první třídy. Děti si hravou formou zvykají na                             "své" budoucí paní učitelky a také se seznamují s prostředím základní školy. Předškoláci plní                                         různé úkoly, které pro ně paní učitelky připravují. 

 - Ruce v hlíně - 1x za 14 dnů

                             Pod vedením paní učitelky Hany Adamcové se děti seznamují s netradičním materiálem keramickou hlínou a tím rozvíjí jemnou motoriku a estetické cítění.