Mateřská škola Vítonice

      Fotky z akcí pořádané mateřskou školou naleznete v sekci "informace pro rodiče".

 

Zápis do mateřské školy

Ve čtvrtek 17.května 2018 od 14:00 do 16:00 hodin se uskuteční zápis dětí do mateřské školy. K zápisu si vezměte rodný list dítěte. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání můžete obdržet předem v mateřské škole. Potvrzení lékaře nesmí být starší 7 dnů před zápisem.

 

Společné hraní v MŠ

Zveme všechny maminky, kterou jsou na mateřské dovolené i s jejich malými dětmi,

do naší mateřské školky na společné hraní, které se uskuteční každé pondělí od 14.00 do 16.00.

Začínáme opět v lednu 2018.

 
Mateřskou školu s důrazem na individuální přístup k dítěti navštěvuje 22 dětí.

Nabízíme kroužky:

 • pohyb s hudbou,
 • výtvarné a keramické práce,
 • veselou angličtinu,
 • flétnu,
 • logopedii. 

Další aktivity:

 • plavecký výcvik v Hranicích,
 • dýňový den v MŠ,
 • pyžamkové odpoledne v MŠ,
 • Mikuláš,
 • vystoupení pro veřejnost - u rozsvícení vánočního stromečku, besídka pro seniory, Den matek,
 • školkový karneval,
 • vánoční a velikonoční tvoření,
 • atletické závody, olympiády předškoláků,
 • návštěvy divadelních, kouzelnických a hudebních představení,
 • Den dětí.

Mateřská škola je v provozu denně od 6,30 do 16,00 hodin.