Mateřská škola Vítonice

      Fotky z akcí pořádané mateřskou školou naleznete v sekci "informace pro rodiče".

 
 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

                   Přijďte se s námi seznámit v pondělí 6.5. 2019 od 14:00 do 16:00 hodin.

K zápisu si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání můžete obdržet předem v mateřské škole a přinést již vyplněnou k zápisu.

Povrzení lékaře nesmí být starší 7 dnů před zápisem.

 

Těší se na Vás kolektiv MŠ Vítonice.

 

 

Společné hraní v MŠ

Zveme všechny maminky, kterou jsou na mateřské dovolené i s jejich malými dětmi,

do naší mateřské školky na společné hraní, které se uskuteční každé pondělí od 14:00 - 16:00 hodin.

 

 
Mateřskou školu s důrazem na individuální přístup k dítěti navštěvuje 19 dětí.

Nabízíme kroužky:

 • pohyb s hudbou,
 • výtvarné a keramické práce,
 • veselou angličtinu,
 • flétnu,

Další aktivity:

 • plavecký výcvik v Hranicích,
 • dýňový den v MŠ,
 • pyžamkové odpoledne v MŠ,
 • Mikuláš,
 • vystoupení pro veřejnost - u rozsvícení vánočního stromečku, besídka pro seniory, Den matek,
 • školkový karneval,
 • vánoční a velikonoční tvoření,
 • atletické závody, olympiády předškoláků,
 • návštěvy divadelních, kouzelnických a hudebních představení,
 • Den dětí.

Mateřská škola je v provozu denně od 6,30 do 16,00 hodin.