DĚNÍ V MŠ

Přejeme vám hezké, sluníčkem zalité prázdninové dny a v srpnu se na vás všechny moc těšíme.

Kolektiv MŠ   
 
Sladké pohoštění, které jsme pro "naše" milé děti připravily na konec školního roku 2020/2021. 

NAŠI ŠKOLÁCI A DĚTI, KTERÉ ODCHÁZEJÍ NA JINOU ŠKOLU

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

V úterý 29. června 2021 proběhlo pasování předškoláků na školáky. Předškoláci odpovídali na kvízové otázky, poznávali rýmy, hlásky na konci i začátku slov, zužitkovali své vědomosti z probíraných témat a nechyběla ani „matematická“ slovní úloha. Děti také hledaly v prostoru třídy své napsané jméno a podle této předlohy ho potom z písmen skládali. Na konci se objevil „školní šotek“, který nám děti „přetáhl“ do základní školy. Jako vzpomínku si teď již školáci, odnášeli obrázkové čtení s věnováním a dalšími dárky. Na školní zahradě hledali pomocí mapky sladký poklad přichystaný pro všechny,

kteří je povzbuzovaly a fandily jim.

Přejeme našim milým ŠKOLÁKŮM ať v nich roste zájem o svět, spoustu kamarádů, které teď budou mít nejen ze školky,

ale také ze školy.

VYHODNOCENÍ SBĚRŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21

Tento týden jsme také vyhodnocovali sběry pomerančové kůry, kaštanů a papíru. Děti byly odměněny krásnými cenami ve formě pohádkových knih       

a drobnými sladkostmi.

VÝLET DO ZOO

Na pondělí 28. 6. jsme se všichni moc těšili. Víte proč? Jeli jsme na výlet do ZOO Lešná.

Výlet jsme si všichni  moc užili. Počasí nám přálo a nálada byla výborná.

JAHŮDKOBRANÍ

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 jsme se s dětmi z mateřské školy vypravili na jahodovou plantáž manželů Hradilových ve Vítonicích. Děti si do svých košíčků a kyblíčků nasbíraly tolik jahod, že je pak nemohly ani unést. Pan Hradil se nám proto nabídl, že dětem jejich nasbírané jahůdky odveze až ke školce. Zpáteční cesta na oběd rozpálenou krajinou mezi poli byla pak o to příjemnější a navíc jsme měli všichni radost z toho, jak nám šla práce od rukou.

Manželům Hradilovým děkujeme za umožnění bezplatného sběru jahod pro naše děti a přejeme jim mnoho dalších pěstitelských úspěchů. 

Děti a učitelky ZŠ/MŠ Vítonice.

 

   V E S M Í R N

V týdnu od 14. do 18.6. se děti vydaly na pohádkovou cestu vesmírem. Zjistily, že vesmír je veliký a nekonečný. V naší sluneční soustavě navštívily planety Merkur, Venuši, Zemi a Mars v doprovodu chlapečka Černínka a jiskřičky Světlanky. Vyzkoušely si, jak krouží planety okolo slunce a dověděly se, že okolo naší planety Země obíhá měsíc, družice i satelity různých zemí. Zazpívali si písničku o naší Zemi a zapřemýšlely, jak by mohly vypadat bytosti jiných planet tzv. mimozemšťané.      

            

AŤ JSI ZDEJŠÍ NEBO Z KORSIKY (7. 6. - 11. 6. 2021)

Opět jsme s dětmi zažili akční týden. Tématem byly národnosti z celého světa.  První den se děti popraly s cizím jazykem, nám „dříve“ narozeným stále blízkým, a to slovenštinou.  Po slovensky sme  spoločně spievali pesničky - Prší, prší a Pec nám spadla. Další den se děti seznámily se životem Eskymáků. Nejvíce se jim líbila písnička Jaromíra Nohavici „ Pochod Eskymáků“.  Ve středu jsme si s dětmi naplánovali „Piknik“ na školní zahradě.  Děti si pochutnaly na zapečených toustech se šunkou a sýrem. 

Když už jsme od rána trávili čas venku, proč si nehrát na Indiány?  Děti, vybaveny čelenkami, po indiánské rozcvičce plnily tyto úkoly:

-indiánské plížení

- hod na pohyblivý indiánský terč

- krocení divokých mustangů.

 Kolektivní výtvarná práce Zeměkoule a lidé z celého světa děti bavila a výsledek našeho společného snažení uvidíte na fotografiích. 

                             U KADEŘNICE (spontánní činnosti)

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY VE VÍTONICÍCH (3. 6. 2021)

Ve čtvrtek jsme se už od rána těšili na návštěvu místní knihovny. Děti namalovaly obrázek zdejší paní knihovnici a zároveň naší milé spolupracovnici Staňce Novákové za všechno, co pro nás dělá. Už měla pro děti nachystané knížky plné pohádek a příběhů. Menší děti zjistily, kam mohou s rodiči zajít a půjčit si pohádky a ty starší plnily úkoly. Poznávaly pohádkové postavy a jména jejich pohádek, skládaly puzzle s obrázkem Večerníčka a hledaly neobalené a neoznačené knihy. Na rozloučenou si děti odnášely omalovánky, sladkou odměnu a pět dětských knih, které jsme si do školky zapůjčili.

 

KERAMICKÝ KROUŽEK - PŘEDÁVÁNÍ DIPLOMŮ

DEN DĚTÍ (1. 6. 2021)

Už v pondělí jsme si s dětmi povídali, co jim dělá radost, jak se tváří, když se radují nebo naopak, když se zlobí. Děti si vyrobily zmrzliny (zatím jenom papírové). Také jsme si společně přáli pěkné počasí, a to se opravdu vydařilo. Celé úterní dopoledne se neslo v duchu „letních sportů“ jako je běh, skoky v pytlích, střelba šipkou, ale také spolupráce při předávání míčků v družstvech. Děti si den užily, dostaly odměny a diplomy . Jejich radost a zapálení pro hru vidíte sami na fotkách.

 

1. MÍSTO VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Naše školka se zúčastnila 7. ročníku výtvarné soutěže na téma „Včelí království – 10 let SVČ Včelín“.

V kategorii mateřské školy jsme se umístili na 1. místě.

KDYŽ VŠECHNO KVETE A VONÍ 24. 5. – 28. 5. 2021

Pod tématem našeho ŠVP „Když všechno kvete a voní“ se skrývá život na louce a konkrétně nejmenší obyvatelé tohoto ekosystému – hmyz. Děti se mohly seznámit s hmyzem nejen pomocí rozličných obrázků, ale mohly také pozorovat skutečné mravence v zavařovací láhvi a viděly tak, jak si mravenci v pohodě žijí v medovém perníku. Už ví, kolik toho takový malý mravenec unese, a jak se žije v mravenčí kolonii. Znají vývojový cyklus motýla. Naučily se písničku o cvrčkovi. Ve výtvarné činnosti při tvoření křídel motýlů žasly nad technikou zapouštění barev do klovatiny. Při zdolávání překážkové dráhy si zahrály na mravence a na závěr posbíraly všechen hmyz, který se nám přes noc nastěhoval do třídy. A že ho teda bylo - uvidíte na fotkách.

Jen ještě malá poznámka: Mravence ze zavařovací láhve jsme vypustili do přírody a sklenici a kovové víčko vhodili do kontejnerů na tříděný odpad (..tím si děti zopakovaly téma z minulého týdne – Jak třídíme odpad).

O CESTĚ VODNÍ KAPIČKY (17.5.-21.5.2021)

Tento týden se děti seznámily s koloběhem vody v přírodě. Vedly rozhovor o ekologii a ochraně životního prostředí v našem okolí. Také si procvičily třídění odpadu podle barev kontejnerů. Zjistily, co znamená slovo pramen, a kteří živočichové žijí v biotopu rybníku a jeho okolí.  

 V měsíci květnu končí sběr pomerančové kůry.  Děkujeme všem, kteří se na sběrech podíleli. :-)

 

KONEČNĚ ZASE SPOLU (10. 5. – 14. 5. 2021)

Tak jsme se všichni konečně dočkali a prostory MŠ opět ožily dětským smíchem.  Většina dětí přišla do školky s úsměvem na tváři – těšily se.  Některé děti se naopak nemohly od rodičů odtrhnout a se slzičkami v očích vcházely do třídy. Tento týden jsme proto organizovaly s ohledem na děti, které budou potřebovat delší čas na adaptaci.

I přesto se však děti seznámily s různými druhy povolání, zacvičily si s padákem, zahrály na cukráře, postavily zeď z cihel (i když jen na papíře) a nebo se naučily písničku.

Je to bezva, když jsme zase všichni pohromadě!!!

 Kdo mě má nejvíc rád (3. 5 . - 7. 5. 2021)

Tento týden děti přemýšlely, jak se člověk rodí, roste i stárne, že babičky jsou také maminky - jejich rodičů. Vzpomínaly a povídaly si, jak se maminka o ně stará, jak jim vaří, pere, pečuje o ně, když jsou nemocné, když je něco trápí nebo když jsou smutné a jak se jim mohou za její péči odvděčit. Také vyrobily pro maminku překvapení ve formě přání a dárku. Nechyběl dokonce nácvik "besídky" ke Dni matek.

Jak se besídka dětem povedla uvidíte v příloze vašeho soukromého emailu :-))).

Maminkám tímto přejeme: Vše nejlepší ke Dni maminek

JARNÍ ČAROVÁNÍ – LIDSKÉ TĚLO (26. 4. – 30. 4. 2021)

Téma tohoto týdne byla anatomie lidského těla. Říkáte si, takové malé děti a už se učí tak složité věci? Samozřejmě, že učení proběhlo hravou formou, která je pro děti srozumitelná a zábavná. Zkuste jim položit otázku, týkající se lidského těla a uvidíte, že vám odpoví (hlavně předškoláčci). Třeba, která kost je v našem těle nejsilnější, kde je umístěn počítač, který řídí vše v našem těle nebo jak putuje jídlo trávící soustavou a co se s jídlem během toho putování děje, kde máme pumpu, kde máme klíční kost, kde najdeme jablko nebo třeba, kde máme hlemýždě a nemyslím tím toho, na kterého jsme narazili na vycházce.

Domnívám se, že téma děti bavilo a že jsme si tento týden všichni užili. Na přiložených fotografiích vidíte mapování (obkreslování) lidského těla (kamaráda), skládání a lepení kostry člověka „kostíků“ z papíru a těstovin, putování jídla trávící soustavou, skládání obličejů a nakonec také ty hlemýždě, které jsme viděli na vycházce.

 

JÁ JSEM MUZIKANT A PŘICHÁZÍM K VÁM Z ČESKÉ ZEMĚ (19. 4.-23. 4.2021)

Tento týden jsme si s dětmi povídali o naší zemi. Prohlédli jsme si globus a pověděli si co znázorňuje, co znamená modrá a ostatní barvy. Společně jsme hledali, kde leží Česká republika. Zjišťovali jsme, čím se Češi ve světě proslavili a přečetli si jednu z pohádek od Boženy Němcové. Děti se také naučily básničku o vlajce a podle ní si vlajku také vyrobily.

Ve čtvrtek, na Den Země jsme zalili „Semínkového panáčka“ a vyrazili ven, podívat se zblízka na tu naši Zemi. Děti poznávaly rostlinky, stavěly věže z kamenů, učili se házet na cíl, spolehnout se na kamaráda a nechat se jím poslepu vést. Nakonec si zazpívaly píseň „Stromy“ a zahrály si mezi nimi hru „Škatulata hýbejte se“, která se jim tak líbila, že už jsme ji hráli i na školní zahradě.

 

CESTA NENÍ HŘIŠTĚ (12. 4. – 16. 4. 2021)

Téma tohoto týdne byla doprava a bezpečnost. Děti si vyzkoušely v modelových situacích přecházet vozovku jako chodci nebo projíždět křižovatkou jako řidiči. Seznámily se s možnými nebezpečnými situacemi, které mohou v dopravním provozu nastat. Naučily se reagovat na světelný signál semaforu a poznávaly dopravní značky. Na vycházce si pak děti vyzkoušely přecházení vozovky v reálném provozu.

 

Počasí nám však v tomto týdnu moc nepřálo. Jak máme pak dětem vyprávět o jaru, když venku mrzne a sněží?! Využili jsme však jediného prosluněného dne a ten jsme strávili na školní zahradě. Paní učitelky se pustily do úpravy okrasného záhonku a děti nadšeně asistovaly – vozily v kolečkách větvičky na kompost.

 

Školka se sice od tohoto týdne otevřela, ale bohužel jen pro určitou skupinu dětí. Doufáme, že se brzy připojí i ostatní děti. Dětem, které do školky zatím nemohou docházet, posíláme i nadále inspirativní materiály k danému tématu.

 

ŠKOLKOVÝ KARNEVAL

Celý tento týden se nesl v duchu karnevalového veselí, vyrábění, modelování klaunů, zpěvem a tancem.Ve čtvrtek 25. února přišly děti do školky již ráno, oblečené do překrásných masek a ani my, paní učitelky, jsme nezůstaly stranou. Pro děti byly nachystány hry a soutěže. V maskách nebylo vůbec jednoduché plnit zadané úkoly. Také nechyběla karnevalová tancovačka. Tečkou za příjemným dopolednem byla tombola s cenami a dobrotami. Dětem z očí zářila radost a spokojenost. Rodičům děkujeme za čas, který věnovali na přípravu masek.

 

KERAMIKA

HUDBA A HUDEBNÍ NÁSTROJE (15. – 19. 2. 2021)

Další týden je za námi a děti se zase dověděly nové věci. Povídali jsme si o hudebních nástrojích, prohlédly si je na obrázcích a některé skutečné nástroje si mohly děti i vyzkoušet. Děti se také seznámily s tradičním lidovým zvykem Masopust.  Každé dítě si vybralo předchystanou škrabošku, kterou si vybarvilo, a pak už jen stačilo navázat kloboukovou gumu, která je mimochodem už zase  běžně k sehnání a mohlo se začít s maškarním (Masopustním) rejem. Zacvičili jsme si s pohádkou „Princeznička na bále našla svoje korále“. Děti se naučily říkanku „Brzy bude velký bál“ a společně secvičily písničku „Já jsem muzikant“.  Na náš malinkatý orchestr se podívejte v příloze vašeho soukromého emailu :-))

Karneval nás sice čeká až příští týden ve čtvrtek, ale proč se na něj už trochu nepřipravit.

MALOVÁNÍ DO SNĚHU - ÚNOR
VYCHÁZKA - ÚNOR
 
CHVILKA S POHÁDKOVOU KNIHOU (8. 2. - 12. 2. 2021)

V tomto týdnu nazvaném "Chvilka s pohádkovou knihou" nás vzala kouzelná babička do pohádek: Červená Karkulka, Paleček a jeho kamarádi, Máša a medvědi a Zlatovláska. Děti si krásnou pohádku o Zlatovlásce zahrály, zazpívaly závěrečnou píseň ze stejnojmenného muzikálu a vytvořily úžasné portréty princezny Zlatovlásky.

Děti pohádky rády poslouchají, hrají, berou si z nich ponaučení a rozvíjí svou fantazii, tak vás prosíme,

ČTĚTE JIM JE CO NEJVÍCE :-)))

 
 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY (1. 2. – 5. 2. 2021)

Tento týden jsme se ve školce opět vůbec nenudili. Děti se naučily zahrát veršovanou pohádku „O veliké řepě“. Děti byly moc šikovné a zvládly to i ty naše nejmenší.  Na to, jak se jim to podařilo, se podívejte na video. Odkaz na stažení videa najdete ve vašem soukromém mailu.

Přejeme příjemné pokoukáníčko ….

 
VYCHÁZKY - ÚNOR
ZIMNÍ OLYMPIÁDA

V pátek 29. 1. 2021 si děti na vlastní kůži vyzkoušely ZIMNÍ OLYMPIÁDU u nás v mateřské škole. Děti lyžovaly na okruhu, vyzkoušely si práci s hokejkou, napodobovaly zvuky biatlonu a házely na cíl. Všichni sportovci si odnesli medaile za účast na olympiádě, malou sladkou odměnu a kupu zážitků. Už teď se těšíme na letní olympijské hry.

  Hrajeme divadlo - O ZTRACENÉ RUKAVICI ( 27. 1. )
                        
STARÁME SE O ZVÍŘÁTKA (18. 1. - 22. 1.)

Tento týden děti poznávaly zvířátka, která mohou u nás vidět ve volné přírodě a dověděly se, jak se o zvěř v zimních měsících starat. Aby však nezůstalo jen u slov, tak jsme na Terezčiny boby naskládali „dobrůtky“, které rodiče dětem pro zvířátka nachystali a vyrazili jsme zasněženou krajinou k nedalekým krmelcům. Cestu si děti zpestřovaly pozorováním stop ve sněhu a dokonce jsme viděli i zajíce pelášit po poli. Krmelec pro vysokou zvěř a zásyp pro zajíce a bažanty pak děti zaplnily jablíčky, mrkvičkou, suchým chlebem, kaštany, kukuřicí, senem a semínky.…to se zvířátka budou mít.

Výtvarné činnosti - LES V ZIMĚ

Pohybové činnosti - PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA (Lesní zvířátka)

VYCHÁZKY - LEDEN 2021

 

 

TŘI KRÁLOVÉ (4. 1. – 8. 1. 2021)

Cílem tohoto tématu bylo seznámit děti s historií zvyku „TŘI KRÁLOVÉ“ a přiblížit současný význam této tradice praktickou ukázkou. Týden jsme zahájili vzpomínkami na prožité Vánoce. Pak si děti poslechly legendu o Třech králích a objasnily si pojmy: zlato, kadidlo, myrha a hvězda. Naučili jsme se píseň „My Tři králové“. Vyrobili jsme si papírové koruny, které starší děti označily písmeny K+M+B. Tyto koruny pak posloužily k praktické ukázce, kdy se tři vybrané děti převlékly do kostýmů a ve třídě jsme pak mohli uspořádat Tříkrálovou sbírku. Děti tak získaly povědomí o charitativním významu tohoto zvyku, a jak se dá pomoci slabším a potřebným lidem.

 

DNES U NÁS BYL JEŽÍÍŠÉÉK!

Dnes, 21. 12., opravdu přišel do naší školky Ježíšek a přinesl dětem plno dárků. Však si to ti naši drobečkové zasloužili. A co nám do školky Ježíšek naložil? Tak třeba pěknou sedačku, pohádkové knihy, leporela, Lego, švédskou bednu na cvičení, dřevěná divadélka, puzzle, lopatky, hrábě, kočárek, korálky, tablet s krtkem, hokejky, auto, ……….no, moc toho bylo. Děti ani nevěděly, s čím si budou hrát první. Nechyběla také slavnostní štědrodopolední svačina. Však se podívejte na fotečky, mluví samy za sebe.

PŘEJEME VÁM RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,

MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM (SNAD UŽ NORMÁLNÍM) ROCE 2021.

                                                                                                        KOLEKTIV MŠ                                                                        

Vánoce jsou za dveřmi (14. – 18. 12. 2020)

V tomto týdnu jsme se pilně připravovali na Vánoce. Upekli jsme společně vánočku. Děti vyrobily voňavou závěsnou dekoraci z pomeranče a hřebíčků. Z neloupaných arašídů pak děti ještě vytvořily ozdobu na stromeček. Zpívali jsme koledy a vyprávěli jsme si o vánočních zvycích, které známe a jaké doma děláme. Děti pak nakreslily krásné obrázky na téma „Vánoce u nás doma“.

Jsme připraveni. Ježíšku, můžeš přijít! Už se nemůžeme dočkat!

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V pátek 4. 12. jsem v doprovodu svého milého anděla zavítal do školky ve Vítonicích. V mé kouzelné knize jsem se dočetl, že ve školce nejsou žádná velká zlobidýlka, proto jsem čerty mohl nechat spát v pekle. Děti jsem pochválil nebo upozornil, v čem by se měly trochu polepšit, a každé dítě mi zazpívalo písničku či předneslo básničku.  Na závěr nám děti udělaly velkou radost společně zazpívanou písničkou. A protože děti byly opravdu celý rok moc hodné, zasloužilo si každé sladký dáreček s překvapením. Doufám, že až za rok zase zavítám do této školky, budu moci nechat čerty opět spát.                                                                                                                                                                            Mikuláš

              

 

ADVENT

V týdnu 23.-27.11. jsme se s dětmi připravovali na začátek Adventu výzdobou oken i prostor naší školky. Povídali jsme si k čemu směřuje, co nás v jeho průběhu čeká, a jak to kdo prožívá. Děti se naučily říkanku pro Mikuláše,  zkusily si podle popisu a fantazie nakreslit čerta, vyzdobit mikulášskou ponožku a společně vyrobit  krásný adventní věnec do třídy .

 

VYCHÁZKY - Prosinec

PTÁČCI NA KRMÍTKU (20. 11.)

Tento týden se děti seznámily se životem našeho ptactva. Už ví, kteří ptáci odlétají na podzim do teplých krajin a kteří u nás zůstávají, rozeznají krmítko od budky a naučily se písničku s tanečkem „Vrabec a sýkorka“. Také jsme si povídali, jak se o ptactvo v zimních měsících staráme. Aby však nezůstalo jen u řečí, děti nejprve „nakrmily“ papírové ptáčky tvořené z geometrických tvarů a pak společně vyrobily tuková krmítka pro skutečné ptáčky.  Krmítka jsme pak rozmístili na školní zahradě. Ptáčci tuto zimu díky našim dětem určitě strádat nebudou :-))

 

Zdraví a nemoc

Tentokrát jsme si povídali o zdraví a nemocech. Hned v úvodu jsme se zaměřili na zdravý životní styl. Při tvorbě koláže děti  rozdělily potraviny na zdravé a nezdravé. Jiný den si pak formou hry vyzkoušely nahlásit úraz. Pozornost jsme věnovali i péči o zuby. Děti si osvojily správnou techniku jejich čištění. Nechyběly ani hry, říkanky a taneček o zvířátcích, která šla k panu doktorovi.

 

 

 

Podzimní dny ve školce

Tento týden se v naší školce nesl ve znamení šípků, jeřabin a kaštanů. S dětmi jsme uvařili a ochutnali šípkový čaj. Seznámili jsme se i s písničkou "Šípková Růženka". Při pohybovém ztvárnění písně  jsme kladli důraz nejen na správné držení těla, ale zejména na prožitek dětí.  Poté jsme se ocitli v pohádce "O Šípkové Růžence" a rázem tu bylo několik statečných princů a princezen, které čekalo vysvobození. Závěrem si všichni společně zatancovali jako na opravdovém bále. 

 

Také den plný kaštánkového  tvoření, her a cvičení se nám vydařil. Děti vyrobily moc hezká zvířátka, vyzkoušely si mapování těla svých kamarádů a dokonce si s kaštánky i zacvičily a zatancovaly. 

VYCHÁZKY - Listopad

26. – 27. 10. ŠKOLKA PLNÁ „HODNÝCH“ STRAŠIDEL

           Začátek týdne ve školce proběhl v duchu duchů a strašidel, těch hodných, samozřejmě.

            V pondělí se děti seznámily se svátkem Halloween, který se slaví v jiných zemích. A jak nejlépe poznat tuto tradici? No přece tak, že ji prožijeme na vlastní kůži. Začalo se dlabáním dýní, které nám jedna maminka přinesla ráno do školky. Vydlabané dýně se pak použily na strašidelnou výzdobu třídy.

            V úterý to všechno začalo. Tento den nepřišlo ani jedno dítě do školky. Od rána totiž do třídy přicházeli samí kostlivci, čarodějnice, dýně, netopýři    a strašáci – radost pohledět. Dokonce i paní učitelky zůstaly tento den doma – asi se bály. Místo nich ale přišla čarodějnice Ervíla, Dýně a tajemný Černý duch. Během reje strašidla předvedla, co umí. Zkoušela si přenášet oči na lžíci od polévky nebo skládala pavoučí puzzle. Pak strašidla nakrmila čarodějnici Ervíle pavouka Evžena sušenými mouchami a ta jim za to předvedla kouzlo „Oživlá gumová rukavice“. Nechybělo pohoštění – upíří zuby a čerstvý puškvorcový lektvar se sušeným červíkem – nápoj tak chutnal, že si strašidla žádala repete. Na závěr samozřejmě nechyběl ten pravý strašidelný tanec strašidel.

            Myslím, že jsme si tento den v duchu „Halloweenských“ duchů všichni fakt užili.

                                                                                      Za všechna „hodná“ strašidla čarodějnice Ervíla

 

 

21. 10. 2020 - Sportování

Dnešní slunečné dopoledne přímo vybízelo k pobytu venku. Strávili jsme jej aktivním pohybem na víceúčelovém hřišti.

VYCHÁZKY DO PŘÍRODY - Říjen


 

SPONTÁNNÍ HRY VE TŘÍDĚ  - Říjen

Hrajeme divadlo - POHÁDKA O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

VÝTVARNÉ ČINNOSTI - Doprava

2. 9. 2020 - Projektový den - Základy první pomoci v mateřské škole

Děti se zábavnou formou s pomocí raněného medvídka seznámily s různým nebezpečím a nejběžnějšími úrazy. Vyzkoušely si roli lékaře, zdravotní sestry i pacienta. Na závěr dostaly všechny děti od medvídka omalovánky s doktorem nebo sestrou, které si mohly vymalovat.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prázdniny

Dnešní den ve školce byl trochu jiný než jindy. Slavili jsme narozeniny, předškoláci si užívali poslední den ve školce a venku „konečně“ tropy. Tak jsme si ten den společně náramně užili. Na školní zahradě děti vytvořily z písku hrad i s vodním příkopem a jak se jim povedl, vidíte na fotce. 

 Přejeme vám hezké, sluníčkem zalité prázdninové dny a v září se na vás všechny moc těšíme.

Kolektiv MŠ       .

 
Pasování  předškoláků na školáky
Pasování předškoláků letos proběhlo ve vojenském stylu. Kluci poznávali geometrické tvary, barvy, čísla do 6 a někdy i 9, podle toho, jak jim to malí kamarádi otočili. Vyhledávali písmena, ze kterých pak poskládali své jméno, poznávali věci hmatem a vyzkoušeli si svou fyzičku. Po splnění všech úkolů je čekalo překvapení v podobě knihy, vojenské kšiltovky a dokumentu o splněných úkolech. Na závěr jsme jim popřáli mnoho úspěchů ve škole.
 
 
Piknik v trávě
V úterý jsme si s dětmi udělali piknik na školní zahradě. Tousty a zelenina v dětech rychle zmizely. Syti jsme sledovali, jak se předškoláci orientují v mapách při hledání cesty k cíli (bublifukům). Potom jsme vyhlásili leteckou soutěž, ve které si poměřily síly vlastnoručně vyrobená letadla. Na závěr se děti osvěžily ovocným nanukem.  Kéž nás letos v létě čeká více slunečných dnů....:-)
 
 
Vycházka na jahody - 16. 6. 2020 
 
V úterý 16. 6.  jsme s dětmi vyrazili na jahody do nedalekého sadu ve Vítonicích, patřícímu manželům Hradilovým z Horního Újezdu, od kterých se nám dostalo osobního pozvání.  Na vycházku spojenou se sběrem jahod se děti hodně těšily. Nesly si s sebou košíky a kyblíky, do kterých mezi mlsáním červených  dobrůtek  také trošku sbíraly.  Byli jsme všichni  okouzleni krásnou přírodou  hned za hranicí obce, vlnícím se obilím, kvetoucí šalvějí  a  hlavně místem s občerstvením, kde si kdokoli, kdo kolem prochází nebo projíždí, může udělat osvěžující přestávku a zakoupit místní nachystané ovocné občerstvení. To zde funguje na principu čestnosti, dobrého vychování a vedení k osobní zodpovědnosti.  Když si něco vezmu, zaplatím za to danou cenu a nezanechám po sobě nepořádek. Dětem se naskytla příležitost  vidět kolem sebe lidi, kteří jsou ochotni dělat radost jiným, zkrátka dělat více než  je v našem světě většinou zvykem a za to jim patří náš velký dík.  
 
 
Den dětí v MŠ

V pondělí 1.6.2020 děti oslavily Den dětí v  pohádce "O Zlatovlásce", kde plnily úkoly a pomáhaly kuchaři Jiříkovi získat princeznu Zlatovlásku. Děti sbíraly korálky jako mravenečci, lovily rybky a hledaly prsten, přecházely mokřiny... Za svoji pomoc byly princeznou Zlatovláskou odměněny  královským řádem a dobrotami.  Děti se společně radovaly, že pohádka díky jejich pomoci dobře dopadla, Jiřík se stal králem a vzal si princeznu Zlatovlásku za ženu.

 

Zpět ve školce - 25. 5. 2020

V pondělí 25. 5. jsme se po dlouhé době konečně vzájemně  setkali a že se nám už stýskalo. Děti přišly s dobrou náladou, opravdu, vůbec žádné neplakalo. Postupně jsme děti seznámily s nově zavedenými  hygienickými opatřeními -  nošení štítů (kdo chce), častá dezinfekce povrchů a hraček nebo třeba, že si nemohou přinést  z domu hračku apod. Byly jsme rády, že tyto skutečnosti děti přijaly  bez námitek.  Z domovů jsou děti naučené, že si musí častěji a důkladněji umývat ruce. Tento úkon (mytí rukou) jsme u dětí podpořily ještě říkankou "Aby byly ručičky čisté jako rybičky" a díky tomu je mytí rukou snad začalo i bavit. Snad se nám toho draka "Koroňáka" podaří zaplašit. Podívejte se na fotky, jak se o to snažíme. Přejeme vám pěkné dny plné úsměvů a pohody. 

Děti a učitelky MŠ Vítonice

 

17. 2. 2020-Animační program "Karneval plný smíchu"

 

30. 1. 2020 Recitační soutěž

 

21. 1. 2020 - Animační program - "Rytmy pro děti"

Podmanivé zvuky afrických bubnů Djembe zněly dnes naší školkou. Úsměv  na tvářích dětí prozrazoval, že si to opravdu užívají. Všichni společně hráli, zpívali, dirigovali a poznali několik nových hudebních nástrojů.  Domů si odnášeli spoustu zážitků a už teď se těší na další hudební setkání.

 

  PYŠNÁ PRINCEZNA

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 jsme navštívili zlínské divadlo. Pohádka byla opět úžasně zahraná a nechyběly ani krásné písničky. Užili jsme si hezké dopoledne a už teď se těšíme na další divadelní představení.