DĚNÍ V MŠ

CELOŠKOLNÍ PROJEKT "POHÁDKOVÝ ROK"

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

(tvoření z přírodnin)

CELOŠKOLNÍ PROJEKT "POHÁDKOVÝ ROK"

POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ

Dne 8. 11. v naší škole proběhl další den motivovaný naším celoškolním projektem „Pohádkový rok“. Tentokrát inspirovaný známou pohádkou „O veliké řepě“. Úkol zněl: připravit s dětmi dramatizaci pohádky a pak ji ostatním zahrát na společném setkání tříd mateřské a základní školy. Děti ze školky se předvedly s veršovanou formou pohádky od Františka Hrubína „Malá pohádka o řepě“. Děti ze základní školy měly připraveny dvě verze. Jedna pohádka byla hraná s vypravěčem, doplněná ještě dalšími postavami – tatínkem, maminkou, vnukem, kohoutkem a slepičkou. Druhou pohádku děti zahrály se svými vlastnoručně vyrobenými loutkami. Hodnotit, která pohádka se líbila nejvíce, nebudu. U každého představení totiž bylo vidět, jak zodpovědně se děti se svými učitelkami úkolu zhostily.

Cílem našeho pohádkového projektu je vzájemná spolupráce dětí z mateřské a základní školy.

Simona Foukalová

 

BEZVA HALLOWEENSKÉ DOPOLEDNE VE ŠKOLCE VE VÍTONICÍCH

(1. 11. 2023)

Moji milí, na tento den jsem se móóóc těšila. A víte proč? Zase jsem totiž po roce zavítala do školky ve Vítonicích. Letos jsem se zde sešla také se svou nejlepší kámoškou, paní Dýní. Ta hned při příchodu obdivovala výstavku příbuzných ve vstupu do školy. Když se dozvěděla, že jejich duté hlavy vyráběly právě děti ze školky, tak byla přímo dojata.

Děti byly bezvadné a přivítaly nás náležitě vymóděné. Opět jsme mohly obdivovat dýňáky, kostlivce, duchy, čarodějnice, čaroděje, upíra, příšerku, piráta z lodi duchů nebo Wednesday z Adamsovy rodiny. No, paráda. Paní učitelky opět někde zmizely, a tak jsme se zařídili podle pořekadla „Když kočky nejsou doma, tak myši mají pré“.

V prvé řadě děti nakrmily mého pavouka Evžena, který byl po dlouhé cestě velmi hladový. Pak prolézaly pavučinou nebo si zatrsaly na strašně strašidelnou písničku. Ani já jsem samozřejmě nepřijela s prázdnou. Dovezla jsem dětem dárky naložené v žabím slizu. Každý si musel svůj dárek holýma ručičkama vylovit. Většina dětí s tím neměla žádný problém.  Dokonce si to některé děti vyloženě užívaly – což mě velmi potěšilo. Z té radosti jsem dětem chtěla ještě připravit smažené muší nožičky (které zbožňuji). Jenže se mi nepovedlo kuchařské kouzlení a místo nožiček jsem vykouzlila pěnu a ta se jíst opravdu nedá. Nevadí, poradila jsem si. Naštěstí totiž s sebou stále vozím různé zásoby jídla, když mě nebo Evžena popadne hlad. Dětem jsem tedy připravila svůj oblíbený nápoj – výluh z žabince s nakládanými žížalami, sušené larvy a mozečky. Paní Dýně také překvapila a děti si tak mohly pochutnat na maršmelounech v podobě duchů.

Ale pozor, to nebylo všechno, protože některé děti přinesly z domu strašidelné dobroty (perníčky, sušenky, linecké a gumové netopýry). Co vám budu vyprávět, byla to mňamka. Dětem vše chutnalo a chtěly si přidávat.

Na závěr jsme chtěly s paní Dýní vyhodnotit masku, která se nám líbila nejvíce. Nemohly jsme se rozhodnout, tak jsme odměnily všechny děti. Každý dostal strašidelný balónek.

Příští rok přijedeme zase, moc se nám tady líbí a doufáme, že se už konečně objeví Simča a Hanča.

Všechny vás zdraví čarodějnice Ervíla.

DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZAŽILY LESNÍ PEDAGOGIKU

Mnozí z vás si možná neumí pod pojmem lesní pedagogika nic kloudného představit. Říkáte si, to se děti budou učit nejspíš v lese a bude je učit nějaký myslivec. Ano, děti se opravdu učí v lesním prostředí, neučí je však nějaký myslivec, ale odborník, který absolvoval kurz lesního pedagoga. Ten ví, jakou formou dětem různých věkových kategorií zprostředkovat povědomí o funkcích lesa. Většinou děti mají zážitkové aktivity přímo v lesním prostředí. Zážitkové učení je totiž pro děti ten nejlepší způsob, jak jim nenásilnou formou přiblížit prostředí lesa, funkce lesního hospodářství jeho ekosystém, užitek pro člověka nebo jak se v lese chovat.

Právě naše škola i školka měly možnost v pátek 20. 10. 2023 jedno takové zážitkové učení v lese prožít. Vzdělávací akce se konala v lesíku „Obora“ v Bohuslávkách. Při příjezdu na místo se nás ujaly dvě lesní pedagožky, které si nás rozdělily do dvou skupin. Jedna si vzala na starost děti se základní školy a té druhé, paní Věrce, připadla naše početná skupina dvaadvaceti dětí z mateřské školy. Zpočátku byla překvapená množstvím dětí a jejich věkovým složením. Vysvětlily jsme ji, že zde sice máme děti od 3 do 6 let, ale nemusí se bát, protože naše děti jsou moc šikovné a vše hravě zvládnou, což v závěru akce paní Věrka potvrdila. Navíc, vše ještě jistila naše paní vychovatelka Broňka, jako další pedagogický dozor.

První úkol, který dětem paní Věrka přichystala, se jmenoval „Já mám, kdo má“. Přiřazováním správných dvojic obrázků s lesní tématikou pak vznikl dlouhý had. Děti se touto formou seznámily s typickými představiteli lesa (zvěří, rostlinstvem, ptactvem nebo rostlinami). Na další hru jsme museli projít lesním terénem a překročit pár spadlých větví. Během cesty se děti dověděly, jak se stromky chrání proti okusu, poznávaly stromy a jejich plody nebo se dozvěděly, co je to lesní oplocenka. Krátké zastavení proběhlo u velkého rozložitého pařezu. Zde jsme se dočetli, že ještě nedávno zde stál mohutný dub. Ten musel být loňský rok kvůli postupující hnilobě pokácen. Byla to však velká ztráta. Kdyby totiž mohly stromy mluvit, tak by nám tento stařeček jistě rád povyprávěl, jak se mu rostlo za vlády Marie Terezie, nebo by třeba zavzpomínal na éru první republiky i na to, jak přečkal druhou světovou válku. Tento dub měl totiž v době svého pokácení úctyhodných 246 let (1776 – 2022).

V dalším úkolu se děti rozdělily do dvou družstev na bílé a žluté a zahrály si na pavoučky. Jedna skupina snovala bílou pavučinovou síť a ta druhá žlutou. Až byly pavučiny vytvořeny, z pavoučků se staly mouchy, a paní Věrka jako pavouk mouchy lapala do svých sítí. Po této náročné hře přišlo i na svačinu a chvíli zaslouženého odpočinku, ale příliš času jsme odpočinku věnovat nemohli. Vydali jsme se k dalšímu poznávání lesa. 

Lehkou chůzí příjemným lesem jsme došli na stanoviště dalšího úkolu. Zde se děti dozvěděly zajímavosti o jelenech a laních. Prohlédly si paroží, končetinu se spárkem a fotografie. Paní Věrka pak dětem vysvětlila, co je to jelení říje a jakým způsobem k sobě jelen láká laň. Děti si jedno „volání - vábení“ jelena na laň poslechly v audionahrávce. Kromě volání se jelen ještě „navoní“ svou močí a na svou omamnou vůní pak láká svoji vyvolenou. Děti si pak během následující hry zahrály na laně a hledaly v okolí obrázky označkované jelenem. Ale nebojte se, vybrané obrázky voněly éterickým olejem s vůní citronové trávy.

Naše lesní dobrodružství jsme ukončili v altánu, kde jsme si ještě poslechli zajímavosti o práci dřevorubce. Děti si prohlédly ochrannou přilbu, antivibrační rukavice, protipořezové montérky a samozřejmě motorovou pilu. V závěru dostaly děti malý kvíz, co si z celé akce zapamatovaly. Za správné odpovědi byly odměněny pastelkami. Všichni jsme pak dostali závěsný kalendář „Rostliny lesa“ na letošní školní rok.

Při čekání na druhou skupinu děti ještě stihly postavit útulný domeček pro ježka.

Počasí nám přálo, děti se mnohému naučily, pobyly na čerstvém vzduchu, nikomu se nic nestalo, úsměvy na tvářích – co víc si přát. 

Na závěr posíláme všem lesácký pozdrav LESU ZDAR!

Teď malý kvíz pro vás:

Co znamená, že je jelen v PRKU? Charakteristický říjný pach samců 

Co je to GRANDLE a co se z ní vyrábí? Jelení zub – lovecká trofej. Vyrábí se z ní šperky.

Simona Foukalová

 

JAK SE BROUČEK ZTRATIL

Ve čtvrtek 12. 10. 2023 naši školku opět navštívilo „Divadélko Leonka“ s další pěknou pohádkou „Jak se brouček ztratil“. Hlavní hrdinkou pohádky byla beruška, která při hledání svého kamaráda broučka zažila nejedno dobrodružství. Musela se například vypořádat s čarodějnicí, která držela broučka ve vězení. Jak už to ale v pohádkách bývá, nakonec vše dobře dopadlo a beruška zachránila nejen svého kamaráda, ale i další broučky, které čarodějnice držela ve svém zajetí. Děti si představení opět velmi užily.

S. Foukalová

 

JAK SE DRÁČEK VRÁTIL

V úterý 26. 9. 2023 naši školu navštívilo „Divadélko Leonka“ s podzimní pohádkou „Jak se dráček vrátil“. Hlavním hrdinou pohádky byl dráček, který se zaletěl podívat do Afriky, kam mu odletěli jeho kamarádi ptáčci. V Africe však chtělo dráčka každé zvířátko, které potkal, spořádat na večeři. Nakonec se vrátil domů a zjistil, že doma, kde mu ještě mnoho kamarádů zůstalo, je nejlépe. Příběhy tohoto divadelního spolku jsou prokládány autorskými písničkami a děti v pohádkách nachází nejen ponaučení, ale i zábavu – jak je vidět na fotografiích. Děti si představení užily a už v říjnu se těšíme na další krásnou pohádku.

S. Foukalová

DĚTI VE ŠKOLCE HRÁLY DIVADLO

POHÁDKA O BUDCE

Ve čtvrtek 21. 9. jsme si hráli na divadlo. Děti se na chvíli staly malými herci. Dvě skupiny dětí ostatním dětem zahrály dobře známou pohádku „O budce“. Protože děti pohádku znají, začaly hrát bez předchozí přípravy a zvládly to perfektně. Nebály se a napodobovaly hraná zvířátka jak mluvou, tak i pohybem – prostě skoro jako profesionálové. Děti se opravdu snažily a bavilo je to. Nejvíc si užily, když jim medvěd rozbořil domeček – to nám v tu chvíli vznikla pěkná valná hromada. Pochvalu si zaslouží i malí diváci, kteří obě verze pohádky zhlédli bez vyrušování.

S. Foukalová

ZDRAVOVĚDA V MATEŘSKÉ ŠKOLE 15. 9. 2023

Pátek byl ve znamení návštěvy. Opět nás navštívila milá zdravotní sestřička Bc. Petra Ondruchová z Domova pro seniory v Radkové Lhotě, aby dětem přiblížila, jak správně pečovat o své zdraví, čemu se vyvarovat a také základy první pomoci. V závěru přednášky předvedla ukázky obvazování různých částí těla, což se dětem líbilo nejvíce.

S. Foukalová

CELOŠKOLNÍ PROJEKTOVÝ DEN 

 BOUDO, BUDKO, KDO V TOBĚ PŘEBÝVÁ?

V novém školním roce jsme se ještě na malou chvíli vrátili do prostor kulturního domu. Ve školce probíhaly drobné dokončovací práce, které však z důvodu bezpečnosti neumožňovaly pobyt dětí v prostorách MŠ. S tím jsme si však hravě poradili a po tři dny jsme si osvěžovali vzpomínky z předprázdninového provozu v tomto prostoru. Ve čtvrtek 7. 9. jsme se konečně vrátili „domů“, do našeho. Před tím ale proběhl projektový den „BOUDO, BUDKO, KDO V TOBĚ PŘEBÝVÁ?“, který je součástí nového celoročního školního projektu „POHÁDKOVÝ ROK“. Tak jako v loňském školním roce probíhal „Barevný rok“, letošní se každý měsíc ponese v duchu jedné známé pohádky. První pohádkou v září je pohádka „O budce“.

Ve středu 6. 9. 2023 jsme se celá škola sešli na hřišti před školou. Paní učitelky ze základní školy si pro děti připravily úkoly motivované již zmiňovanou pohádkou. Děti úkoly plnily ve dvojicích – školák ze ZŠ si vzal k sobě parťáka z MŠ. Takto se společně vydaly vstříc malému dobrodružství. A jaké úkoly plnily? U myšky Hrabalky přecházely po úzké kladině. U žabky Kuňkalky skákaly kolem rybníka. U vlčka Šedobočka přenášely medvěda. Liška Ryška chtěla, aby ji děti ukázaly, jak se umí ohánět se smetákem. Zajíček Ušáček se koukal, jestli děti umí hopsat stejně krásně jako on. U medvěda Všechnosněda děti čekal těžký úkol. Musely medvědovi zazpívat písničku a za ni pak dostaly cihličku a společně pak postavily boudičku. No, spíš budku, ale pěkně si mi to rýmovalo :-). Podařila se jim hezky. Na závěr byly děti odměněny diplomem a sladkou odměnou. Je hezké vidět bezvadnou spolupráci dětí (i paní učitelek) ze základní a mateřské školy. Už teď se budeme těšit na další společnou akci.

S. Foukalová

 

 

HURÁ PRÁZDNINY (26. 6. - 30. 6. 2023)

Už je to tak, dospěli jsme k poslednímu týdnu tohoto školního roku. Byl plný her, kamarádství, povídalo se o výletech, které děti čekají…. Děti si v něm poslechly pohádku o Machu a Šebestové a jejich dobrodružství na moři. Přemýšlely, která zvířata žijí v moři, a poskládaly také krásné obrázky z mušlí. V úterý jsme se nenechali zaskočit nevlídným počasím a uspořádali jsme piknik, sice ne v trávě, ale na dekách v Kulturním domě. Bylo to moc fajn a děti si ho užily, jak se říká, dosyta. Ve čtvrtek jsme si společně se školáky ZŠ řekli, proč sbíráme papír, kaštany, pomerančovou a citrónovou kůru. Vyhlásily jsme nejlepší sběrače a odměnily je sportovními cenami a diplomem. Ale něco dobrého dostali všichni zúčastnění. Potom už naši předškoláci plnili úkoly zadané naším známým a milým školním Šotkem. Protože se jim hodně dařilo, tak bylo nakonec vše zakončeno jejich PASOVÁNÍM NA ŠKOLÁKY. Také jsme nezapomněly pochválit a odměnit všechny děti za vzornou spolupráci při projektových dnech „Barevného roku“ a také za pokroky, radosti, vtipné nápady, laskavost, zkrátka za všechno, čím obohatily náš společný rok. Páteční den byl plný loučení, utíraných slziček a objetí na rozloučenou, kdy jsme si vzájemně popřáli pěkné prázdniny.

Moc vám děkujeme za krásná slova, kytičky a dárečky.

Přejeme vám všem krásné a pohodové léto.

H. Adamcová

PRÁZDNINOVÉ TÉMA - MOŘE

PIKNIK V "TRÁVĚ"

VYHODNOCENÍ SBĚRŮ

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

NAROZENINY

SLADKOST PRO NAŠE SLUNÍČKA

 

AŤ JSI ZDEJŠÍ NEBO Z KORSIKY (20. 6. – 23. 6. 2023)

INDIÁNSKÝ DEN

Také tento týden jsme si pro děti připravily několik aktivit. Ve středu 21. 6. proběhly „Indiánské hry“. Hned ráno se z dětí stali malí indiánci. Kolegyně Hanka dětem namalovala na čelo slušivé čelenky a ozdoby. Jiné děti si se mnou vyrobily čelenky z papíru. Takto vymóděni jsme se vrhli na hraní. Na úvod jsme si vysvětlili, kdo to byli indiáni, kde a jak žili, co je to indiánský běh, význam slov totem a teepee apod. Pak už „jen“ plnily úkoly.

  1. Indiánský tanec a pokřik
  2. Našlapuj potichu
  3. Poskládej teepee
  4. Najdi správnou cestu do teepee
  5. Lov bizona
  6. Chytání ryb
  7. Chytání kačen
  8. Střelba vodním proudem na indiánský terč

Indiánský den jsme zakončili sladkou odměnou a každý indián dostal diplom za houževnaté plnění všech úkolů.

DIVADLO - ZLÍN

Ve čtvrtek 22. 6. děti přišly do školky (i do školy) krásně nastrojeny – holky šaty, sukně a střevíčky. Kluci košile a kalhoty. Zkrátka všechny děti byly jako ze žurnálu. A proč? Jeli jsme totiž za kulturou!  Autobus nás dovezl na Malou Scénu zlínského divadla na představení „Dobrodružství na ostrově Čičidžuma“. Děti se zaujetím sledovaly, jak se malá Natálka pomocí pohádkové knížky dostala na tajemný ostrov Čičidžuma, kde byl ukryt obrovský poklad. Najít ho však nebylo jednoduché. Musela překonat spoustu nástrah a vyluštit nejednu hádanku. Po pokladu navíc toužil i podlý pirát Zlovous, kterého nebylo jen tak snadné přelstít. Jak to celé dopadlo a jestli se poklad nakonec našel, tak na to se zeptejte svých dětí.

CYKLISTICKÝ DEN

V pátek 23. 6. pro změnu děti do školky přijely na svých kolech, koloběžkách a odrážedlech. V tento den jsme pro děti přichystaly jízdu zručnosti. Děti měly za úkol projet úzkou cestou, prokličkovat mezi kužely, zastavit na určeném místě a projet vymezený úsek co nejpomaleji. Průjezd vodní mlhou byl pak pro malé závodníky příjemným osvěžením.

NAROZENINY

V pátek ještě čekalo na děti ve školce překvapení od naší milé Julinky, která slavila narozeniny. Dětem společně s maminkou a babičkou upekla krásný dort. Mimochodem, nejenže dort hezky vypadal, ale byl také výborný – všichni jsme si moc pochutnali. Rozdělili jsme se i s dětmi se základní školy a ty pak jako poděkování zazpívaly Julince veselou písničku.

S. Foukalová

INDIÁNSKÝ DEN

DIVADLO ZLÍN

CYKLISTICKÝ DEN

NAROZENINY

ŽIJEME NA PLANETĚ ZEMI – (13. 6. - 15. 6. 2023)

Tak a je za námi další plně nabitý týden. 

V úterý 13.6. vyrazili předškoláci společně se školou do Bohuslávek. Byl tam pro ně připravený program Lesní pedagogika. Ten je pomocí her, kvízů a soutěží seznamoval s životem lesa. Po rozdělení do dvou skupin se předškoláci, společně s první třídou, vydali na cestu lesem. Seznámili se s rozdílnými semenáčky stromů, hledali je v prostoru, poznávaly stromy podle kůry a zjistili, o čem vypráví letokruhy na pařezech. Při cestě po Študentově naučné stezce k sobě přiřazovaly druhy lesních živočichů (zajíce, veverky, lišky, muflony a vysokou…), vytvořily rojnici a hledaly mláďata schovaná v lese, která měly najít pouze očima a nesahat na ně, aby se k nim jejich maminky vrátily. Seznamovaly se s životem včel, pojmenovávaly známé ptáky, poznávaly méně známější (např. Brkoslav severní), učili se o jejich zvláštnostech (Brhlík běhá po stromě hlavou dolů, Kukačka klade do cizích hnízd…) Ke konci každý dostal svou paletu, aby na ni mohl nalepit všechny barvy lesa, které se okolo nabízely. V průběhu celé stezky se děti seznamovaly s pravidly chování a bezpečností v lese. Všichni jsme odcházeli nadšení a s rozhodnutím, že si sem příští rok zase zajedeme, ale to už s celou školkou.

Mladší děti si ve školce mezitím vyslechly pohádku „Nebezpečí srážky“ o vzniku vesmíru a planetách naší sluneční soustavy (jak se jmenují, jak se okolo slunce pohybují, která je největší, nebo nejblíže slunci…) a pak vyrazili na školní zahrádku.

Ve středu 14. 6.  jsme všichni přišli oblečeni v modrém, protože jsme měli PROJEKTOVÝ MODRÝ DEN. Děti hledaly ve svém okolí modré hračky, ve slovní hře Kolotoč vyjmenovávaly, co všechno okolo nás je modré. A protože byla zmíněna i naše planeta Země, tak jsme na ni navázali pohádkou „Vznik života na Zemi“. Děti představující planety si zahrály na oběžnou dráhu okolo Slunce a šly se posilnit ke stolečkům, kde byly připravené talířky s modrými hrozny, borůvkami a modrou ostružinovou bublaninou

Ve čtvrtek 15. 6. jsme hned ráno vyrazili autobusem do nedaleké vesničky Radkovy. Po příjezdu do obce jsme se nejprve krátce zastavili u malé kapličky zasvěcené sv. Dominikovi a pak jsme pokračovali do místního obecního úřadu. Zde jsme posvačili a místní knihovnice (moje milá kolegyňka a naše paní učitelka v jedné osobě) si připravila pro děti program. Děti si vyslechly pohádku o zapomnětlivé knihovnici a pomohly přiřazovat pohádkové postavy k sobě i ke správným pohádkám. Ty nám potom otevřely dveře do místní knihovny, kde se nám všem moc líbilo. Každý si zde našel něco zajímavého. Některé děti se zajímaly o pohádkové knihy, jiné děti zaujaly knihy o vesmíru a encyklopedie anebo si třeba jen kreslily. Nakonec jsme si některé knihy vypůjčili. A protože už byl čas, nasadili jsme si batůžky na záda a vyrazili polní cestou kolem potoka Moštěnky do nedaleké obce Radkova Lhota. Zde jsme v příjemném prostředí místních rybníků posvačili. Během cesty na autobus jsme si ještě prohlédli okolí rybníků, místní zvoničku a krátce jsme se zastavili u studny, kde si děti prohlédly, jak se dříve nabírala voda. Po návratu do školky a po výborném obědě pak ještě děti vymalovaly omalovánku pro své tatínky, kterým tímto k jejich nedělnímu svátku přejeme - VŠECHNO NEJLEPŠÍ!

H. Adamcová

LESNÍ PEDAGOGIKA

MODRÝ DEN

VÝLET RADKOVY A RADKOVA LHOTA


VADLO ZLÍN

OPIČKA A JEJÍ KAMARÁDI - ŠKOLNÍ VÝLETY (5. 6. - 8. 6. 2023)

Tak, odkud mám začít. Tento týden byl akcemi přímo nabitý. Začnu popořadě. V pondělí jsme hned po svačince šli na školní zahradu. V úterý se děti naučily písničku „Jak se loví gorila“ a zahráli jsme si na ZOO – napodobovali jsme různá exotická zvířata (to bylo srandy). Protože bylo po dešti a na zahradu se nedalo jít, tak jsme přijali pozvání paní Novákové a šli se podívat na kačenky, telátko, králíky, jezevčíka a kočky.

Ve středu 7. 6.  jsme se celá škola vypravili na dlouho očekávaný výlet. Děti se moc těšily. Pohodlným autobusem se šikovným řidičem jsme se nechali dovézt do sladkovodní a botanické expozice - Živá voda Modrá a do opevněného sídliště z doby Velké Moravy - Archeoskanzenu v Modré. Obě expozice nabízí mnoho zajímavostí a poučení. V Živé vodě děti nejvíce zaujalo pozorování ryb z proskleného tunelu, který se nachází 3 metry pod hladinou rybníku. Vyvýšená pratuří lávka byla pro děti také velkým zážitkem. V další části našeho výletu jsme se přesunuli do Archeoskanzenu. Zde jsme zvědavě nakukovali do skromných obydlí našich předků. Nejvíce se ale dětem stejně líbilo krmení koz. Před odchodem ze skanzenu jsme ještě obdivovali tříletého krkavčího kluka. Počasí nám vyšlo a ve zdraví jsme dojeli „domů“ do Vítonic – co víc si přát.

Po výletě jsme se s kolegyní Hankou daly trochu do gala a vyrazily do Kroměříže. Zde v 16.00 hodin proběhlo slavnostní předávání cen pro úspěšné účastníky výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“. Jak jsem již psala dříve, z naší školky byla odbornou komisí vybrána práce našeho Samuelka. Se svým hasičským autem se umístil na krásném 2. místě. Proto jsme s kolegyní samozřejmě chtěly být u slavnostního vyhodnocení také.

Ve čtvrtek 8. 6. jsme se všichni ze školky a ze školy vydali na další společný výlet. V 8.01 hod. jsme nastoupili do linkového autobusu směr Dřevohostice. Děti se těšily, my jsme s kolegyněmi byly trochu napjaté, co nás vlastně v ten den čeká. Na autobusovém nádraží v Dřevohosticích nás přivítal náš průvodce a organizátor dne, pan Jiří Kasperlik – místní kastelán. Naše první kroky vedly k renesanční zvonici z roku 1590. Zde byla dětem položena otázka, kdo se chce podívat na zvony? Chtěli skoro všichni, ale abych to upřesnila, ze školky šli 4 kluci, ovšem ze školy opravdu skoro všichni. Abychom ale mohli zvony vidět, museli jsme překonat 5 podlaží a 64 dřevěných schodů. Za odměnu mohly děti zvony rozeznít a ti, co zůstali dole, si tak mohli alespoň poslechnout jejich nádherný hlas. Po prohlídce zvonice jsme se přesunuli ke kostelu sv. Havla. Po prohlídce okolí kostela a jeho krásného interiéru jsme se vydali do zámku. Zde se děti posilnily svačinkami, které jim rodiče připravili a po krátkém odpočinku jsme pokračovali do Hasičského muzea, které funguje v Dřevohosticích od roku 2009. Jsou zde vystaveny historické dokumenty, hasičské přilby, koněspřežné, dvoukolové a přenosné hasičské stříkačky a mnoho dalších předmětů, dokládajících historii hasičství. Zde se dětem hodně líbila přenosná hasičská siréna, kterou si chtěl každý vyzkoušet – dovedete si představit, co to dělalo s našimi ušními bubínky? Další kroky vedly na prohlídku zámku. Zde jsme se napřed podívali na historický mechanický betlém a dál jsme pokračovali do interiérů renesančního zámku. Zde pan Kasperlik dětem mimo jiné poutavě povyprávěl místní pověst o Bílé paní. Prohlídku vystřídal taborák v rozlehlé zámecké zahradě s opékáním špekáčků. Naši malí drobečci ze školky šli mezitím dovádět na dětské hřiště (energie měli stále dost) a školáci se jali všem opékat špekáčky. Mohu vám říct, že fakt chutnaly skvěle. Po společném focení jsme se s panem Kasperlikem rozloučili a vydali se na autobusové nádraží, abychom 14.08 hod. nastoupili na autobus směr Vítonice.

Zpočátku jsme měly trochu obavy, jestli výlet děti (hlavně ty školkové) zvládnou, ale pan Kasperlik svým bezprostředním vystupováním a poutavým vyprávěním děti vtáhnul do akce, že ani nepomyslely na nějakou únavu a vše absolvovaly v naprosté pohodě. Dětem za to náleží od nás učitelek velká pochvala. Shrnula bych výlet čtyřmi slovy - BYL TO PRIMA DEN.

Děkujeme panu Jiřímu Kasperlikovi za perfektní organizaci celého dne.

S. Foukalová

U NOVÁKŮ

VÝLET - ŽIVÁ VODA A ARCHEOSKANZEN V MODRÉ

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN V KROMĚŘÍŽI

VÝLET - DŘEVOHOSTICE

 

TÝDEN DĚTSKÝCH RADOSTÍ (29. 5. - 2. 6. 2023)

Pěkné počasí nás provázelo celým týdnem, a tak jsme s radostí trávili většinu času venku. Oslavili jsme svátek dětí a jak jinak než prostřednictvím her a soutěží (lov kačenek, hod kroužkem, přenášení vody na polévkové lžíci, hledání ztracených zvířátek, spojování pohádkových postav...). Na závěr děti na školní zahradě hledaly ukrytý poklad. V pátek si děti procvičily tělo na multifunkčním hřišti, kde si vyzkoušely některé z atletických disciplín. Soutěžily v běhu na krátkou vzdálenost, hodu do dálky kriketovým míčkem, skoku z místa a předškoláci si zaběhli i vytrvalostní běh. Protože jsme nesoutěžili o ceny, ale jen tak z radosti z pohybu, tak jsme vše zakončili společným posezením na dekách a mlsáním melounu.

H. Adamcová

 

PŘÍPRAVA NA REKONSTRUKCI VNITŘNÍCH PROSTOR MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. 6. 2023 začaly v naší škole stavební práce. Budeme mít nové podlahové topení a nové omítky. Než ale nastoupili pracovníci stavební firmy, museli jsme kompletně vystěhovat třídy v přízemním podlaží. To znamenalo vyklidit obsah skříní a vystěhovat veškerý nábytek včetně koberců a lina. Se stěhováním jsme s kolegyněmi postupně začaly už v polovině května. Vše jsme nachystaly tak, aby v pondělí 29. 5. mohla nastoupit i mužská část pomocníků a rozmontovat těžký nábytek, demontovat kryty na topení a vestavné skříně… a pak vše vynosit do patra do tříd základní školy. Současně jsme v kulturním domě s kolegyněmi chystaly prostory k „nouzovému“ provozu základní a mateřské školy. Všichni jsme se pilně činili a v odpoledních hodinách jsme měli vše zvládnuto.

V úterý 30. 5. ráno jsme v kulturním domě přivítaly první děti, které se s novými prostory sžily bez výraznějších problémů. Dětem se v nových prostorách líbí. Mohou z okna pozorovat čapí rodinku, ale stejně většinu času trávíme venku (co nám počasí dovolí). Knížky jsme si ze školky nevzali, využili jsme místní knihovnu a tak si děti vybraly knihy, které je zaujaly. Až knihy "přečtou", půjčíme si nové. Během měsíce června máme pro děti nachystané různé aktivity (výlety, divadlo, dětský den, sportovní den, pasování předškoláků, vyhodnocení sběrů…). Věříme, že stavební firma dokončí práce v předpokládaném termínu a my se v září sejdeme v „nové“ školce.

S. Foukalová

 

O CESTĚ VODNÍ KAPIČKY – TŘÍDĚNÍ ODPADU (24. 5. -  28. 5. 2023)

Tématem tohoto týdne bylo třídění odpadu. Ve školce třídíme odpadky celoročně. Děti ví, kam patří papír a plast. Jenže jsou i další druhy odpadků, se kterými se ve školce tak často nesetkáváme, jako je sklo, kov, elektrospotřebiče, nápojové kartony, baterie… Na začátku týdne jsme si třídění odpadu prostřednictvím obrázků vysvětlili a probrali, jak správně třídit. Ve výtvarné činnosti děti vytvořily sedm barevných kontejnerů - SKLO, PAPÍR, PLASTY, ELEKTROSPOTŘEBIČE, BIO - ODPAD, KARTONOVÉ KRABICE A KOVY. Na kontejnery pak nalepily obrázky správných odpadků. Z loňského roku vím, že se dětem velmi líbila improvizovaná skládka, tak jsem ji letos dětem vytvořila znovu. Opět zavládlo nadšení. Tolik radosti s odpadky, na co pak kupovat drahé hračky, že? Dále se děti se naučily písničku „Třídíme odpad“ a rozpohybovaly se při básničce „Kontejnery“. Děti prostřednictvím tohoto tématu také získaly nové poznatky a osvojily si pojmy třídění a recyklace.

Bylo příjemné opět zjistit, že děti mají z domova povědomí o třídění odpadu a že i naše školkové třídění běžných odpadů pro ně nepředstavuje problém. Věděly, kam jednotlivé druhy odpadků patří, a dokonce ví, co se dá z některých odpadků vyrobit. Je dobře, že třídíte.

S. Foukalová

AŽ JÁ BUDU VELKÁ (15. 5. - 19. 5. 2023)

Tento týden nemohl začít jinak než pochvalou dětí za jejich výkon při vystoupení pro maminky. Navázali jsme povídáním o profesích, které maminky i tatínci vykonávají a proč chodí do práce. Děti pojmenovávaly obrázky s různými povoláními, hádaly profese podle indícií a také si vyzkoušely některé profese v praxi. Skládaly podle návodu (konstruktéři), stavěly z kostek různé stavby (stavitelé), přišívaly oblečení (krejčí), lakovaly nehty (kosmetika), česaly podle přání různé účesy (kadeřnictví). Zkoušely i domácí práce např. věšely prádlo. Naučily se říkadla s pohybem „Šije, šije, švec“ a  „Pekař peče housky“. Zpívaly a tančily na písničku „Pásla ovečky“. Nechyběla ani pantomima – „Uhádni, které povolání předvádím“. Týden jsme zakončili rozhovorem na téma - čím by děti jednou chtěly být. Děti nás překvapily rozmanitostí povolání, nechyběl lékař, policista, hasič, veterinář, kadeřnice, cukrář, kuchař, stavař, kosmetička nebo psí kadeřnice. 

H. Adamcová

RUCE V HLÍNĚ - JARNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ

PROJEKTOVÝ „RŮŽOVÝ DEN“

Tento den 18. 5. si užívala hlavně děvčata, protože mohla vytáhnout ze skříní své růžové šaty, trička a sukýnky. Pro chlapce to bylo s růžovou trochu náročnější, ale nakonec se i oni velmi dobře s touto barvou popasovali a decentně ji zařadili do svého outfitu formou barevných prvků na triku, doplňků ve formě hraček, sportovních čelenek, či narozeninových kloboučků. Na začátku dne si všichni vyrobili růžového motýlka. Děvčata si motýlkem ozdobila vlasy a kluci krk. Takto vystrojeni jsme si zahráli různé hry, ve kterých nechyběla růžová barva např. „Kolotoč“ - co vše může být růžové. Také jsme si objasnili co znamená, když se řekne „dívat se na svět růžovými brýlemi“. Společně jsme složili „naše“ pokračování písně „Barvy“ od známé autorské dvojice Svěráka a Uhlíře.

 

RŮŽOVÁ

  1. Růžová, růžová, růžová, růžová, růžová, růžová.

Růžový je medvěd lední, co vidí, to loví a sní.

Všechno špatně, všechno špatně, nechali jste rozum v šatně,

nechali jste rozum v šatně. 

  1. Růžová, růžová, růžová, růžová, růžová, růžová

 Růžový je lístek růže, Růženka v něm spát dnes může.

Vaše hlava to je  bedna, píšu jedna, píšu jedna,

 píšu jedna, píšu jedna.

 

Děti pak ještě hledaly ve třídě růžové hračky nebo se snažily udržet růžový balónek co nejdéle ve vzduchu. Závěr dne děti odměnil růžovým mlsáním ve formě kukuřičných kuliček, marshmallows a bábovkou s růžovou punčovou polevou. Byl to den zkrátka „RŮŽOVÝ“.

H. Adamcová

 

VYSTOUPENÍ KE DNI MAMINEK 

V sobotu 13. 5. 2023 jsme se po roce opět všichni z naší školy a školky sešli v místním kulturním domě, abychom maminkám, a nejen jim, předvedli, co jsme si pro ně během několika týdnů příprav, zkoušek, nácviků, organizování a vyrábění rekvizit, přichystali.

V den D jsme si patnáct minut po druhé od rodičů převzaly krásně nastrojené děti. Na některých dětech byla znát nervozita a objevily se i slzičky. Naštěstí byly slzy brzy zaplašeny a všechny zúčastněné děti předvedly početnému obecenstvu opravdu parádní výkon. Budu se možná opakovat, ale jsme s kolegyní Hankou moc pyšné na „naše“ šikovné děti. Máme z nich velkou radost. Vystoupení splnilo naše očekávání a jsme rády, že vynaložené úsilí sklidilo takový úspěch. Věříme, že i přáníčko a keramické srdíčko také udělalo maminkám radost. Ještě teď se při psaní těchto řádků musíme usmívat při pomyšlení na naše šikovné drobečky (a to mezi nimi máme i 3leté děti), jak se na pódiu odvážně činily, ať už při dramatizaci pohádky „O Zlatovlásce“, v tanečním pásmu lidových písniček nebo při přednesu básniček. Písní „Barvy“ od Svěráka a Uhlíře a vhozením barevných balónků do hlediště jsme také vzdali hold našemu celoškolnímu projektu – Barevný rok. Musíme také velmi poděkovat všem rodičům, že děti vybavili oblečením podle našich instrukcí.

Děkujeme vám všem za velkou účast a příště se těšíme na viděnou!

S. Foukalová

POSLEDNÍ LEKCE PLAVÁNÍ 11. 5. 2023

Ve čtvrtek 11. 5. k velké lítosti dětí proběhla poslední lekce plavání a z našich dětí jsou zdatní PŘEDPLAVÁČCI. Díky milé paní instruktorce Mirce nebyly vůbec žádné slzičky ani obavy z cákající vody. Letos VŠECHNY děti překonaly strach z vody a oprávněně si zasloužily Mokré vysvědčení, ve kterém mají zakroužkovány všechny získané dovednosti. GRATULUJEME!

S. Foukalová

ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

„POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE“

Naše školka se zúčastnila výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí 2023, kterou vyhlásilo

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Vybraly jsme s kolegyní 5 výkresů od našich malých a šikovných malířů a všichni jsme čekali, jak to dopadne. Představte si, že to dopadlo a jeden výkres našeho malíře byl vybrán a dokonce se umístil na krásném 2. místě v okresním kole (okres Kroměříž).

Okresního kola se zúčastnilo 293 dětí. Komise měla určitě velmi nelehký úkol vybrat ty nejlepší práce.

Hasičské auto Samuelka byl ten výkres, který se v kategorii mateřských škol umístil na krásném druhém místě.

Máme obrovskou radost a Samuelkovi moc gratulujeme!

S. Foukalová

KDYŽ VŠECHNO KVETE A VONÍ (2. 4. - 5. 4. 2023)

Téma tohoto týdne nás pozvalo do mikrosvěta okolo nás. Děti si všímaly létajícího hmyzu i drobných živočichů v našem okolí, na zahrádce, i ve školce. Poznávaly je, pojmenovávaly a seznámily se s vývojovým cyklem motýla. S Ferdou mravencem a encyklopediemi nahlédly do života v mraveništi. Cvičily prstíky s říkadlem „Mraveneček“ a tančily s „Beruškou“. Hrály pohybové hry „Na včelky“ a "Na motýlky“. Skládaly na toto téma různé puzzle a mozaiky. Beruškám modelovaly z plastelíny "tečky" podle hodu kostkou. 

V keramickém kroužku děti modelovaly misky. Domů si pak odnesly květinový zápich, který vyráběly minulou lekci.

H. Adamcová

PLAVECKÝ VÝCVIK 4. 5. 2023

V lekci plavání si naši šikovní „plaváčci“ opět upevňovali základy plavání.

 Protože příští lekce plavání bude závěrečná, jsou na ni všichni rodiče těchto „plaváčků“ srdečně zváni.

JARNÍ ČAROVÁNÍ – LIDSKÉ TĚLO (26. 4. – 30. 4. 2021)

Téma tohoto týdne byla anatomie lidského těla. Říkáte si, takové malé děti a už se učí tak složité věci? Samozřejmě, že učení proběhlo hravou formou, která je pro děti srozumitelná a zábavná.

Předškoláci společně poskládali „Kostíka“ na kterém poznávali, jak se která kost v těle jmenuje. Po přiložení vnitřních orgánů (mozek, srdce, plíce, trávící soustava nebo třeba játra) pak také názorně zjistili, kde jsou orgány v těle uloženy a k čemu nám slouží. Dále děti poznávaly a určovaly jednotlivé časti těla, „mapovaly“ pomocí vršků obrys postavy nebo skládaly obličeje.

Celý týden jsme pak také prokládali nácvikem na nadcházející besídku pro naše maminky.

CELOŠKOLNÍ PROJEKT – ZELENÝ DEN

Ve středu 26. 4. jsme se všichni vyparádili zelenými kousky oblečení a zahráli si „zelené“ hry s nafukovacími zelenými balónky, na které si děti fixou namalovaly různé obličeje. Na závěr nechybělo „zelené“ občerstvení. Na procházce jsme pak vnímali víc než kdy jindy svěží zelenou barvu na pučících stromech, keřích a houstnoucí trávě.

S. Foukalová

PLAVECKÝ VÝCVIK 27. 4. 2023

JÁ JSEM MUZIKANT A PŘICHÁZÍM K VÁM Z ČESKÉ ZEMĚ (17. 4. - 21. 4. 2023)

Toto téma zaměřilo naši pozornost na místo, kde žijeme. Děti povídaly, ve které obci bydlí, určovaly, kterým směrem obec leží a v tomto směru stavěly své domečky/vesnice. Děti se také seznamovaly s hlavními znaky naší české republiky (hymna, vlajka, znak, hlavní město, prezident...). Vyrobily si hrad, poslechly si českou hymnu a zahrály si jednu z krásných českých pohádek „Zlatovlásku“.  Další den, se seznamovaly s mapou a hranicemi naší země, přemýšlely, k čemu slouží a kdo jsou naše sousední země. Zjistily, že můžeme být hrdí na různé české vynálezy jako je kontaktní čočka, kostka cukru, na firmy Baťa, Škoda, Tatra … a také, že slovo robot je českého původu.

I když je letošní jaro trošičku studenější, přesto tady u nás v České Republice  máme krásný kraj plný kopců, kvetoucích třešní a hlavně přátel, lidí s otevřeným srdcem a úsměvem na tváři. Máme to tady v srdci Evropy moc rádi.

H. Adamcová

RUCE V HLÍNĚ - KERAMICKÝ KROUŽEK 18. 4. 2023

PLAVECKÝ VÝCVIK 20. 4. 2023

CESTA NENÍ HŘIŠTĚ (11. 4. - 14. 4. 2023)

Tématem tohoto týdne bylo seznámit děti se základy bezpečnosti při pohybu v dopravním provozu. Nejlépe se však děti učí během reálných situací. Proto je na každé vycházce obcí upozorňujeme na možná rizika, která mohou v dopravním provozu nastat. Vysvětlujeme dětem, jak a kde správně přecházet vozovku nebo se učí poznávat dopravní značky v okolí naší školy. Děti se v tomto týdnu ještě seznámily se semaforem pro auta a pro chodce. Jeden velký semafor si také společně vyrobily.

V tomto „krátkém“ povelikonočním týdnu k nám hned v úterý zavítal vypravěč pohádek Daniel Taraba s divadelním představením „Pták Ohnivák a liška Ryška“. Klasickou pohádku pan Taraba převypráví a zahraje tak, že se u ní dobře baví všichni - děti i dospělí. A opravdu, byla výborná!

Dále nechyběl plavecký výcvik. Děti už trénují plavání ve velkém bazénu a jde jim to velice dobře. Trpělivá a milá paní instruktorka nešetří slovy chvály. Také já musím naše malé plaváčky moc pochválit za jejich šikovnost během výcviku a také za vzorné chování a samostatnost.

V „Okénku do školy“ jsme prohlubovali poznatky o bezpečnosti v dopravním provozu a vše jsme pak „odlehčili“ hrou s robotickou hračkou mTinym. Tentokrát děti proháněly mTinyho po „rušné“ komunikaci „velkoměsta“.

Volné chvilky jsme pak vyplňovali přípravou na blížící se svátek našich maminek.

S. Foukalová

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VELIKONOCE!

HODY, HODY DOPROVODY (3. 4. - 6. 4. 2023)

Tento dubnový týden nás překvapil svými výraznými změnami počasí. Během dne se vystřídalo sluníčko, ledový vítr, déšť i sníh.  My jsme se však nedali a připravovali se na blížící velikonoční svátky. Povídali jsme si o velikonočních zvycích a zdobili jsme keře v okolí školky barevnými vajíčky. Děti vyráběly velikonoční přání, malovaly a zdobily vajíčka a v keramice modelovaly jarní závěsy.  Hledaly dvě stejná zvuková vajíčka, na překážkové dráze nosily vajíčka do hnízda, učily se velikonoční básničky a hrály „na šmigrust“. Stihli jsme i jedny veselé narozeniny plné dinosaurů. Také jsme využili nabídky navštívit rodinu Lujkových, kde jsme měli možnost zhlédnout různé druhy líhní: s vajíčky, menšími i většími kuřátky, s různými velikostmi a barvami vajíček. Ve čtvrtek se děti cvičily ve válení těsta a vykrajování lineckého cukroví s jarními motivy na němž jsme si po obědě společně pochutnali.  

Okénko do školy proběhlo pohodově v duchu her, kvízů a programování robotické hračky mTinyho. 

Děkujeme rodičům Kubíčka za možnost vidět začátek života kuřátek.  Děti byly nadšené a už se těší na příští návštěvu, kdy se seznámí s péčí o malé králíčky a morčátka.

H. Adamcová

PLAVECKÝ VÝCVIK 30. 3. 2023

DVÍŘKA DO ŠKOLY (29. 3.) - TENTOKRÁT V POHYBU

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

V úterý 28. 3. 2023 děti z mateřské a základní školy zhlédly divadelní představení KYKYRYKY. Jedna skutečná divadelní profesionálka dokázala děti svým vystoupením a nápaditostí programu děti nejen zaujmout, pobavit, ale také aktivně zapojit do děje pohádky. Spojením tří pohádek - Kouzelné barvy, Jak měla liška chaloupku z ledu a Kohoutek a slepička - vytvořila pro nás všechny nezapomenutelný zážitek. Určitě u nás paní Michaela Borošová z Divadla dětského diváka nebyla naposledy, velmi rádi ji opět u nás přivítáme.

S. Foukalová

 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT - ŽLUTÝ DEN

Dnes, 27. 3. 2023, proběhl v naší škole další projektový den z celoškolního projektu „BAREVNÝ ROK“. Tentokráte ve znamení žluté barvy. Díky tomu se celá naše škola rozzářila jako sluníčko a tak nám vůbec nevadilo, že bylo venku pošmourno a vzduchem ve větru poletovaly sněhové vločky. Naše celodenní aktivity jsme podřizovali žluté barvě, a tak děti tvořily žlutá kuřátka, soutěžily se žlutými míčky a byly odměňovány žlutými bonbóny. Na závěr jsme opět pořídili společnou fotografii se základní školou, jak jinak než ve žlutém tónu triček, mikin a svetříků. Všem rodičům, kteří nás podpoří tím, že dětem každý měsíc nachystají barevné oblečení, velmi děkujeme.

S. Foukalová

ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY (20. 3. – 24. 3. 2023)

Tento první jarní týden proběhl formou úklidů na školní zahrádce, sázením do truhlíků, úklidem bylinkového a okrasného záhonu. V pondělí jsme vyháněli ZIMU pomocí jarního říkadla a v úterý jsme vítali JARO pohádkou „O sluníčku“. Děti vyhledávaly, popisovaly a spojovaly obrázky s jarní tématikou. Cvičily s říkadly, soutěžily v sázení semínek (balónků). Na vycházkách jsme si opakovali názvy jarních rostlin a poznávali nové např. jívu (kočičiky) o které si děti poslechly příběh a výtvarně jej pak zpracovaly. Ti, kteří nejsou velcí zahradníci se zase pustili do staveb, pečení bábovek a koláčů z písku. Také jsme si zazpívali písničky: „Čížečku, čížečku“ a „Šel zahradník do zahrady“…

Předškoláci opět navštívili „Dvířka do školy“. Tentokrát hledali a poznávali počáteční písmeno svého jména a také obrázky, které na něj začínají. Poznávali domácí zvířata i jejich mláďátka,…

V keramice si děti vyrobily kytičku - zápich do truhlíků a odnesly si domů hotové výrobky (dinosaury) z minulé lekce.

H. Adamcová

PLAVECKÝ VÝCVIK 23. 3. 2023

NA JAŘE SE HLÍNA BUDÍ (13. - 17. 3. 2023)

Tento týden jsme začali pohádkou „Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko“. My jsme se pohádkou inspirovali a zasadili semínko také, a ne jenom jedno. Společně jsme do speciálních nádob tzv. kyvet, ve kterých lze změny na semínkách dobře pozorovat, zasadili semínka fazolí, hrachu a čočky. Semínka řeřichy jsme zaseli na plochý tácek, aby byla po vyklíčení dobře dostupná. Pozorování výsadby jsme prokládali dalšími činnostmi, např. jsme vyráběli travní hlavičky, které si děti vzaly domů, aby udělaly radost všem v jejich rodině nebo jsme zaseli obilí na „velikonoční osení“.

Nachystala jsem si pro děti také jeden experiment. Zjišťovali jsme, zdali rostliny opravdu přijímají vodu. Bílé karafiáty jsem vložila do vody obarvené inkoustem a pak jsme jen čekali, co se bude dít. Do druhého dne se bílé květy zbarvily na krásnou modrou. Děti tak poznaly, že rostliny opravdu sají vodu a k životu ji tedy potřebují.

V pondělí jsme zaseli a v pátek sklidili : - )), řeřicha nám totiž krásně vzrostla. Protože se řeřicha dá konzumovat, a navíc je významným zdrojem vitamínů a minerálů, tak jsme ji také ochutnali. Samotná řeřicha má však ostřejší a pálivou chuť, takže jsem dětem přichystala malé jednohubky zdobené naší vypěstovanou řeřichou. Jaké bylo mé překvapení, když se většina dětí s nadšením vrhla na nachystanou zdravou svačinku, a navíc žádala o přídavek. Doporučuji vypěstovat si doma na okně „tácek“ s řeřichou setou a máte o zdravou svačinku postaráno.

V tomto týdnu samozřejmě také nechyběly pravidelné aktivity jako jsou „Dvířka do školy“, „Plavecký výcvik“ a „Okénko do školy“.

S. Foukalová

KDO TO BYDLÍ NA DVORKU (6. 3. – 10. 3. 2023)

Pondělní ráno začalo rozhovorem, jaké máme doma mazlíčky nebo hospodářská zvířata. Když jsme se na obrázky s nimi chtěli po svačince podívat, tak jsme zjistili, že se mi pomíchaly s divokými zvířaty. Děti se tedy nabídly, že je pomohou rozdělit. Pojmenovávaly je a také popisovaly, co nám, které zvířátko dává, a jednu kropenatou slepičku si také vyrobily. Zpívaly známé písničky: Skákal pes, Kočka leze dírou a některé i řečí zvířat. Pomocí zvířecí řeči hledala mláďátka také svou maminku/tatínka. S říkadly „Pejsek rek“ a „Kočičí rozcvička“ se protáhly a mohly hrát hry „Na kočku a myš“, „Na lišku a kuřátka“, …  Vyzkoušeli jsme si hádankový kvíz, kdy děti hádaly zvířátka podle různých indícií. Také si poslechly pohádky, “O zvědavém štěňátku" a „Ztraceném kuřátku“, které se potom samy snažily převyprávět.

V úterý jsme v keramice glazovali dinosaury a koťátka.

Ve středu také proběhla v pořadí už druhá „Dvířka do školy“, kde naši předškoláčci podle vyprávění poznali pohádku „Budko, budko“. Zahráli si ji a každý namaloval jednu z postav.

Ve čtvrtek se zase jeli naši „plaváčci“ učit plavat do Hranic na Moravě.

H. Adamcová

JARO ŤUKÁ NA VRATA (27. 3. – 3. 3. 2023)

Tento týden byl akcemi přímo nabitý. Ve středu se předškoláci na chvíli opět stali „školáky“ v rámci projektu „Dvířka do školy“. Ve čtvrtek začala první lekce plaveckého výcviku a proběhlo tradiční „Okénko do školy“. V pátek jsme společně oslavili narozeniny Terezky, jedné z našich šikovných holčiček, která dětem přinesla dort a balónky. Celý týden jsme pak prokládali aktivitami týkající se tématu týdne „Jaro ťuká na vrata“. Mimo to, že se děti naučily básničku a písničku o sněžence, ve výtvarné činnosti vytvářely obrázky s bledulkami, rozlišovaly sílu slunce ve všech ročních obdobích nebo se zaposlouchaly do zimních zvuků (křupání sněhu při chůzi, fujavice…) a jarních zvuků (tání sněhu, zpěv ptactva…). Na vycházkách jsme vyhledávali první jarní květiny. Věřte, že i když zima stále ještě neřekla své poslední slovo, sněženky, krokusy, bledule, talovíny, macešky, sedmikrásky a čemeřice začaly vystrkovat své hlavičky a připomínat nám, že jaro už opravdu ťuká na vrátka. Důkazem, že opravdu kvetou, jsou přiložené fotografie jarních květin, které jsme na vycházkách obcí objevili.

Schválně jestli dokážete správně pojmenovat jednotlivé druhy :-)

S. Foukalová

DVÍŘKA DO ŠKOLY

Ve středu 1. 3. navštívili naši předškoláčci základní školu v rámci programu "Dvířka do školy". Cílem programu je ulehčit dětem vstup do první třídy. Děti si hravou formou zvykají na "své" budoucí paní učitelky a také se seznamují s prostředím základní školy. Předškoláci plní různé úkoly, které pro ně jsou připraveny. Dětem se ve škole líbilo a těší se, jak si příští týden opět zahrají na školáky.

S. Foukalová

PLAVECKÝ VÝCVIK

Ve čtvrtek 3. 3. začal plavecký výcvik v Plavecké škole v Hranicích. Během deseti lekcí se děti naučí základní dovednosti před plaváním, tzn. potopit hlavu pod vodu, rozkopat nožičky, vydechovat pod vodou, splývat apod. Výuka je vedena zábavnou formou pomocí her a básniček, děti se tak učí mít vodu rády a nemít z ní strach.

Naši malí plaváčci byli během první lekce moc šikovní a nadšeně plnili zadávané úkoly, za což pak byli také paní instruktorkou pochváleni. Na konci výukové hodiny dostaly děti prostor pro volnou hru s hračkami. Tak ať jim to nadšení z plavání dlouho vydrží a příští týden hurá na další lekci.

S. Foukalová

CELOŠKOLNÍ PROJEKTOVÝ DEN - BAREVNÝ ROK

KARNEVAL - DUHOVÝ DEN

(22. 2. 2023)

Všechny děti přišly oblečené do krásných karnevalových kostýmů a bylo na nich vidět jejich radostné očekávání. Karneval se tentokrát oproti jiným rokům konal v kulturním domě, aby mohly děti ze školky i školy soutěžit společně se svými kamarády. Děti nejdříve dostaly papírové náramky a za splnění rozmanitých úkolů na připravených stanovištích byly odměněny obtiskem razítka. Po sečtení razítek jim BANKA vydala naši speciální měnu „DUHÁČKY“ a za ně si v místních „OBCHŮDCÍCH“ mohly nakoupit podle svého výběru hračky, samolepky, pera, sladkosti, a spoustu dalších věcí. Veselé tvářičky všech dětí ukazovaly, že si karneval do sytosti užily.

Děkujeme rodičům za přípravu masek.

H. Adamcová

HUDBA A HUDEBNÍ NÁSTROJE 13. – 17. 2. 2023

Tento týden se děti seznamovaly s hudbou. A to nejen pomocí písně, ale např. rozeznávaly zvuky různých nástrojů. Pak určovaly, který hudební nástroj slyší – tzv. zvukové hádanky. Učily se zpívat píseň „Muzikanti“. Předškoláci pak zkoušeli namalovat houslový klíč. Ve výtvarné činnosti děti vytvářely lištičku z pohádky „O Budulínkovi“. Některým se tak líbila, že si pak vyrobily ještě jednu domů. V závěru týdne si děti pohádku „O Budulínkovi“ také zahrály.

S. Foukalová

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE

Naše školka se účastní soutěže, kterou vyhlásilo „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“.

Vybraly jsme 5 výkresů od našich malých a šikovných malířů. Teď bude záležet na porotě, jestli se některý umělecký výtvor bude líbit. Nám se líbí všechny. I když je konkurence jistě veliká, doufáme, že uspějeme, a když ne, nevadí - není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

S. Foukalová

VALENTÝN :)))

Z POHÁDKY DO POHÁDKY (6. 2. - 10. 2. 2023)

Pohádky k nám zavítaly společně s Františkem z kouzelné školky. Děti Františkovi ukazovaly a pojmenovávaly pohádky, které znají a vysvětlovaly, kde se s nimi setkaly (televize, divadlo, knihy, …). Také nás navštívilo divadlo „Leonka“ s pěknou pohádkou plnou písniček. Děti si v tomto týdnu pohádky nejen vyslechly, převyprávěly, vyrobily k jedné z nich překrásné hrady, ale některé z nich si i zahrály.

V keramickém kroužku vyráběly předchůdce draků DINOSAURY a ze zbylé hlíny volně, podle své fantazie tvořily. Byl to zkrátka týden pohádkový.

H. Adamcová

DIVADLO VE ŠKOLCE 

"JAK VÍLA LEONKA HLEDALA VLOČKU"

Ve středu 8. 2. naši školku navštívilo divadlo „Leonka“ s krásnou pohádkou, vyprávějící o víle, jejich dvou kamarádech a lakomé pavoučici. Děti si s vílou zazpívaly, zatančily a procvičily barvy. Pohádka byla poučná, zábavná a hlavně, dobře dopadla. Dětem se představení moc líbilo.  Děkujeme za něj a už se těšíme na příště.

H. Adamcová

CHVILKA S KNÍŽKOU POHÁDEK (30. 1. - 3. 2. 2022)

Tématem tohoto týdne byly knihy a tak se všechny aktivity točily kolem nich. Děti se o knihách dověděly, jak s nimi zacházet, kdo je to spisovatel, ilustrátor, kde si knihy půjčujeme, kde kupujeme, co je to leporelo nebo jaké máme druhy knih (kuchařky, slovníky, encyklopedie, detektivky, učebnice…). Kdo chtěl, mohl přinést z domu svou oblíbenou knihu. Z nich jsme si pak vytvořili malou výstavku. Všechny děti si pak ještě vyrobily záložku do knihy.

Také jsme si povídali o knihovně. A protože zde ve Vítonicích obecní knihovnu máme, vypravili jsme ve čtvrtek 2. 2. na zvědavou prohlídku. Paní knihovnice Staňka Nováková, která je zároveň naší milou spolupracovnicí, dětem vysvětlila, co si mohou v knihovně půjčit, jak jsou zde knihy uspořádány a jak o knihy pečujeme. Vysvětlila, že kniha nemusí být jen natištěná, ale že si ji také můžeme poslechnout v podobě audioknihy. To se dětem líbilo, a tak jsme si jednu pohádkovou audioknihu zapůjčili. Děti si pak vybraly ještě jednu „papírovou“ knihu pohádek (z té si budeme číst při odpoledním odpočinku) a jedno leporelo. Paní knihovnice pak dětem rozdala omalovánky a pracovní listy inspirované pohádkovými postavami.

V závěru týdne si děti poslechly známou pohádku „O Smolíčkovi“. Poslech byl doprovázený ukazováním obrázků. Pak jsme pohádku rozebrali a povídali si o tom, jaké z ní plyne ponaučení, že posloucháme rodiče a nedůvěřujeme neznámým lidem. Na toto téma jsme si také vyzkoušeli různé modelové situace - Jak se zachovat když? Dalším úkolem bylo, aby děti pomohly Smolíčkovi a jelenovi zařídit jejich světničku. Malí herci si pak zkusili pohádku sami zahrát.

V pátek jsme si při vycházce užili čerstvě nasněženého sněhu a mrazivého, konečně trochu zimního, počasí. Radost ze sněhu však netrvala dlouho, odpolední déšť a teplota nad nulou vrátila bílou zasněženou krajinu opět do šedé barvy. 

Bylo hezké vidět, že v dnešní přetechnizované době je ještě stále hodně dětí, které si rády vezmou do ruky klasickou obrázkovou knihu. Ať to tak vydrží co nejdéle.

S. Foukalová

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dnes 31. 1. proběhla v naší škole recitační soutěž, které se zúčastnili všichni žáci základní školy a naši předškoláci. Soutěžilo se ve třech kategoriích - předškoláci, žáci 1. a 2. ročníku a žáci 3. – 5. ročníku.

Předškoláčci si poprvé vyzkoušeli, jaké to je recitovat báseň každý sám za sebe před obecenstvem a porotou, která hodnotila jejich vystoupení. Všichni soutěžící se moc snažili a bylo znát, že se na soutěž pilně připravovali. Proto také bylo pro porotu velmi těžké vybrat vítěze. Nakonec však byli z každé kategorie vybráni ti, kteří se svého úkolu zhostili nejlépe. Komu se podařilo stanout na stupních vítězů, vidíte na fotografii. Nejšikovnější recitátoři byli obdarováni diplomem, knihou a velkou gratulací od poroty. Pro ostatní děti byly připraveny sladké odměny. Všichni si však zaslouží obrovskou pochvalu za statečnost.

S. Foukalová


BÍLÝ DEN

V pátek 27. 1. proběhl další barevný den z palety barev celoškolního projektu, tentokrát BÍLÝ. Sice to není nijak zvlášť výrazná barva, ale přesto jsme si to užili. Začalo to tím, že jsme opravdu všichni na sobě měli něco bílého. Ráno se předškoláci přesunuli o patro výše, do základní školy, kde zhlédli přírodopisný film ze života ledních medvědů ve formátu 3D. Pak jsme, už zase všichni - děti i učitelky - pokračovali v aktivitách, inspirovaných bílou barvou. Společně jsme si zazpívali písničku ze Včelích medvídků „Bílá, bílá, bílá“. Lednímu medvědovi jsme pomohli hledat ztracenou barevnou čepičku (variace na hru „Čáp ztratil čepičku“). Pak se děti proměnily v tučňáky, hledající útočiště na ledových krách, a dokonce nechyběla akční koulovačka. Tak, a to by mohlo být všechno, že? Ale kdepak, na všechny děti čekalo ještě sladké překvapení, a jak jinak, než opět inspirované bílou. Dětem jsme s kolegyní Hankou přichystaly banány a piškoty ozdobené šlehačkou. Věřte, že takový piškotek se šlehačkou snědly všechny děti. Pak ještě společné focení se základní školou a mohli jsme si říct, že další barevný den máme úspěšně za sebou. Teď už přemýšlíme, jak strávíme duhový den, který nás čeká v únoru, a na který se všichni moc těšíme.

S. Foukalová

ZIMA: VESELÁ I NEBEZPEČNÁ  (23. 1. - 27. 1. 2023)

Tento týden se odvíjel v duchu zimních radovánek, sportů a také bezpečnosti při nich. V pondělí si děti společně postavily několik sněhuláků, ale, k překvapení všech, do druhého dne sníh roztál. O radostech na sněhu jsme si tedy alespoň povídali a ukazovali si je na obrázcích. Děti na toto téma tvořily, cvičily, zpívaly a hrály různé hry. Středu jsme zahájili olympijským ohněm a děti pak soutěžily v různých disciplínách, za což byly všechny odměněny zlatou medailí. 

H. Adamcová

 

SRNEČKO, DONESU TI SENEČKO (16. 1. – 20. 1. 2023)

V tomto týdnu se zpravidla s dětmi vydáváme k nedalekému krmelci přilepšit zvířátkům na zimu. Děti vždy přinesou do školky krmení pro zvířátka (mrkvičku, jablíčko, usušené pečivo, kaštany …). Letos nám však počasí moc nepřeje. Děti by po takové vycházce byly zablácené až po uši. Tuto aktivitu jsme prozatím odložili na neurčito a tak jsme si o zvířátkách „jen“ povídali. Děti zvířata poznávaly podle obrázků, určovaly jejich charakteristické znaky a poznávaly jejich stopy. Ve výtvarné činnosti namalovaly vodovými barvami les, který pak doplnily zvířátky, se kterými se mohou ve volné přírodě setkat. Zahrály si stopovací hru – hledání stop podle vzoru. V pátek se některé děti na chvíli staly herci a ostatním dětem zahrály pohádku „Budko, budko“ – a že jim to šlo.

S. Foukalová

SNĚHOVÁ NADÍLKA  (9. 1. - 13. 1. 2023)

Téma a příroda se v tomto týdnu sice minuli, ale možná právě proto, jsme se s dětmi rozhodli, že zimu přivábíme tím, že si o ní alespoň budeme povídat. Začali jsme pohádkou „O paní Zimě“, u níž sloužila pracovitá Maruška a sněhu bylo dostatek nebo líná Luisa, kdy nebyl na světě sníh žádný. Děti si připomněly znaky ročních období a přemýšlely, v jaké podobě se v nich voda vyskytuje (rosa, mlha, déšť, sníh, rampouchy, …). Sledovaly, jak se sníh a led (z mrazícího boxu) v teple pomalu rozpouštějí. Ozdobily šaty „paní Zimě“ obtisky z bramborových razítek. Frotáží vytvořily sněhové vločky, které pak kolem "paní Zimy" pěkně naaranžovaly. Naučily se píseň „Bude zima, bude mráz“. Zhlédly pohádku "Krteček a sněhulák" a po pohádce si jednoho sněhuláka namalovaly a druhého z jednotlivých dílů poskládaly. Předškoláci pak spočítali z kolika barev a dílů je sestaven. 

Teď už jenom čekáme, kdy se u nás „paní Zima“ znovu ukáže v celé své kráse.

H. Adamcová

KDO TO NA TŘI KRÁLE ZVONÍ? (3. 1. – 6. 1. 2023)

Tento týden jsme se všichni do školky těšili víc než kdy jindy. A víte proč? Ježíšek nám totiž nechal přes vánoční prázdniny pod stromečkem dárky, které dokonce přikryl dekou, aby dárečky nebyly hned vidět. Z důvodu velké předvánoční nemocnosti dětí jsme se takto s Ježíškem domluvily. Ráno děti při vstupu do třídy už pokukovaly po stromečku a jistě přemýšlely, co že se to pod dekou asi skrývá. Po svačince se děti konečně dočkaly. Po odkrytí deky jsme s kolegyní sledovaly rozzářené oči našich drobečků, kteří se nedočkavě vrhli na hromadu dárků. Atmosféru Vánoc navodila také výborná domácí vánočka, kterou pro nás všechny upekla jedna naše šikovná maminka.

V „Okénku do školy“ se předškoláci blíže seznámili s jedním z dárků od Ježíška, a to s robotickou hračkou M-Tiny (Panda). Zatím jsme si s Pandou zahráli jen golf, vyťukali pár tónů na klavír a vyzkoušeli jsme psaní a kreslení. Panda toho ale umí mnohem víc a s tím se děti seznámí v dalším okénku. Děti se však mohou těšit ještě na jednu robotickou hračku od Ježíška a tou je Bee-Bot (Včelka). Ale nic se nesmí uspěchat, Včelka musí ještě chvíli počkat.

V průběhu celého týdne se děti také seznamovaly s významem a historií zvyku „Tři králové“. Poslechly si legendu o Třech králích a objasnily si pojmy: zlato, kadidlo, myrha a hvězda. Naučily se píseň „My Tři králové“ a vyrobily si papírové koruny. Tyto koruny pak posloužily k praktické ukázce, kdy se tři vybrané děti převlékly do kostýmů a ve třídě jsme si pak uspořádali Tříkrálovou sbírku. Děti tak získaly povědomí o charitativním významu tohoto zvyku a o jedné formě pomoci slabším a potřebným lidem.

S. Foukalová

2023

---------------------------------------------------------------------------------------------

ZVONEČEK UŽ ZVONÍ 19. 12. – 22. 12. 2022

Tento týden měl být pro děti plný očekávání a těšení se na školkového Ježíška. Bohužel však většina dětí onemocněla, a proto jsme Ježíškovi s kolegyní poslaly prosbu, jestli by nemohl dětem dárky přinést až v novém roce, kdy už (snad) budou všechny opět ve školce. Ježíšek má teď moc práce, ale přece jen slíbil vyslyšet naši prosbu, a tak se děti mají po vánočních prázdninách na co těšit. Přesto jsme toho zvládli dost. V úterý proběhla štědrodopolední svačina s cukrovím a zpěvem koled u stromečku. Ve středu jsme v adventním pytlíčku s číslem 2 našli úkol: „Postavte na zahradě sněhuláka“. Na to, jak se nám povedl, nakoukněte ve fotogalerii. Ve čtvrtek proběhl další barevný den z celoškolního projektu „Barevný rok“. Tentokrát v barvě zlaté – vánoční a třpytivé. Děti si poslechly pohádku „Vánoční anděl“. Každý pak dostal malého vánočního andílka, kterého si mohl dozdobit dle vlastní fantazie zlatými ozdobami. Nechybělo ani společné „zlaté“ foto s dětmi ze základní školy. V pytlíčku s číslem 1. jsme našli svítící neonové náramky – ty se dětem moc líbily. Hned hledaly nejtmavší kout, kde by více vynikl jejich svit. Pak jsme si ještě s dětmi vyšli na krátkou procházku k obecnímu úřadu, abychom naší milé paní starostce za zpěvu koledy předali vánoční přání a andílka.

Užívejte vánoční pohodu ve zdraví a v pohodě a v lednu se na vás opět těšíme.

S. Foukalová

AŽ ZAZVONÍ ZVONEČEK (12. 12. - 16. 12. 2022)

Tento třetí adventní týden byl naplněný radostí z blížících se Vánoc. V pondělí si děti poslechly pohádku „Vánoční nadílka“ a pak vyprávěly, jak se slaví štědrý večer u nich doma. Plnily úkoly z adventního kalendáře: vyráběly přání, zpívaly koledy, učily se báseň „Vánoční stromeček zavoněl v pokoji" nebo pekly perníčky a linecké dukátky. Také si užívaly radovánek na sněhu. 

V keramice si dokončily keramické hvězdy glazováním, vyplněním skleněnými kousky a po upečení v keramické peci si je odnášely domů.

V pátek jsme ve školce přivítali uměleckého řezbáře Petra Pavlovského, který nám povídal o svém povolání. Dále vyprávěl o dřevě, odkud se těží, které dřevo je na řezbu nejlepší (lípa) a co všechno se dá ze dřeva vyrobit. Děti pak hledaly všechno dřevěné ve třídě.  Pan Pavlovský si také pro děti připravil dřevěné hvězdičky, které si pak samy opracovaly brusným papírem. 

Pan řezbář pak každému vyvrtal do hvězdičky dírku na provázek a krásná hvězdička byla na světě.

H. Adamcová

 

KOUZLO VÁNOC (5. 12. - 9. 12. 2022)

Vánoce se blíží a děti se nemohou dočkat. Jako loňský rok, tak i letos jsme dětem nachystaly adventní kalendář, do kterého nám Sv. Mikuláš posílá různá překvapení, mající dětem zpříjemnit chvíle čekání na Ježíška. Každý den se díváme, co nového se v pytlíčku adventního kalendáře objeví. Jednou je to něco sladkého, jindy úkol např. „Přichystejte si větvičku Barborky“ (...ta se nám mimochodem už ve třídě snaží pučet) nebo třeba tajemný vzkaz. Takový jsme právě ve středu v pytlíčku s číslem 12 objevili. Stálo na něm „Překvapení v ložničce“. Co by to mohlo být? Šli jsme se tedy podívat. A opravdu, jaké bylo naše překvapení, když jsme v ložničce objevili rozsvícený vánoční stromeček. Chyběly na něm však ozdoby, ale na to Mikuláš také myslel a v pytlíčku jsme ještě našli papírové ozdoby. Děti je vybarvily a pak jimi stromeček ozdobily. V pátek jsme v pytlíčku č. 10 objevili úkol – „Postavte si Betlém a zazpívejte si známé koledy“. Děti se rozdělily do skupinek a začaly tvořit. Jedna skupinka tvořila z Lega Duplo, druhá si zvolila Lego Classic a třetí skupina vsadila na dřevěné kostky. Výsledkem byly tři krásné Betlémy. Nakonec jsme si společně zazpívali vánoční koledy. Už se těšíme na další překvapení v našem adventním kalendáři.

S. Foukalová

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V pondělí 5. 12. jsem v doprovodu svého milého anděla opět zavítal do mé oblíbené školky ve Vítonicích. Hned v úvodu nás děti mile přivítaly společně přednesenou básničkou a písničkou. V mé kouzelné knize jsem se dočetl, že ve školce opět nejsou skoro žádná zlobidýlka, proto jsem čerty mohl nechat spát v pekle. Děti jsem pochválil nebo upozornil, v čem by se měly trochu polepšit. Každý mi zazpíval písničku či přednesl básničku, a kdo se styděl, tak alespoň přeskočil mou kouzelnou zlatou berlu.  A protože děti byly opravdu celý rok moc hodné, zasloužilo si každé sladký dáreček s překvapením.

Doufám, že až za rok zase zavítám do této školky, budu moci nechat čerty opět spát.    

                                                                                                                      Mikuláš

BESÍDKA K ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE VÍTONICÍCH

V neděli v 17.00 hod. jsme se všichni ze základní a mateřské sešli u kulturního domu, abychom rodičům, příbuzným a pozvaným hostům předvedli, co jsme si k této slavnostní události secvičili. Počasí nám přálo a tma byla tak akorát. Mikuláš s andělem nejprve rozsvítili strom a taky rozplakali pár našich drobečků. Naštěstí byli bez čerta, proto nebylo slziček mnoho a představení mohlo začít. Přes trému nás všech si troufám říct, že se besídka vydařila a děti byly úžasné. Na konci akce každé dítě obdrželo sladkou odměnu od Mikuláše a anděla  -  čokoládový adventní kalendář.

Strom je nádherný, jsme rádi, že jsme ho pomohli rozsvítit a navodit všem předvánoční náladu.

S. Foukalová

TĚŠÍME SE NA MIKULÁŠE  (28. 11. - 2. 12. 2022)

Nevím, jak to máte vy, ale většina z nás se ráda těší na překvapení, dárky, dobroty, …. Tak jsme tento týden strávili těšením se na Mikuláše a přípravou na nedělní rozsvícení vánočního stromu u nás ve Vítonicích. Nejdříve jsme si poslechli Mikulášův příběh a na toto téma hráli hry, procvičovali básničky, zpívali písničky, tančili, vyráběli andílka, povídali o všem co k tomuto Adventnímu času patří.

H. Adamcová

HNĚDÝ DEN

Ve středu 23. 11. 2022 proběhl v naší škole další barevný den z celoškolního projektu Barevný rok. Tentokrát se vše točilo kolem HNĚDÉ BARVY. Trochu jsme přemýšlely, jak tento projektový den pojmout, aby se dětem líbil. Hned v úvodu si každé dítě vybralo papírový perníček, který ozdobilo bílým fixem.

Co je hnědé a sladce to chutná? No přece čokoláda. Dětem jsme tedy přichystaly čokoládové „fondue“.  Po předchozím stručném vysvětlení, jak se čokoláda vyrábí, jsme dětem nachystaly nakrájená jablíčka a BeBe sušenky. Do misky jsme nalily rozpuštěnou čokoládu a hodování mohlo začít. Čokoládová fontánka sice nebyla, ale i tak dětem chutnalo, a mnohé si žádaly o přídavek.

No a co jsme vlastně udělali s těmi nazdobenými papírovými perníčky? Ty se nám hodily na další činnost, která se týkala tématu tohoto týdne. Povídali jsme si totiž o nadcházejícím adventu, ke kterému neodmyslitelně patří adventní věnec.  Podívejte se na fotky, jak se nám krásně povedl nejen věnec, ale i celý hnědý den.

Protože je to celoškolní projekt, nechybělo i společné fotografování s dětmi ze základní školy.

Děkujeme všem rodičům, kteří dětem přichystali hnědé oblečení.

S. Foukalová

KDYŽ ALENKA STŮNĚ (14.11. - 18.11.2022)

S ochlazováním a měnícím se počasím přibývají různé nemoci a nachlazení. Tak jsme si v tomto týdnu poslechli příběh o nemocné Alence, jak se s pomocí vitamínů uzdravila. Diskutovali jsme o tom, co je hygiena, k čemu slouží mýdlo, jak o své zdraví můžeme sami pečovat, které jídlo je zdravé/nezdravé… Přemýšleli jsme, co který lékař léčí, kdo je zubař, … Děti si vyzkoušely čištění „obřích zubů“. Také pomohly Alenčině mamince roztřídit pomíchané prádlo na letní a zimní a v pátek diskutovaly, jaké máme smysly, k čemu slouží a formou her si je také procvičily. Hledaly a poznávaly zvuky, hladily věci jemné i drsné, ochutnávaly sladké, slané, kyselé…

V keramice si děti dokončily veselé podzimní dráčky a rovnou si je odnášely domů, aby dělaly radost nejen nám ve školce.

H. Adamcová

PTAČÍ SNĚM (7. 11. - 11. 11. 2022)

V tomto týdnu děti poznávaly některé druhy ptáků, kteří u nás zimují. Abychom ptáčkům nadcházející zimu zpříjemnili, vyrobili jsme jim krmítko z PET lahve. Děti nejprve "petku" polepily pestrobarevnými samolepkami, pak do ní nasypaly slunečnicová semínka a společně jsme krmítko zavěsili v blízkosti školy na strom. Nyní můžeme případné ptačí návštěvníky pozorovat a také jim dosypávat zobání. V průběhu týdne se ještě děti naučily písničku s tanečkem „Vrabec a sýkorka“ nebo si zadováděly s barevnými ptačími peříčky.

P.S.: Zkuste si doma také vyrobit krmítko z PET lahve. Skoro nic to nestojí, ale věřte, že radost vám to udělá.

S. Foukalová

ŠÍPEK, KAŠTAN, JEŘABINA - DARY PODZIMU (31.10. - 4.11.2022)

Pondělní pohádka Krtečka a veverky, nám vyprávěla o podzimu a jeho darech, které jsou všude okolo nás. Děti poznávaly a pojmenovávaly: šišky, šípky, jeřabiny, kaštany, houby jedlé/nejedlé, … Vyzkoušely si kreslit jeřabiny, modelovat šneka s kaštanovou ulitou, vyrobily si překrásnou muchomůrku a v keramice modelovaly ježka. Hrály si a cvičily s kaštany i šiškami, poměřovaly co je velké-menší-nejmenší. Poznávaly oříšky vlašské, lískové, semena slunečnic, dýní a ti, kteří chtěli ochutnali také jedlé pečené kaštany. Ve středu si děti poslechly příběh „Jak to bylo o Dušičkách“ a popřemýšlely, co je dušička. V průběhu týdne si procvičovaly jazýčky s veverčinou básničkou „Spíme v pelíšku“. Týden jsme uzavřeli dvojí oslavou narozenin a tanečkem s písničkou „Veverka Čiperka“.

H. Adamcová

DUŠE, DUŠIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY (2. 11. 2022)

S dětmi jsme si připomněli, jak se u nás vzpomíná na ty, kteří už nejsou mezi námi. Děti si vyrobily lucerničku a společně jsme navštívili místní hřbitov.

HALLOWEENSKÝ DEN VE ŠKOLCE (24. 10. 2022)

Dnes jsem po dlouhé době opět zavítala do školky ve Vítonicích (moc se mi to tady totiž líbí) a letos jsem přivedla s sebou i svou nejlepší kamarádku Černou noc. Děti se na naši návštěvu náležitě vymódily a dokonale dodržely požadované pravidlo oblečení tzv. dress code = přijít v něčem strašidelném. Takže nechyběli dýňáci, vampiriny, kostlivci, čarodějové, čarodějnice, kočky, netopýři. Ani v Americe to tak neumí, jako děti ve Vítonicích, a to se nám opravdu moooc líbilo.

Paní učitelky ale bohužel dnes nebyly ve školce, takže neví, co jsme ve školce prováděly, jejich smůla. Jako správná návštěva jsme totiž nepřišly s prázdnou. Tak například jsme přinesly čerstvé oči, které děti přenášely na polévkové lžíci, dávaje pozor, aby jim očička se lžíce nespadla. Nebo děti mohly krmit mého pavouka Evžena červíky.  Hřebem dnešního dopoledne však byla ruka mé tety Amálie, kterou jsem se pokusila tajným zaříkávadlem oživit, a představte si, že se to opravdu podařilo. S tetiččinou ručičkou jsme se tedy všichni pozdravili a pokračovali dál ve veselém strašení. Když jsme pak viděly, že děti začínají být žíznivé a hladové, nabídly jsme jim čerstvý výluh z žabince a čerstvé červy, naše největší lahůdky. Dětem chutnalo také, chtěly si i přidat.

Čas rychle ubíhal a my jsme se musely vrátit domů. Dětem jsme na památku našeho báječně stráveného dne věnovaly právě vylíhlá pavoučí miminka a také diplom, že to s námi oběma vydržely.

Příští rok přijedeme zase, protože jsou tady bezvadné děti a doufáme, že se taky už konečně seznámíme s jejich učitelkami Hančou a Simčou.

                                                                                                              Vaše čarodějnice ERVÍLA

 

VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK (17. 10. - 21. 10. 2022)

Tento týden začal dračí hádankou a pohádkou „O Tomáškovi a jeho drakovi“. Děti pak přemýšlely, z čeho si draky mohou vyrobit a co potřebují k tomu, aby se vznesli a létali. Zazpívaly si o dracích písničku, naučily se básničku s pohybem, zkusily si draka namalovat a pak si jednoho vyrobily. Prostřednictvím draků se děti učily geometrické tvary a co je krátké, delší a nejdelší. Učily se postřehu i procvičení paměti při hrách „Přiletěl k nám drak“ a na „Dračí ocásky“. Dokonce jsme si jednoho dráčka také pouštěli a to jen díky tomu, že se nad námi jeden malý větřík smiloval a trochu nám zafoukal. V závěru týdne se děti vrhly do dlabání dýní. Strašidelné obličeje si navrhly samy a my jsme jim je pak podle jejich návrhů vyřezaly. Moc jsme se všichni těšili na páteční „ORANŽOVÝ DEN“ a opravdu většina přišla v něčem oranžovém.

PS: Moc děkujeme rodinám Křížkových, Matějíčkových a Novákových za dodané dýně.

H. Adamcová

ORANŽOVÝ DEN

PADÁ LISTÍ ZLATÉ, RUDÉ (10. 10. - 14. 10. 2022)

Současné počasí přímo vybízí jít na procházku. Vyjděte si s dětmi ven do lesa, parku nebo jen tak na procházku do obce. Děti vám určitě rády povědí, co ví o stromech. Celý týden jsme si o nich povídali a prováděli činnosti, jejichž hlavní téma byly právě stromy. Mohly by poznat, který strom je listnatý a který je jehličnatý, jak se stromy jmenují nebo který jehličnatý strom v zimě opadavá. Možná vám odpoví, co je to „frotáž“. Tuto výtvarnou techniku si děti vyzkoušely s listy ve školce a také během vycházky na kůře stromů. Přiřadí plody (kaštany, žaludy, bukvice, „vrtulky“…) ke stromům. Kdo chtěl, mohl si z kaštanů vyrobit roztomilé zvířátko. Zeptejte se na jméno našeho národního stromu, jaký tvar mají listy a co se připravuje z jeho květů. Vyjmenují barvy podzimu a pak by vám třeba mohly zazpívat písničku „Čas jak voda – podzimní“. Pokud si však na nic nevzpomenou, nevadí, alespoň jste si udělali krásnou podzimní vycházku.

S. Foukalová

KDO JÍ MRKEV, ŘEDKVIČKY, TEN JE ZDRAVÝ CELIČKÝ (3. 10. – 7. 10. 2022)

V tomto týdnu se zelenina, jak už název týdenního bloku napovídá, objevovala téměř ve všech činnostech. Děti se naučily písničku Lečo, básničku Zeleninová polívčička a "uvařily" hrnec zeleninové polévky. Ve třídě jsme si vytvořili zeleninovou zahrádku z papíru. Na vycházkách jsme se dívali na skutečné podzimní záhonky, na kterých pak děti určovaly názvy plodin.  Při „zavařování“ cibulek se děti naučily určovat, kde je více/méně/rovná se. Zelenina nás „pronásleduje“ také při svačinkách a obědech, a to je dobře. Jen by mohla dětem více chutnat, protože „Kdo jí mrkev, ředkvičky, ten je zdravý celičký“.

S. Foukalová

 

BABIČČINA ZAHRÁDKA (26. 9. - 30. 9. 2022)

Tento týden jsme si s dětmi povídali o ovoci. Jaké druhy ovoce známe, jaký je jejich vzhled a význam pro naše zdraví. U toho zdraví se chvíli zastavím, protože tento týden byl také ve znamení VELKÉ nemocnosti dětí. Přesto jsme toho stihli dost. Děti se seznamovaly s různými druhy ovoce podle obrázků, na vycházce určovaly ovocné stromy, poznaly výtvarnou techniku „tupování“, naučily se písničku „Pod naším okýnkem“ a říkanky „Houpy hou“ a „Hruška“. Průběžně jsme doplňovali potřebný vitamín C konzumací jablíček, které jsme si minulý týden společně natrhali.

S. Foukalová

INSPIRACE PRO VÁS RODIČE

Se svolením jedné maminky z naší školky vás chceme inspirovat, jak se dají využít fotokoláže z našeho školkového webu. Můžete si koláže tisknout a zakládat do fotoalba. To pak bude milou vzpomínkou pro vás, ale hlavně pro vaše dítko na léta strávené v naší mateřské škole.

Již jsme si vyslechly pozitivní ohlasy na vedení našeho webu také od jiných rodičů a to nás velmi těší.

Vidíme, že má naše úsilí smysl, tak v tom budeme rády pokračovat.

PROJEKTOVÝ DEN - 22. 9. 2022

"JABLÍČKA MAJÍ ČERVENÁ LÍČKA"

Už ráno nám začalo krásně červeně, kdy děti přinášely voňavá jablíčka ze svých zahrádek nebo od svých prarodičů. Kdo chtěl, ten si jablíčka mohl vymodelovat také z plastelíny nebo poskládat jako mozaiku. Malá jablíčka nám posloužila při ranní rozcvičce a z velkých jsme vytvořili malou výstavu. Všechna byla krásná a jak jsme později zjistili, tak i výborná. Děti vzpomínaly, co vše se z jablek připravuje: Moštík, přesnídávky, koláče, žemlovka, závin, atd… Pak děti soutěžily ve skupinách v přenášení "jablek" do košíků a  zahrály si hru na „Jablečný sad“. Pak jsme vyrazili na sběr jablek do skutečného sadu rodiny Ptáčků. Jablíčka děti opatrně trhaly a ukládaly do košíku, který byl zakrátko plný. Při zpáteční cestě jsme se seznámili se zajímavou odrůdou Nashi jablko-hruškou a už jsme spěchali do školky, kde na nás čekal připravený jablečný závin, který jsme slupli jako malinu. Při pohledu na plný koš krásně červených a úžasně šťavnatých jablíček se děti radovaly a těšily se, jak si na nich budou pochutnávat i další dny.

Rodině Ptáčků patří náš velký dík, za tolik rozzářených očí dětí ze školky.

H. Adamcová

KUDY KAM DO VŠECH STRAN  (19. 9. - 23. 9. 2022)

Tento týden jsme si připomněli dopravní prostředky. Děti skládaly puzzle, přiřazovaly doprav. prostředkům prostředí, kde se vyskytují, odpovídaly na hádanky, vyráběly auto a také o něm zpívaly. Hrály na toto téma spoustu pohybových her a v logochvilce cvičily jazýčky. Dokonce pracovaly v dopravní firmě, pro kterou vozily kostky na stavbu města. Podívejte se, jak jim to šlo:-)))

H. Adamcová

MŮJ DOMOV, DŮM, DOMEČEK - "Co děláme celý den" (12. 9. – 16. 9. 2022)

Téma tohoto týdne bylo – „Co děláme celý den“.  Nejprve jsme si o tom povídali pomocí obrázků a děti doplňovaly své postřehy z domova. Pak děti dostaly před sebe zrcadlo a při pohledu do něj vyprávěly něco o sobě, jak vypadají, jak se jmenují a co rády celý den dělají.  Musím říct, že některé, jindy upovídané děti, měly problém při pohledu do zrcadla mluvit. Tak jsme si raději zacvičili s padákem a to se zase všem dětem řeč vrátila. Děti si také zahrály na miniarchitekty, kteří mají za úkol postavit dům – pracovaly ve skupinkách a pod jejich rukama tak vyrostla školka, hrad nebo zámek. Přikládám i pár fotek ze spontánních her. Jinak stále probíhá, troufám si říci, úspěšná adaptace nových dětí na prostředí MŠ, kamarády a na nás, učitelky.

S. Foukalová

HRAJEME SI S KAMARÁDY A MÁME SE RÁDI (5. 9. - 9. 9. 2022)

V tomto týdnu si děti připomněly své značky při hrách, omalovánkách i kresbou podle svého věku. Zpívaly jména kamarádů „Kdo dnes přišel do školky“, počítaly „Všechny svoje prsty“. Hlavně se ale seznamovaly s organizací dne ve školce a jejími pravidly: SRDÍČKOVÉ, PUSINKOVÉ,KOŠŤÁTKOVÉ, OUŠKOVÉ ,…. Vyzkoušely si POŽÁRNÍ POPLACH, (při kterém byly moc šikovné a nikdo neplakal). Přemýšlely, co by dělaly, kdyby někde zahlédly kouř, že si nesmí hrát se sirkami,…, zopakovaly si tel. čísla na hasiče, záchranku a policii. Také nás navštívila zdravotní sestřička s besedou na téma "Zdraví a jak o něj pečovat". V závěru přednášky si děti vyzkoušely jak správně obvázat raněného.

H. Adamcová

KDO PŘIŠEL DO ŠKOLKY? (29. 8. - 2. 9. 2022)

V tomto týdnu dětem skončily prázdniny a začal nový školní rok. Ve školce jsme se definitivně rozloučili s našimi milými předškoláky a přivítali nové děti. Aby ten začátek nového roku byl radostnější, v pátek přišel děti rozveselit klaun Pepíno Prcek se svým programem plným tance, gagů, soutěží a písniček, do kterého se aktivně zapojovaly skoro všechny děti.

Naši malí nováčci a také jejich rodiče byli první den moc stateční. Většina dětí vstoupila do třídy s úsměvem a správným odhodláním. Byly i slzičky, ale jen málo, doufáme, že brzy přejdou, protože v naší školce jsme všichni kamarádi a máme se rádi.

Přejeme všem dětem i rodičům úspěšný školní rok plný radosti, úsměvů a nových zážitků.

S. Foukalová

Do školky se zachtělo i koťátku Růžence. Protože však nebylo na seznamu nově přijatých, tak muselo domů.

Naši malí nováčci obklopeni svými novými kamarády :-)))

Na školní zahradě. Děti "testují" nový herní prvek  - skluzavku s houpačkou.

PEPÍNO PRCEK


 

          PO PRÁZDNINÁCH ZASE SPOLU :-))) (22. 7. - 26. 7. 2022)

V prázdninové školce jsme se sešli v hojném počtu. Přivítali jsme se a vyprávěli si zážitky z prázdnin. Děti nám pak své vzpomínky z prázdnin ještě namalovaly. Pohádka „O zlaté rybce“ nás provázela celým týdnem. Děti kreslily vlnky, poznávaly mořské živočichy, zpívaly „O malé rybce“, zachraňovaly rybky foukáním do moře, počítaly jim šupiny, skládaly mušličky,… Také přemýšlely nad důležitostí vody pro život, co do vody patří/nepatří a vyzkoušely si pískovou filtraci vody vlastní výroby a samozřejmě si hrály a užívaly si kamarádů, které přes prázdniny neviděly.

H. Adamcová

..........................................................................................................................................................................................

HURÁ PRÁZDNINY (27.6.- 30.6.2022)

Tento týden byl plný těšení, radostí, oslav narozenin i svátků. Proběhlo pasování předškoláků na školáky, také se v něm mihlo něco málo povídání a her o moři a mořských živočiších. Zakončili jsme ho vyhlášením vítězů ve sběru: kaštanů, papíru a pomerančové kůry, mlsáním popcornu, vodními a jinými hrátkami na školní zahradě a také malým sladkým rozloučením.

Děkujeme našim milým dětem a rodičům za krásné kytičky a dárky .

H. Adamcová

NAŠI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SBĚRAČI PAPÍRU, POMERANČOVÉ KŮRY A KAŠTANŮ.

GRATULUJEME!

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ (29. 6. 2022)

Dnes byla v naší školce veliká návštěva ze základní školy. Přišli k nám nejen žáci a paní učitelky, ale hlavně místní ŠKOLNÍ ŠOTEK. Na pozoru se museli mít naši předškoláčci, protože ŠOTEK přišel právě kvůli nim, aby si je „přetáhl“ k sobě na základku. Tak jako loni, i letos museli předškoláci projít velice „náročným“ testem, kterým by prokázali, že opravdu mohou 1. září do školy nastoupit. Šotek měl pro děti nachystané úkoly s čísly a geometrickými tvary, děti měly také poskládat své jméno a odpovídaly na otázky, které si vylosovaly ze šotkova kufříku. Navíc dostaly pohybový úkol, který jim připravili budoucí spolužáci ze ZŠ, a nakonec musely přednést „PŘÍSAHU PŘEDŠKOLÁKA“. Protože naše děti všechny úkoly zvládly na výbornou, mohlo se tedy přistoupit k „přetáhnutí“ předškoláků lanem do zatím pomyslné školy. Šotek si na pomoc přizval školáky a bylo to dobře, protože předškolákům se do „školy“ vůbec nechtělo. I když opravdu urputně tahali za provaz, byli nakonec přemoženi a tak se stali budoucími prvňáky…

Jako vzpomínku na školková léta si teď již školáci odnášeli obrázkové knihy s věnováním, kšiltovky a další dárky.  

Sladká tečka závěrem akce v podobě zmrzlinového pohárku přišla všem k chuti a osvěžení.

Přejeme našim milým ŠKOLÁKŮM, ať v nich roste zájem o svět. Přejeme jim také spoustu kamarádů, se kterými budou prožívat nová dobrodružství a sdílet nové zážitky.

S. Foukalová

ŽIJEME NA PLANETĚ ZEMI - VESMÍR (20. 6. - 24. 6. 2022)

Co děti v tomto „vesmírném“ týdnu zažily:

1. Seznámily se s výukovou pomůckou „Telurium“. Děti prostřednictvím modelu sledovaly pohyb Země a Měsíce vůči Slunci a také viděly změny ročních období a střídání dne a noci. Některé děti si zapamatovaly, za jak dlouhou dobu Země oběhne kolem Slunce, otočí se kolem své osy, a jak dlouho trvá Měsíci, než oběhne Zemi.

2. Pomocí nástěnné mapy se seznámily s jednotlivými planetami Sluneční soustavy. Některé děti umí vyjmenovat názvy jednotlivých planet – zkuste se jich zeptat.

3. Svačily na školní zahradě. Chutnalo jim a dokonce toho snědly víc než v jídelně. Že by čerstvý vzduch, sluníčko a piknikové deky?

4. Rozdělily si výkresy za celý školní rok.

5. Vodní radovánky na školní zahradě. Nevěřili byste, že k absolutní radosti dětí stačilo natáhnout hadici, připojit postřikovač a pustit vodu. Pak ještě napustit několik vodních bomb a bylo to dokonalé. Předtím se ještě posilnily výbornou palačinkou. Fotky z této akce, bohužel, z důvodu ochrany soukromí dětí, nemáme, ale děti vám to jistě barvitě vylíčily.

S. Foukalová

AŤ JSI ZDEJŠÍ, NEBO Z KORSIKY (13. 6. - 17. 6. 2022)

Tento týden jsme se vydali do světa poznávat různé kontinenty.

Jako první jsme zamířili do Evropy. Povídali jsme si o tom, že naše Česká republika leží ve středu Evropy, zopakovali si naše nejbližší sousední země a ukázali zvířata, která u nás žijí. Další den jsme se s písničkou „Hádej, kam teď letíme“ od Míši Růžičkové vydali do Asie. Prohlédli jsme si pagody, ve kterých tamní lidé žijí, zjistili, že k jídlu nepoužívají příbory ale hůlky, a hlavně si všimli jiné barvy pleti i tvaru očí. Děti si vyrobily překrásné klobouky a předškoláci si je navíc podepsali iniciály svého jména v „kaligrafickém písmu“.

Ve středu jsme využili pěkného počasí a pozvání nasbírat si jahody na „jahodové plantáži “rodiny Hradilů. Ve čtvrteční ráno jsme za doprovodu písničky „letěli“ do Afriky. Přivítal nás rytmus bubnu a my si vyzkoušeli ho bubnovat na tělo. Povídali jsme si o barvě pleti Afričanů, kde bydlí, co jedí a zrovna podle chuti hádali druh ovoce. Děti si připomněly zvířata, která na tomto kontinentu žijí, vyzkoušely si, jak je těžké nosit nádoby na hlavách a vyrobily obrázek africké ženy nesoucí košík. V pátek jsme nasměřovali své letadlo do Ameriky. Při pohledu na mapu, jsme zjistili, že je to veliká země, prohlédli si fotku původních obyvatel, indiánů a pověděli si, proč se jim tak říká. Děti předvedly jízdu na koních, prohlédly si týpí a pojmenovávaly, co jsme od Američanů převzali: hamburgery, colu, popcorn, tortilly, marshmallow, ... Na závěr si děti zahrály hru „Cestujeme“, kde v „letadlech“ navštěvovaly různé kontinenty. Byl to krásný týden plný zážitků, a tak nám snad prominete, že z něj nemáme moc fotek.

H. Adamcová

DEN OTCŮ 19. 6. 2022

 DĚTI VYROBILY SVÝM TATÍNKŮM MALÝ DÁREK.

PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ!!!

TRADIČNÍ JAHŮDKOBRANÍ

Ve středu 15. 6. 2022 jsme se s dětmi z mateřské školy vypravili na jahodovou plantáž manželů Hradilových ve Vítonicích. Děti si do svých košíčků a kyblíčků nasbíraly tolik jahod, že je pak nemohly ani unést. Pan Hradil se nám proto nabídl, že dětem jejich nasbírané jahůdky odveze až ke školce. Zpáteční cesta na oběd prosluněnou krajinou mezi poli byla pak o to příjemnější a navíc jsme měli všichni radost z toho, jak nám šla práce od rukou.

Manželům Hradilovým opět velmi děkujeme za umožnění bezplatného sběru jahod pro naše děti a přejeme jim mnoho dalších pěstitelských úspěchů. Děti a učitelky ZŠ/MŠ Vítonice.                     

 S. Foukalová

OPIČKA A JEJÍ KAMARÁDI (6. 6. – 10. 6. 2022)

Zvířátka ze ZOO - to bylo téma tohoto týdne. Protože se „naše“ děti občas chovají jako malé opičky, bylo jim tohle téma blízké. Činností, které jsme v tomto zvířátkovém týdnu zvládli, bylo mnoho. Nechyběly souboje rezavých a hnědých opiček v přehazování kokosových ořechů. Ořechy však nebyly pravé kokosové, ale pravé vatelínové a navíc v rozmanitých barvách. Ty nám ušila jedna moc šikovná paní.  Dále děti rozeznávaly jednotlivá zvířata podle obrázků. U názvů zvířat určovaly počty slabik, obrázky pak přiřazovaly ke správnému počtu puntíků.  Společně jsme malovali žirafy. Předškoláci si v pravidelném „Okénku do školy“ vytvořili zoologickou zahradu. Práce je bavila a také velmi dobře spolu kluci při práci spolupracovali.

V pátek jsem si pro děti připravila sportovní aktivity na multifunkčním hřišti, motivované, jak jinak, než zvířátky ze ZOO.  V rušné části se děti pohybovaly například jako gepard, medvěd, antilopa nebo lenochod. Při rozcvičce se zase opičily podle učitelky.  V další části děti (opičky) manipulovaly s míčky, pardon, s kokosovými ořechy. Cvičily si úchop nebo hod do dálky. Dětem se však asi nejvíc líbila opičí dráha, protože ji stále chtěly opakovat dokola.  Jenže ještě na děti čekala pohybová hra „ Opičky, opičky, hejbejte se“. Děti byly při cvičení a pohybových aktivitách moc šikovné a krásně spolupracovaly. Řeklo by se, že po takovém sportování  nastoupí únava, ale kdepak. Měli jste vidět, jak si pak ještě zadováděly na dětském hřišti. Jsou prostě neunavitelné jako malé opičky.

                                                                    A dost bylo řečí, podívejte se na fotky.                       S. Foukalová

OKÉNKO DO ŠKOLY

PŘEDŠKOLÁCI A JEJICH ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE MOTIVOVANÉ ZVÍŘÁTKY ZE ZOO

TÝDEN DĚTSKÝCH RADOSTÍ (30. 5. - 3. 6.2022)

Celý tento týden se odvíjel v duchu DNE DĚTÍ. Povídali jsme si o tom, co mají rády (sladkosti, dárky, kamarády, mámu s tátou, hry na pískovišti, …) a malovali různé letní sporty.

Ve středu na oslavu dne dětí jsme se všichni vydali hledat poklad po šipkách a fáborkách. Cestou děti plnily různé úkoly: malovaly křídou sluníčka, soutěžily ve skoku, zpívaly, recitovaly, také spojovaly k sobě patřící pohádkové postavy, … Na konci této cesty na děti čekalo dětské hřiště plné věcí, co tam nepatří a při jeho úklidu děti objevily krabici s balíčky dobrot. Ve třídě na ně ještě čekaly omalovánky, puzzle, nanuk a diplomy za odvahu a šikovnost.

Další den jsme si po společném focení znovu zašli na dětské hřiště, aby si ho děti užily a měly dostatek času na hry na prolézačkách.

V pátek jsme se pro změnu vydali okolo koňské ohrady a polí s obilím k „Jahodové plantáži“, kde jsme si všichni koupili místního Moštíka. Byla to krásná   vycházka naší přírodou, která uzavřela tento týden dětských radostí.

H. Adamcová

RUCE V HLÍNĚ

Závěrečná lekce keramického kroužku.

O CESTĚ VODNÍ KAPIČKY – TŘÍDĚNÍ ODPADU (23. 5. - 27. 5. 2022)

Tématem tohoto týdne byly odpadky a jejich třídění. Přemýšlela jsem, jak si děti tuto, pro naši přírodu a pro člověka důležitou dovednost, nejlépe osvojí. Ve školce samozřejmě třídíme odpadky celoročně. Děti ví, kam patří papír a plast. Jenže jsou i další druhy odpadků, se kterými se ve školce tak často nesetkáváme, jako je sklo, kov, elektrospotřebiče, nápojové kartony, baterie… Proto jsem dětem ve třídě vytvořila improvizovanou skládku, aby se s jednotlivými druhy odpadu děti seznámily přímo a ne pouze prostřednictvím obrázků. Na naší skládce proto děti objevily kartony od mléka, rádio s CD přehrávačem, sklenici od majonézy, krabičky od čajů, plastové láhve od šamponů, obaly od sýrů a salámů, plechovky od paštiky a nápojů, slupku z banánu……Nestačil by mi papír, kdybych to měla všechno vypsat. S dětmi jsme si vysvětlili, z čeho jsou předměty vyrobeny a o jaký druh odpadu se jedná. Do připravených barevných „kontejnerů“ pak děti celou skládku roztřídily. Vysvětlili jsme si, proč se třídí a také, co se dá z odpadu znovu vyrobit. Ve výtvarné činnosti si děti tuto činnost znovu zopakovaly a výsledkem je sedm barevných kontejnerů – SKLO, PAPÍR, PLASTY, ELEKTROSPOTŘEBIČE, BIO-ODPAD, KARTONOVÉ KRABICE A KOVY. Nakonec se děti ještě naučily písničku „Třídíme odpad“. Děti prostřednictvím tohoto tématu získaly nové poznatky a osvojily si pojmy třídění a recyklace.

Ke třídění odpadu je potřeba děti vést již od útlého věku, aby se tato činnost stala běžnou součástí jejich života.

Bylo příjemné zjistit, že děti mají z domova povědomí o třídění odpadu a že i naše školkové třídění běžných odpadů pro ně nepředstavuje problém. Věděly, kam jednotlivé druhy odpadků patří, jen mají občas problém poznat, z jakého materiálu je daná věc vyrobená, ale to se časem naučí také. Je dobře, že třídíte.

S. Foukalová

VÝLET DO DINOPARKU (26. 5. 2022)

 Dnes si některé děti přivstaly už o půl šesté ráno a byly v plné polní připraveny na velkou událost  - školka  jela na výlet do Dinoparku ve Vyškově. Cesta proběhla bez problémů, počasí bylo objednané a děti byly hodné. V první části výletu jsme si prošli miniZOO, ve které převažují domácí zvířata.  Přejezd do Dinoparku jsme nakonec zvládli prostřednictvím našeho autobusu, protože fronta na vláček byla opravdu veliká. Po průchodu bránou do areálu se děti nejprve občerstvily a tím i ulehčily batůžkům od dobrot, co jim maminky nachystaly. Pak už jsme se konečně vydali na prohlídku. Z lesního porostu na nás koukaly pravěké obludy, některé se hýbaly a celkový dojem byl doplněn zvukovými efekty. Z každého výletu se musí něco přivézt domů rodičům a taky něco na památku, že? Co rozumného však najít v Dinoparku, aby to nebylo moc drahé a navíc, aby to nebyl kýč? Nakonec dilema vyřešila turistická samolepka.  Mlsné jazýčky potěšil nanuk a nastal čas odjezdu. Zpáteční cesta ubíhala a některé malé cestovatele přemohl pod tíhou dojmů spánek...Přišel vhod i zbytek domácích svačinek k zahnání hladu, ale únava na nás všech byla znát. Přece jen jsme jeli  na pořádný výlet, dinosauři stáli za to a ze štěbetání bylo jasné, že se dětem výlet líbil a nám se podařil.                                                                                                   S. Foukalová

AŽ JÁ BUDU VELKÁ (16. 5. – 20. 5. 2022)

V pondělí jsme děti pochválily za krásné vystoupení pro maminky. Děti si pak pochutnaly na koláčcích, které jim poslala paní starostka. My jsme děti odměnily čokoládkou.

Pak už jsme se společně věnovali tématu povolání. Děti zjišťovaly povolání svých rodičů, poznávaly různé profese podle obrázků, dostávaly hádanky a přemýšlely, čím by jednou chtěly být. Některé profese si také hravou formou vyzkoušely. Zahrály si na pekaře pizzy, holky si vyzkoušely práci v nehtovém studiu a kluci si zase vyzkoušeli, jaké to je být strojvedoucím vlaku. Nejvíce se ale dětem líbila profese zmrzlináře – škoda, že kopečky zmrzliny byly jen z papíru. Během tohoto pracovního vytížení se stačily naučit básničky a zazpívat si písničky, např. Kovej, kovej kováříčku, Pec nám spadla, Šel zahradník do zahrady, Pekař peče housky a Šije, šije švec.  Byl to příjemný týden, i když byl úplně celý naplněný prací.

VYSTOUPENÍ KE DNI MAMINEK

V neděli 15. 5. jsme se všichni z naší školy a školky sešli v místním kulturním domě, abychom maminkám a nejen jim předvedli, co jsme si pro ně během 4 týdnů příprav, zkoušek, nácviků, organizování a vyrábění rekvizit připravili. Na všech byla znát menší nervozita. Taky aby ne, vždyť to bylo po dlouhé době první velké vystoupení. Dvě naše nejmenší děťátka si to při vstupu na jeviště rozmyslela, a tak se raději vrátila ke svým rodičům. Přece jenom stát před tak početným publikem vyžaduje velkou odvahu i pro dospělého. Ostatní děti nám na jevišti „naštěstí“ zůstaly a tak mohly všem předvést parádní výkon. Podle pozitivních ohlasů se naše společné vystoupení líbilo, takže mise byla splněna.

 Jsme pyšné na „naše“ šikovné děti a už teď přemýšlíme, s čím se předvedeme příště.

Ve fotogalerii je soubor fotografií z nácviků a z vystoupení.

S. Foukalová

KDYŽ VŠECHNO KVETE A VONÍ (2. 5. - 6. 5. 2022)

V tomto týdnu se děti seznamovaly s hmyzem. Poznávaly nejběžnější druhy, které můžeme ve volné přírodě potkat, např. ploštice nebo mravence. K pozorování jednotlivých druhů dětem posloužila lupa, díky které si mohly hmyz lépe prohlédnout. Mezi malé pozorovatele s lupou se dokonce připletla i malá ještěrka, která obývá záhonek na školní zahradě. Děti dnes už ví, který hmyz je pro nás lidi užitečný (včela) nebo nebezpečný (klíště, vosa). Týden jsme zakončili krásnými pohádkami z knížky „Ferda mravenec“ a třeba to byl zrovna ten, kterého děti pozorovaly na zahrádce.

2. MÍSTO VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Naše školka se zúčastnila výtvarné soutěže „Domácí mazlíček“, pořádané DDM Tlumačov. Soutěžili jsme s kolektivní výtvarnou prací „Kočky – a tak volám jako hrom, ať je koček milion“.

            Naše „Kočky“ se umístily na krásném 2. místě v kategorii „Děti MŠ“ a byly vybrány z celkem 722 zaslaných výkresů.  

            A jak už to bývá, obdrželi jsme pozváni na slavnostní vyhlášení vítězů. Času na zorganizování dopravy dětí do Tlumačova příliš mnoho nebylo, ale přesto jsme se v pondělí 2. května v hojném zastoupení našich dětí akce v Kulturně informačním středisku Tlumačov zúčastnili. Společně jsme od starosty obce a ředitelky DDM Sluníčko převzali diplom a malý dárek. Akce byla doprovázena hudebními vstupy dětí ze ZUŠ Otrokovice. V závěru slavnostní události bylo pro všechny účastníky připraveno občerstvení, které zvláště dětem přišlo k chuti. Počasí bylo krásné a nálada také, troufám si říct, že to bylo příjemně strávené pozdní odpoledne. Více než dlouhé povídání však zaujmou fotografie, které jsou dosti výmluvné a jen dokreslují atmosféru akce.

                Chceme také poděkovat našim milým rodičům, že si udělali čas a své děti na slavnostní udílení cen přivezli.

S. Foukalová

ZÁVĚREČNÁ LEKCE PLAVÁNÍ

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 k lítosti dětí proběhla poslední lekce plavání a z našich dětí jsou zdatní PŘEDPLAVÁČCI.

I když na začátku lekcí měly některé děti z vody strach a objevovaly se i slzičky, díky milé paní instruktorce VŠECHNY děti nakonec strach překonaly a zasloužily si Mokré vysvědčení, ve kterém mají  zakroužkovány všechny dovednosti, které se během výcviku naučily. GRATULUJEME!

S. Foukalová

OKÉNKO DO ŠKOLY

V našem pravidelném „Okénku do školy“, si naši předškoláci jednou týdně prohlubují své dovednosti a vědomosti prostřednictvím úkolů z oblasti grafomotoriky, sluchového vnímání, jazykové výchovy, matematických představ, pohybových cvičení, rozumové výchovy…. Protože pracujeme „jen“ s předškoláky, můžeme se více zaměřit na oblasti, které dětem činí potíže a volit tak vhodná cvičení, která povedou k jejich nápravě. Děti si vedou sešit, do kterého si vlepují pracovní listy s úkoly. Zapojujeme i rodiče, protože děti dostávají malé domácí úkoly, při kterých je občas potřeba jejich pomoc. „Okénko do školy“ je doplněno o „Dvířka do školy“, kde si děti hravou formou zkouší, jaké to bude ve škole. Setkávají se se „svými“ budoucími učitelkami, které jim také připravují různé úkoly.

Děti se vždy nemohou dočkat, co se nového naučí a s nadšením plní zadávané úkoly, což nás velice těší. Věříme, že díky těmto aktivitám děti ani rodiče nemusí mít obavy před nástupem do první třídy.

Na přiložených fotografiích je „Okénko do školy“, kde se děti seznamují s lidským tělem a jeho funkcemi a „Dvířka do školy“, kde se prostřednictvím pohádky zdokonalují v pohybových činnostech.

S. Foukalová

OKÉNKO DO ŠKOLY (MŠ)

DVÍŘKA DO ŠKOLY (ZŠ)

JSEM MUZIKANT A PŘICHÁZÍM K VÁM Z ČESKÉ  ZEMĚ (19. 4 .- 22. 4. 2022)

V tomto krátkém povelikonočním týdnu se děti naučily poznávat naše státní symboly (vlajku, znak, hymnu). Už ví, jak se jmenuje náš národní strom a  také ochutnaly výborný čaj z jeho květů. Lípa byla i tématem výtvarné činnosti.

V pátek 22. 4. jsme si také připomněli DEN ZEMĚ.

PLAVECKÝ VÝCVIK 21. 4. 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HODY, HODY, DOPROVODY (11. 4. – 14. 4. 2022)

Tento týden se děti seznámily s tradicemi a symboly Velikonoc. Dozvěděly se, proč se plete pomlázka, vysvětlili jsme si význam jednotlivých dnů před Velikonocemi (modré pondělí, šedivé úterý, škaredá středa, zelený čtvrtek…), co jsou to kraslice, proč se chodí klapotat nebo proč se peče beránek…. Společně jsme ozdobili barevnými vajíčky keře před budovou školy. Všechny děti si upletly jednoduchou pomlázku. V závěru tohoto týdne jsme si pochutnali na výborném beránkovi, kterého nám upekla naše milá paní kuchařka.

CESTA NENÍ HŘIŠTĚ 4. 4. – 8. 4. 2022

Téma tohoto týdne byla doprava a bezpečnost.  Děti se učily poznávat značky a pak si vyzkoušely v modelových situacích přecházet vozovku jako chodci nebo projíždět křižovatkou jako řidiči. Seznámily se s možnými nebezpečnými situacemi, které mohou v dopravním provozu nastat. Protože některé děti už umí jezdit na kole, byly také seznámeny s důležitými bezpečnostními prvky, kterými jízdní kolo musí být vybaveno. Děti již také ví, proč je důležité mít při jízdě na kole či koloběžce nasazenou cyklistickou přilbu. Dále jsme si zahráli námětovou hru na cestování vlakem.  Podívejte se na fotky :-)

PLAVECKÝ VÝCVIK 7. 4. 2022

3. PŘEDNÁŠKA ODBORNÍKŮ Z ORNISU

V úterý 5. 4. naši školu opět navštívili odborníci z ornitologické stanice ORNIS. Tentokrát  dětem přiblížili život u vody, konkrétně tedy život žab a hnízdění ptáků. V první části výukového programu se děti seznámily s vývojem a životem našich nejběžnějších obojživelníků, s žábami. Paní lektorka Jana Syryčanská dětem ukázala modely vývoje žab od vajíček přes pulce až po dospělou žábu. Děti byly aktivně zapojovány do programu. Tipovaly, kde se žáby nejčastěji vyskytují, v jaké hloubce přezimují, čím se živí nebo jakým způsobem se živí. To, jak si žáby obstarávají potravu, si děti samy vyzkoušely pomocí karnevalové frkačky. V závěru první části si děti ještě poslechly zvukové nahrávky našich nejznámějších žab – ropuchy obecné, skokana skřehotavého a rosničky zelené.

        Ve druhé části programu nám pan ornitolog Martin Vymazal, vysvětlil způsoby hnízdění ptáků. Děti si mohly různá hnízda také prohlédnout. Vysvětlil nám, že můžeme ptákům s hnízděním pomoci tím, že jim budku vyrobíme. A jak se takový „ptačí rodinný domek“ vyrábí?

Jednoduše:

To stačí dát dětem do ruky pár prkýnek, hřebíčků a taky kladívka a může se nastěhovat ptačí rodinka.

Akce se nám všem opět velmi líbila, bylo to poučné a zábavné, odborníkům z ORNISU moc děkujeme.

S. Foukalová

BUDE ZE MĚ ŠKOLÁK (28. 3. – 1. 4. 2022)

Tento týden jsme si opakovali geometrické tvary, hledání rýmů, vytleskávání, grafomotorická cvičení, vymýšlení slov na jednotlivé hlásky, jak se kreslí postava nebo prostorovou orientaci atd.. Děti se naučily písničku „Školácká“, kterou doprovodily jednoduchým tanečkem a básničku „Geometrické tvary“. Ze stavebnic děti stavěly školy, které propojovaly cestičkami z vršků a pak určovaly, která z cestiček je delší a která kratší. Předškoláky čekal 1. 4. zápis, tak bylo potřeba vše znovu zopakovat a upevnit. Přitom se menší děti zase něco nového přiučily.

Stihli jsme také dokončit soutěžní výtvarné práce na téma „Domácí mazlíček“. Výkresy jsou již odeslány, uvidíme, jestli naše „Kočky“ někdo ocení.

"DVÍŘKA DO ŠKOLY" (30. 3. 2022)

Tentokrát se naši předškoláci podívali, jak to chodí v družině. Paní vychovatelka si pro naše děti za asistence prvňáčků připravila soutěže a netradiční pohybové aktivity. Děti si čas strávený v družině náramně užily.

PLAVECKÝ VÝCVIK 31. 3. 2022

ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY (21. 3. – 25. 3. 2022)

V tomto týdnu jsme si zopakovali jména prvních jarních květin a pak jsme první jarní kvítky hledali i na našich procházkách obcí. Na školní zahradě jsme společně vypleli bylinkový a okrasný záhonek. Dále jsme osadili truhlík jarními květinami. Truhlík teď zdobí zábradlí před vstupem do budovy školy. Děti zahrály pohádku „O veliké řepě“, vyrobily si papírovou konvičku a naučily se písničku „Šel zahradník do zahrady“.

Byl to krásný a prosluněný týden, který nám navodil tu správnou jarní náladu.

KERAMICKÝ KROUŽEK

PLAVECKÝ VÝCVIK 24. 3. 2022

NÁVŠTĚVA HOSPODÁŘSTVÍ (21. 3. 2022)

Jak nejlépe přivítat první jarní den? Třeba „prvním“ jarním mláďátkem. Tak jsme se s dětmi vypravili k manželům Novákovým do jejich hospodářství, abychom se podívali na telátko, štěňátka a malé králíčky. Děti byly jako u vytržení zejména z roztomilých a neposedných štěňátek.

Děkujeme manželům Novákovým za jejich ochotu a vstřícnost.

KDO TO BYDLÍ NA DVORKU (14. 3. – 18. 3. 2022)

V tomto týdnu si děti prohlubovaly své znalosti o tom, která zvířátka žijí na dvorku. Píši prohlubovaly, protože děti téměř všechna zvířata poznaly nejen podle obrázků, ale také podle hlasu, který vydávají. Dověděly se, jak se jmenují rodiče a mláďata jednotlivých zvířat. Seznámily se s významem hospodářských zvířat pro společnost a aby nezůstalo jen u řečí, tak si také zkusily „podojit“ kravičku. Tu jsme si ale napřed museli vyrobit a pak jsme si společně zazpívali píseň „Krávy, krávy“od Z. Svěráka a J. Uhlíře.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Ve čtvrtek 17. 3. 2022 se naši předškoláci zúčastnili recitační soutěže pořádané základní školou. Ve smíšené kategorii děti MŠ a žáci 1. a 2. ročníku se na 3. místě umístila Juditka a na 1. místě Vašík. Máme opravdu moc šikovné děti :-)))). BLAHOPŘEJEME.

"DVÍŘKA DO ŠKOLY"

(16. 3. 2022)

Tentokrát předškoláci plnili úkoly na interaktivní tabuli.

NA JAŘE SE HLÍNA BUDÍ (7. 3. - 11. 3. 2022)

Tento týden jsme si povídali o práci na zahrádkách po zimě, např. o stříhání stromků, úklidu zahrady nebo výsadbě do truhlíků. Děti zasadily semínka fazolí a poslechly si pohádku „O Jakubovi a kouzelných fazolích“. S fazolkami a různými semínky si děti hrály a tvořily celý týden, např. „upekly“ koláče. Naučily se písničku „Čížečku, čížečku“. Protože si tento rok jaro dává stále načas, tak si pro něj děti ještě vyrobily klíče, kterými se snad konečně ta vrátka do jara už odemknou. Tak tedy „Jaro, vítej k nám“.

"DVÍŘKA DO ŠKOLY"

Tento týden nám předškoláci už od pondělí připomínali, že ve středu jdou zase „DO ŠKOLY“. 

A opravdu, čekaly tam na ně paní učitelky s připravenými zábavnými úkoly.

PLAVECKÝ VÝCVIK 10. 3. 2022

JARO ŤUKÁ NA VRATA (28. 2. – 4. 3. 2022)

Přesto, že zima stále ještě neřekla své poslední slovo, sněženky, krokusy a bledulky začaly vystrkovat své hlavičky a připomínat nám, že jaro už opravdu ťuká na vrátka. Abychom příchod jara ještě trochu urychlili, tak jsme skládáním z papíru sněženky také vyrobili. Děti si zopakovaly přiřazováním obrázků, co si pamatují o všech ročních obdobích. Poznávaly sílu slunce během celého roku. Naučily se písničku o sněžence nebo probouzely jaro hezkým slůvkem. Snad se dětem podařilo jaro probudit, aby ta pomyslná vrátka skutečně brzy otevřelo.

PLAVECKÝ VÝCVIK 3. 3. 2022

"DVÍŘKA DO ŠKOLY"

Dnes 2. 3. se předškoláci stali opět na chvíli školáky. Paní učitelky ze základní školy si pro děti připravily činnosti, které vůbec nebyly lehké, ale šikovní předškoláčci se nezalekli a hravě všechny úkoly splnili.

K A R N E V A L

V pátek 25. 2. do školky místo dětí přišli komiksoví superhrdinové (Spider-Mani, Superman a jedna Batwomen), něžné víly, pes Pluto, kovboj, indián, člen Tlapkové patroly - Marshall, pirát, břišní tanečnice a Červená Karkulka. Také paní učitelky dnes zůstaly doma a do školky za sebe poslaly Červenou Karkulku a Berušku. Tak, a karneval mohl začít. Hned v úvodu se všechny masky představily. Nechyběly soutěže – namotávání sladkosti na roličce toaletního papíru, hmatová hra – poznáš, co držíš v ruce, tanec ve dvojicích s balónky nebo balancování s míčkem při tanci. Sladkosti, které děti za soutěže dostávaly, si dávaly do papírových košíčků, které si před karnevalem každý ozdobil dle své fantazie. Závěrečný rej masek ukončil karnevalové veselí. Nakonec byly všechny masky odměněny dárečky a diplomem.

Byl to veselý den, plný radosti, smíchu a dovádění.  Myslím, že jsme si jej všichni hezky užili.

Byli jsme se ukázat i dětem a paním učitelkám na základní školu, kde jsme přednesli básničkua zazpívali písničku s pohybovým doprovodem. Odpoledne se k nám do školky přišly na oplátku předvést děti z družiny, kde tento den také probíhal karneval.

PLAVECKÝ VÝCVIK 24. 2. 2022

"DVÍŘKA DO ŠKOLY"

Ve středu 23. 2. 2022  navštívili předškoláčci naši základní školu v rámci programu "Dvířka do školy". Cílem programu je ulehčit dětem vstup do první třídy. Děti si hravou formou zvykají na "své" budoucí paní učitelky a také se seznamují s prostředím základní školy. Předškoláci plnili různé úkoly, které pro ně byly připraveny. Dětem se ve škole líbilo a těší se, jak si příští týden opět zahrají na školáky.

PLAVECKÝ VÝCVIK

Ve čtvrtek 17. 2. dětem začal plavecký výcvik v Plavecké škole v Hranicích. Během devíti lekcí se děti naučí základní dovednosti před plaváním, tzn. potopit hlavu pod vodu, rozkopat nožičky, vydechovat pod vodou, splývat apod. Výuka je vedena zábavnou formou pomocí her a básniček, děti se tak učí mít vodu rády a nemít z ní strach.

Naši malí plaváčci byli během první lekce moc šikovní a nadšeně plnili zadávané úkoly, za což pak byli také paní instruktorkou pochváleni. Na konci výukové hodiny dostaly děti prostor pro volnou hru s hračkami. Tak ať jim to nadšení z plavání dlouho vydrží a příští týden hurá na další lekci.

...........po plavání, čekání na školáky :-)))

HUDBA A HUDEBNÍ NÁSTROJE 14. - 18. 2. 2022

Tento týden se děti různorodými činnostmi učily vnímat hudbu jako celek. Poznaly co je to zvuk, tón, rytmus, melodie, vše samozřejmě formou her, např. Uši místo očí, Na hodiny, Na tělo, Na kapelu…. Děti vnímaly hudbu nejen sluchem, ale také se na ní aktivně podílely zpěvem nebo hrou na hudební nástroj. V závěru týdne si děti zahrály pohádku „O Budulínkovi“, ve které se také objevují hudební nástroje. Pamatujete si ještě, jaké to jsou? Podívejte se na fotografie.

CHVILKA S POHÁDKOVOU KNIHOU (7. 2. - 11. 2. 2022)

V tomto týdnu jsme se ocitli v kouzelném světě pohádek. Vydali jsme se do pohádek O perníkové chaloupce, O Koblížkovi, Budko, budko, O třech prasátkách a Malé pohádky o veliké řepě. Děti pohádky vyprávěly, malovaly a také zahrály jako divadlo pro ostatní. Bylo milé sledovat s jakou radostí hrály různé postavy a vžívaly se do děje, šlo jim to opravdu hezky.  Pak děti hádaly, která znělka patří ke které pohádce a nakonec jsme si společně zazpívali písničku Večerníček. 

 V úterý byl zahájen keramický kroužek pro 2. skupinu dětí. Dětem z 1. skupiny byly rozděleny jejich poslední výrobky (sněhuláci), diplomy a sladké odměny.

O KOBLÍŽKOVI

O TŘECH PRASÁTKÁCH

Z POHÁDKY DO POHÁDKY (31. 1. – 4. 2. 2022)

Během tohoto týdne bylo zřejmé, že děti stále baví sledovat pohádky od našeho 57. letého Večerníčka. Což je moc dobře. Na otázku, které Večerníčkovy pohádky znají, s přehledem odpovídaly: Rumcajs, Povídání o pejskovi a kočičce, Rákosníček, Maxipes Fík, Pat a Mat, Káťa a Škubánek, Štaflík a Špagetka, Maková panenka a motýl Emanuel, Krteček, Bob a Bobek……. Společně jsme si z novin poskládali večerníčkovu čepičku. Pro většinu dětí to byl pořádný oříšek. Pak si skládání čepice ještě jednou zopakovaly během výtvarné činnosti. Zahráli jsme si divadlo „O pejskovi a kočiččce“. Poznáte z fotografií, o který příběh se jednalo? Doufáme, že „náš“ milý Večerníček bude ještě dlouho dělat radost i dalším generacím.

ZIMA VESELÁ I NEBEZPEČNÁ (24. - 28. 1. 2022)

V zimě se na sněhu dá dělat spousta věcí. Musí však být sníh a toho je letos nedostatek. A tak když jsme si tento týden s dětmi povídali o zimních sportech, zůstalo opět jen u obrázků.  Minulý týden jsme se ve třídě koulovali zmačkanými papírovými koulemi, tak proč nezkusit i zimní sporty.

V pátek jsme si uspořádali „Zimní školkovou olympiádu“.  Celý týden jsme se na ni připravovali. Děti byly seznámeny s historií olympijských her, významem OH, symboly OH (logo, oheň, pochodeň) a průběhem vyhodnocování vítězů. Pochodeň a vlajku s logem OH jsme si společně s dětmi vyrobili.

Takto nachystáni jsme v pátek slavnostně zahájili „Zimní školkovou olympiádu“. Soutěžilo se v těchto disciplínách: Lyžování, krasobruslení, střelba na cíl, závody psích spřežení, hokej a curling. Školkový olympijský tým byl i přes velkou neúčast některých členů výpravy (bohužel hodně sportovců se ze zdravotních důvodů soutěže neúčastnilo) velmi dobře připravený a na jednotlivých stanovištích se jim velmi dařilo. Při vyhlašování vítězů pak nikoho nepřekvapilo, že se na prvním místě umístili všichni členové našeho týmu.  Každý sportovec dostal diplom a sladkost. V závěru ceremoniálu zazněla na počest vítězů česká státní hymna. Gratulujeme vítězům a doufáme, že při letních školkových olympijských hrách bude náš tým kompletní.

 

SNĚHOVÁ NADÍLKA (17. 1. - 21. 1.)

Tento týden jsme si s dětmi povídali o zimě jako ročním období, ale protože se zima zatím moc neprojevila, bohužel jen podle obrázků. Na konci týdne sice trochu nasněžilo, ale pořád to není ono. Děti se ve třídě koulovaly alespoň papírovými koulemi, vyrobily si papírové čepice a postavily sněhuláky z obručí na koberci. Také se naučily písničku o vrabci, který huboval na zimu.

V pátek děti zhlédly divadelní představení "DVA SNĚHULÁCI", které krásně navázalo na téma celého týdne.  Pohádka se dětem líbila, se zaujetím ji sledovaly až do konce. Během představení byly děti zapojovány do děje zpěvem a pohybem. 

Už teď se těšíme, až k nám opět zavítá herecké uskupení divadélka „Leonka“ s novou pohádkou.

"DVA SNĚHULÁCI" (Divadélko LEONKA)

SRNEČKO, DONESU TI SENEČKO (10. 1. – 14. 1. 2022)

Tento týden jsme se s dětmi vydali k nedalekému krmelci přilepšit zvířátkům na zimu. Většina dětí přinesla do školky krmení pro zvířátka (mrkvičku, jablíčko, usušené pečivo, kaštany, ale i řepu a sušenou kukuřici, která prý chutná divočákům …). Během celého týdne jsme se věnovali tématu „Zvířátka v zimě“. Povídali jsme si o zvířatech, která přes zimu spí, která u nás přezimují a jaké zvířecí stopy můžeme ve volné přírodě nalézt. Děti se naučily říkadlo o vrabcích a medvíďátku, vyrobily obrázky se spícími medvědy a zahrály si hru „Cesta k potravě“, kde postupovaly po stopách zvířat podle hodu kostkou. Rozeznávaly geometrické tvary při skládání ptáčka. Na vycházkách jsme hledali ptačí krmítka, do kterých jsme nasypali slunečnicová semínka.

Teď už děti vědí, jak mohou zvířátkům v zimě pomoci :- )))

KERAMICKÝ KROUŽEK

TŘI KRÁLOVÉ (3. 1. – 7. 1. 2022)

Cílem tohoto tématu bylo seznámit děti s historií zvyku „TŘI KRÁLOVÉ“ a přiblížit současný význam této tradice praktickou ukázkou. Týden jsme zahájili vzpomínkami na prožité Vánoce. Pak si děti poslechly legendu o Třech králích a objasnily si pojmy: zlato, kadidlo, myrha a hvězda. Naučili jsme se píseň „My Tři králové“. Vyrobili jsme si papírové koruny, které starší děti označily písmeny K+M+B. Tyto koruny pak posloužily k praktické ukázce, kdy se tři vybrané děti převlékly do kostýmů a ve třídě jsme pak mohli uspořádat Tříkrálovou sbírku. Děti tak získaly povědomí o charitativním významu tohoto zvyku, a jak se dá pomoci slabším a potřebným lidem.

2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021

ZVONEČEK UŽ ZVONÍ (20. 12. – 22. 12. 2021)

V tomto „zkráceném“ týdnu jsme toho stihli opravdu hodně. V pondělí k nám přišel Ježíšek a ten donesl našim dětem krásné dárečky např. puzzle Tlapková patrola, knihy, magnetickou stavebnici, kuličkovou dráhu, stavebnici – Hrad a opevnění, plastelínu, společenskou hru, nářadí, peřinky do kočárku…. atd. Dětem jenom zářily oči. Také nechyběla štědrodopolední hostina s cukrovím, rozkrajování jablíčka a zpěv koled.

V úterý dopoledne proběhla generální zkouška i s dětmi se ZŠ na odpolední vystoupení u vánočního stromu ve Vítonicích, které se, troufám si říct, povedlo. Děti to zvládly na jedničku s hvězdičkou. 

Ve středu jsme s dětmi nakoukli do posledního adventního pytlíčku s číslem 1, jaké je tam čeká tento den překvapení. Nebudete tomu věřit, jakou měly děti radost, když tam objevily pro každého rolničku na červené stužce (na dětech bylo vidět, jak dokáže i tak malý dáreček potěšit u srdíčka). Pak jsme si společně zazpívali píseň „Rolničky“, kterou děti samozřejmě zvukově doprovodily svými rolničkami. Děti se ještě posilnily cukrovím a pak jsme vyrazili na procházku užít si krásného, slunečného a mrazivě zimního dopoledne.

AŽ ZAZVONÍ ZVONEČEK  (13. - 17.12. 2021)

Celý tento týden se nesl v duchu blížících se Vánoc. Děti zdobily vánoční stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami a řetězy. Kreslily svá přání, povídaly si o vánočních přípravách u nich doma a s radostí vyráběly dárky a zpívaly koledy. Nejvíce zabrat nám dalo vykrajování perníčků, protože vybrat správnou mouku je opravdu věda :-)). Po jejich upečení jsme je všichni ochutnali a byly moc dobré, byla to ta pravá chuť Vánoc.

Přejeme vám všem domácí pohodu provoněnou vánočním pečením, vždyť Vánoce jsou o rodině, radosti a naději.

KOUZLO VÁNOC (6. - 10. 12. 2021)

Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky roku, zejména pro děti.  Když se dětí zeptáte, kdo nosí dárky pod stromeček, pohotově odpoví, že JEŽÍŠEK. Ale, kdo je to vlastně ten Ježíšek, to už neví. Tak o NĚM jsme si s dětmi tento týden povídali. Podle obrázků se děti dověděly, kdy se Ježíšek narodil, kde se narodil, kdo jsou jeho rodiče, kdo se radoval z jeho narození a také jaké dárky dostal, když se narodil. Aby si to děti lépe zapamatovaly, tak jsme si společně Betlém vyrobili a to ne jen jeden. Na výrobu jednoho Betléma jsme použili papír, pastelky, lepidlo a nůžky a na ten druhý nám stačily kostky z Lega Duplo :-).

Podívejte se na fotky, jak se nám to krásně povedlo.

Co říkáte, nechcete si taky nějaký Betlém doma vyrobit? A co třeba právě z Lega?

10. 12. 2021 - Dovádění na sněhu....... :-))

TĚŠÍME SE NA MIKULÁŠE  (29. 11. - 3. 12. 2021)

Ani letos na nás Mikuláš nezapomněl a přišel jen s andílkem, protože čertů nebylo zapotřebí. Podíval se do své kouzelné knihy a hned věděl, koho má pochválit a komu domluvit. Děti zpívaly, recitovaly a ty nejmenší alespoň přeskočily Mikulášovu berlu. Všechny děti dostaly od Mikuláše a andílka chaloupky plné dobrot, které si potom šťastně odnášely domů.

NAPÍŠEME JEŽÍŠKOVI (22. 11. - 26. 11.)

Podívejte se, jak jsme se ve školce připravili na nádcházející advent :-))).

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ A KLIDNÝ ADVENT

ZÁCHRANKA PRO ZVÍŘATA

(2. PŘEDNÁŠKA ODBORNÍKŮ Z ORNISU)

Ve čtvrtek 25. 11. naši školu po druhé navštívili odborníci z ornitologické stanice ORNIS s programem o záchranné stanici pro zvířata.  V průběhu přednášky lektoři Jana Syryčanská a Martin Vymazal vysvětlili dětem, jak se zvířata dostanou do péče záchranářů, jak probíhá léčení, krmení, rekonvalescence a následné vypuštění zvířat zpět do přírody. Někdy ovšem rozsáhlost zranění neumožňuje návrat  zvířete do volné přírody a tak zůstane v péči stanice už napořád. Jako například u jejich „pacienta“ puštíka obecného, kterého nám lektoři přivezli ukázat. Puštík po nárazu do auta přišel o jedno oko a v přírodě by se již nebyl schopen sám uživit. Další zvířecí pacienty, které děti mohly vidět na vlastní oči, byli ježek a netopýr – ti se možná jednou do volné přírody vrátí.

Akce byla opět velmi zajímavá a poučná, moc se nám líbila.

S. Foukalová

PTAČÍ SNĚM (15.11. - 19.11. 2021)

Tímto týdnem děti provedla sovička „Jůla“. A protože všechny děti chtěly mít svou „Jůlu“, tak si ji vyrobily alespoň z papíru. Poslechly si od ní příběh „O kukačce v hodinách“ a bajku „Vrána a liška“. Zaskákaly si jako vrabečci a posbíraly semínka-víčka pomocí kolíčků. Děti se hrou seznamovaly s ptáky žijícími u nás. Naučily se rozpoznat ty, co odlétají za potravou do teplých krajin, od těch, kteří zde zůstávají a potřebují naši pomoc v zimních měsících. Na vycházkách jsme pak společně roznesli a umístili v okolí školky semínková krmítka.

1. PŘEDNÁŠKA ODBORNÍKŮ Z ORNISU

Ve středu 11. 11. naši školu navštívili odborníci z ornitologické stanice ORNIS, aby dětem poutavou formou přiblížili péči o ptactvo v zimních měsících a seznámili je s životem některých druhů ptáků, kteří u nás zimují.

V první části výukového programu si děti nejprve vyrobily závěsná krmítka (zvonečky) ze slunečnicových semínek, mouky a vajec. K tomu si poslechly pohádku "O nenasytném vrabci". Poté jim paní lektorka Jana Syryčanská ukázala na plakátu ptačí strávníky, kteří si budou pochutnávat na jejich vlastnoručně vyrobených krmítkách. V závěru první části našeho setkání jsme dostali dárek - velký plakát „Ptáci na krmítku“ a tašku slunečnicových semínek pro ptactvo do krmítka.

Ve druhé části programu jsme se s dětmi přesunuli k rybníčku u multifunkčního hřiště, kde na nás čekal ornitolog pan Martin Vymazal, aby dětem předvedl odchyt ptáků do sítě, kroužkování a jednotlivé ptáky dětem popsal. Děti si mohly ptáčky i pohladit.

Akce se nám všem velmi líbila, bylo to poučné a zábavné, odborníkům z ORNISU moc děkujeme.

Poznáte na fotkách, o které ptáčky se jednalo?

S. Foukalová

KDYŽ ALENKA STŮNĚ (8. 11.  – 12. 11.)

Tento týden jsme prohlubovali poznatky o lidském zdraví. Děti se seznámily s obsahem lékárničky. Formou divadelní dramatizace si vyzkoušely, jak správně pečovat o nemocného. Dověděly se, proč onemocní a co dělat, aby byly zdravé. Naučily se písničku „Zdravé tělo“ a výtvarně ztvárnily emoce u zdravého a u nemocného, což se jim opravdu moc povedlo.

Tak a teď už pryč od nemocí, protože děti už ví, jak proti nim bojovat – podívejte se na fotky.

VYCHÁZKA DO POLÍ 10. 11. 2021

DUŠE, DUŠIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY (1.11. - 5.11. 2021)

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o podzimní výzdobě, našich tradičních svátcích (Dušičky), ale také o tradicích jiných zemí (Halloween). Společně jsme si zazpívali písničku „Podzimní vítr“. Potom jsme se seznamovali s různými emocemi (radost, smutek, zlost...). Děti se pak pokoušely emoce napodobit a zároveň popsat, co při nich cítí. Dále se naučily říkanku „O malém světle lucerničky“ a jednu takovou lucerničku si i vyrobily.

"DUŠIČKOVÁ" PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA

JAK JSME SI VE ŠKOLCE PŘIPOMNĚLI 28. ŘÍJEN - DEN VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA

Jak malým dětem přiblížit tento významný den našich dějin? No, jedině hravě. Požádaly jsme rodiče „našich“ dětí, aby je v úterý 26.10. oblékli do modro-bílo-červeného oblečení a opravdu se tak stalo. Většina dětí přišla do školky v barvách naší státní vlajky. Rodičům tímto děkujeme za výbornou spolupráci.

Děti se tento den seznámily se třemi symboly našeho státu: vlajkou, hymnou a malým státním znakem. A také už možná ví, jak se jmenoval náš první prezident.  Nakonec si děti při poslechu pohádky od Karla Čapka „Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen“ naši státní vlajku také vybarvily.

Tím to ale ještě neskončilo, protože na obědě nás ještě čekalo malé sváteční překvapení od naší paní kuchařky, která nám pro tento den zabalila příbory do modro-bílo-červených ubrousků.

 

DÝŇOVÁ STRAŠIDÝLKA

V pondělí 24. října jsme z dýní, které nám darovala paní Křížková, vyráběli dýňová strašidýlka. Nejprve se děti rozdělily do skupinek a pak, vyzbrojeny lžícemi, začaly vydlabávat. Práce děti moc bavila. To, jaké budou mít dýně obličeje, jsme nechaly na dětech. Rozdaly jsme jim pracovní listy s předkreslenou dýní, na kterou děti dokreslily „obličeje“. My jsme pak podle opravdu zdařilých návrhů dětí dýním „obličeje“ vyřezaly.

Jak to dopadlo? To už posuďte sami pohledem na fotografie.

PADÁ LISTÍ ZLATÉ, RUDÉ..... (18. 10. - 22. 10. 2021)

Podzimní krása přírody nám opět učarovala, a tak jsme s dětmi vyráželi ven co to jen šlo. Povídali jsme si o barvách listí. Děti se učily rozlišovat stromy jehličnaté a listnaté, poznávaly známější druhy stromů, jako je náš národní strom lípa a další druhy. Společně jsme přemýšleli, proč jsou pro nás stromy/lesy důležité a co nám dávají (kyslík, dřevo, stín, zadržují vodu, slouží jako domov pro spoustu zvířat …). Děti z přírodnin tvořily, hrály si s nimi.

Přišel nejbarevnější čas přírody, proto vám přejeme, abyste dokázali najít chvilky na procházky a radovali se spolu s námi z krásného podzimu.

VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK (11. 10. - 15. 10. 2021)

Ten náš drak ale nebyl vůbec pyšný :- )))

Hrajeme si na pavoučky babího léta - prolézání překážkové dráhy

...a tady naši malí pavoučci prolézají "pavučinkou"

Vycházka v gumáčkách - poznáte si ty vaše?

Vycházka do ovocného sadu, opět v gumáčkách :- )))

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

"STAVITEL MĚSTA"

Dne 11. 10. 2021 se v naší škole uskutečnil projekt podporovaný evropskou unií ke zvýšení polytechnických dovedností u dětí předškolního a školního věku na téma „STAVITEL MĚSTA“. Děti se během vzdělávací akce učily hravou formou poznávat mapy a jejich symboly, seznámily se základy kartografie, určovaly významné stavby měst (nemocnice, kostel, parkoviště….). Každé dítě  dostalo za úkol postavit z Lega Duplo městskou stavbu dle vlastního výběru. Jakmile lektorka vysypala kostky Lega z modrého kufru, mohli se naši malí stavitelé pustit do práce. Pod jejich rukama tak vyrostla např. nemocnice, lékárna, plavecký areál, kostel, pošta, parkoviště atd. Tímto ovšem ale práce malých stavitelů ještě neskončila, musela se postavit také silnice. Když byla silnice, složená z velkých puzzle dílků, poskládaná, mohly děti své architektonické skvosty umístit do soustavy ulic. Spojením staveb a ulic tak vzniklo krásné barevné město  -  podívejte se na fotografie.  

Akce byla velmi zajímavá a pro děti určitě přínosná. Však se jich zeptejte, například jak se jmenuje člověk, který kreslí mapy? Možná si vzpomenou              a odpoví…(kartograf).

KDO JÍ MRKEV. ŘEDKVIČKY - TEN JE ZDRAVÝ CELIČKÝ (4.10.- 8.10.2021)

Tento týden jsme se stali zahradníky. Prohlíželi jsme si zahrádky v obci a povídali si, jaké ovoce a zeleninu na nich sklízíme, kde, které roste a k čemu je v kuchyni používáme. Děti se naučily písničku „Šel zahradník do zahrady“, říkadlo s pohybem „Zajíci veselí“ a „Kutálí se ze dvora“. Vyrobily si papírovou mrkvičku a soutěžily ve sběru brambor. Na závěr týdne si děti zahrály pohádku „O veliké řepě“ (které se vůbec nechtělo ze země ven).

OVOCE NEJEN Z BABIČČINY ZAHRÁDKY  (27. 9. – 1. 10. 2021)

Jablíčka, hrušky, švestky, jahody, maliny, borůvky, pomeranče, banány, mandarinky a citron – tak tyto druhy ovoce děti přinesly z domova do školky.

S dětmi jsme si ovoce prohlédli, porovnali s obrázky, popsali vzhled a také jsme si řekli, na co se ovoce využívá (do koláčů, příprava marmelády, ovocné knedlíky…) a jaký má význam pro naše zdraví. Ovoce děti i ochutnaly. Jednotlivé druhy nakrájené na malé kousky si děti napichovaly na špejli a vytvořily si ovocný špíz podle své chuti.

Ve výtvarné činnosti jsme „zavařili“ jablíčka – tisk rozpůlených jablíček na výkres.

Děti se také naučily písničku „Spadlo dolů jablíčko“, básničku „Švestka“ a zatančily si mazurku na píseň  „Měla babka čtyři jabka“.

KUDY KAM - DO VŠECH STRAN (20. - 24. 9. 2021)

V tomto týdnu jsme začali cestovat po vodě, kolejích, vzduchu i silnici. Povídali jsme si o bezpečnosti v silničním provozu, vyrobili si semafor, stavěli cesty, závodili, … Po seznámení s písničkou, kde nás příroda prosila ať chodíme pěšky, jsme si povídali, čím můžeme našemu životnímu prostředí i našemu zdraví prospět. A zjistili jsme, že je to chůze, nebo jízda na kole nejlépe do přírody :-)))

BRAMBORIÁDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 20. 9. 2021

Díky dětem a paním učitelkám ze základní školy byl dnešní dopolední pobyt venku neobvyklý. A čím že to? Na asfaltovém hřišti před školou proběhla sportovní „Bramboriáda“. Každý školák si vzal na starost jednoho našeho mrňouska z MŠ a prošel s ním celou „bramborovou“ trať.  Děti společně projížděly slalom na koloběžkách mezi bramborami, přenášely brambor na lžičce, skákaly v pytli od brambor, házely do proutěného koše bramborou nebo třeba shazovaly kuželky a jak jinak než bramborou….

Oceňujeme, jak se děti ze ZŠ krásně zhostily úkolu pomáhat našim maloškům zdolávat úskalí bramborové trati a díky tomu tak projít úspěšně všechny disciplíny. Všichni účastníci byli na konci „Bramboriády“ odměněni nejen oplatkem, ale také zážitkem z netradičního sportovního klání s bramborou.

Za příjemné bramborové dopoledne dětem i paním učitelkám ze ZŠ moc děkujeme :-)

S. Foukalová

 

MŮJ DOMOV, DŮM, DOMEČEK  (Co děláme celý den) 13. – 17. 9. 2021

Tento týden jsme si s dětmi povídali, co děláme po celý den – od rána až do večera.  A protože nás trápí větší nemocnost dětí, povídali jsme si také o tom, jak zvyšovat svou imunitu. Vhodným prostředkem je i ranní otužování vlažnou vodou, což děti příliš nenadchlo. Co se jim ale líbilo bez odmlouvání , bylo naučit se písničku Otužilá Majda… Tak pro začátek alespoň něco :-))) 

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ WORKOUTOVÉHO  A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ VE VÍTONICÍCH

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 proběhlo slavnostní otevření workoutového a dětského hřiště ve Vítonicích. Po úvodním proslovu paní starostky nadešel významný okamžik – přestřižení slavnostní pásky, kterou přestřihli občané Vítonic, děti ZŠ a MŠ, paní ředitelka školy Mgr. Jana Opluštilová a místní kaplan P. Mgr. Josef Hovád.  Pan kaplan poté hřiště posvětil a popřál mu mnoho spokojených uživatelů.

Paní starostka vyzvala občany pro vymyšlení názvu pro nové sportoviště. Naše škola přispěla několika tipy, tak uvidíme, jestli se některý z nich bude líbit.

Druhý den jsme se s dětmi vypravili vyzkoušet herní prvky workoutového a dětského hřiště na vlastní svaly. Děti byly nadšené a z jejich reakcí bylo patrné, že další návštěva hřiště na sebe nenechá dlouho čekat.

Přejeme, ať hřiště dělá dospělým a dětem radost.
S. Foukalová

 

KDO PŘIŠEL DO ŠKOLKY  (1. – 3. 9. 2021)

Začal nový školní rok 2021/2022, který, jak pevně doufáme, již nebude poznamenán žádnými mimořádnými opatřeními nebo událostmi, nutící nás opět zavřít školku .

  1. září jsme přivítali i nové děti, které nástup do nového prostředí zvládly bez slziček a hned se zapojily do kolektivu. Děti, které již do školky chodily, se začlenily tak výborně, jako by ani žádné prázdniny nebyly.

3. září k nám do školky zavítala zdravotní sestra paní Bc. Petra Ondruchová, která dětem poutavou formou vysvětlila, jak se bránit nemocem a úrazům.  Děti se zapojovaly do debaty a vyprávěly i své zážitky, ale jak chtěla paní sestřička předvést na dobrovolníkovi, jak správně ošetřit úraz, tak to už žádné z dětí odvážné nebylo.

Nevadí, i přes to byla beseda velmi zajímavá a poučná.

Dále přikládám ještě pár snímků z pobytu na školní zahradě, kde si děti užívaly krásný slunný den při hře na pískovišti.

Vážení rodiče a milé děti, těšíme se na vzájemnou spolupráci a věříme,

že nový školní rok prožijeme ve zdraví, radosti a pohodě.

S. Foukalová

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

Přejeme vám hezké, sluníčkem zalité prázdninové dny a v srpnu se na vás všechny moc těšíme.

Kolektiv MŠ   
 

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

V úterý 29. června 2021 proběhlo pasování předškoláků na školáky. Předškoláci odpovídali na kvízové otázky, poznávali rýmy, hlásky na konci i začátku slov, zužitkovali své vědomosti z probíraných témat a nechyběla ani „matematická“ slovní úloha. Děti také hledaly v prostoru třídy své napsané jméno a podle této předlohy ho potom z písmen skládali. Na konci se objevil „školní šotek“, který nám děti „přetáhl“ do základní školy. Jako vzpomínku si teď již školáci, odnášeli obrázkové čtení s věnováním a dalšími dárky. Na školní zahradě hledali pomocí mapky sladký poklad přichystaný pro všechny,

kteří je povzbuzovaly a fandily jim.

Přejeme našim milým ŠKOLÁKŮM ať v nich roste zájem o svět, spoustu kamarádů, které teď budou mít nejen ze školky,

ale také ze školy.

 

VYHODNOCENÍ SBĚRŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21

Tento týden jsme také vyhodnocovali sběry pomerančové kůry, kaštanů a papíru. Děti byly odměněny krásnými cenami ve formě pohádkových knih       

a drobnými sladkostmi.

VÝLET DO ZOO

Na pondělí 28. 6. jsme se všichni moc těšili. Víte proč? Jeli jsme na výlet do ZOO Lešná.

Výlet jsme si všichni  moc užili. Počasí nám přálo a nálada byla výborná.

 

JAHŮDKOBRANÍ

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 jsme se s dětmi z mateřské školy vypravili na jahodovou plantáž manželů Hradilových ve Vítonicích. Děti si do svých košíčků a kyblíčků nasbíraly tolik jahod, že je pak nemohly ani unést. Pan Hradil se nám proto nabídl, že dětem jejich nasbírané jahůdky odveze až ke školce. Zpáteční cesta na oběd rozpálenou krajinou mezi poli byla pak o to příjemnější a navíc jsme měli všichni radost z toho, jak nám šla práce od rukou.

Manželům Hradilovým děkujeme za umožnění bezplatného sběru jahod pro naše děti a přejeme jim mnoho dalších pěstitelských úspěchů. 

Děti a učitelky ZŠ/MŠ Vítonice.

 

   V E S M Í R N

V týdnu od 14. do 18.6. se děti vydaly na pohádkovou cestu vesmírem. Zjistily, že vesmír je veliký a nekonečný. V naší sluneční soustavě navštívily planety Merkur, Venuši, Zemi a Mars v doprovodu chlapečka Černínka a jiskřičky Světlanky. Vyzkoušely si, jak krouží planety okolo slunce a dověděly se, že okolo naší planety Země obíhá měsíc, družice i satelity různých zemí. Zazpívali si písničku o naší Zemi a zapřemýšlely, jak by mohly vypadat bytosti jiných planet tzv. mimozemšťané.      

            

AŤ JSI ZDEJŠÍ NEBO Z KORSIKY (7. 6. - 11. 6. 2021)

Opět jsme s dětmi zažili akční týden. Tématem byly národnosti z celého světa.  První den se děti popraly s cizím jazykem, nám „dříve“ narozeným stále blízkým, a to slovenštinou.  Po slovensky sme  spoločně spievali pesničky - Prší, prší a Pec nám spadla. Další den se děti seznámily se životem Eskymáků. Nejvíce se jim líbila písnička Jaromíra Nohavici „ Pochod Eskymáků“.  Ve středu jsme si s dětmi naplánovali „Piknik“ na školní zahradě.  Děti si pochutnaly na zapečených toustech se šunkou a sýrem. 

Když už jsme od rána trávili čas venku, proč si nehrát na Indiány?  Děti, vybaveny čelenkami, po indiánské rozcvičce plnily tyto úkoly:

-indiánské plížení

- hod na pohyblivý indiánský terč

- krocení divokých mustangů.

 Kolektivní výtvarná práce Zeměkoule a lidé z celého světa děti bavila a výsledek našeho společného snažení uvidíte na fotografiích. 

 

                   NÁVŠTĚVA KNIHOVNY VE VÍTONICÍCH (3. 6. 2021)

Ve čtvrtek jsme se už od rána těšili na návštěvu místní knihovny. Děti namalovaly obrázek zdejší paní knihovnici a zároveň naší milé spolupracovnici Staňce Novákové za všechno, co pro nás dělá. Už měla pro děti nachystané knížky plné pohádek a příběhů. Menší děti zjistily, kam mohou s rodiči zajít a půjčit si pohádky a ty starší plnily úkoly. Poznávaly pohádkové postavy a jména jejich pohádek, skládaly puzzle s obrázkem Večerníčka a hledaly neobalené a neoznačené knihy. Na rozloučenou si děti odnášely omalovánky, sladkou odměnu a pět dětských knih, které jsme si do školky zapůjčili.

 

KERAMICKÝ KROUŽEK - PŘEDÁVÁNÍ DIPLOMŮ

DEN DĚTÍ (1. 6. 2021)

Už v pondělí jsme si s dětmi povídali, co jim dělá radost, jak se tváří, když se radují nebo naopak, když se zlobí. Děti si vyrobily zmrzliny (zatím jenom papírové). Také jsme si společně přáli pěkné počasí, a to se opravdu vydařilo. Celé úterní dopoledne se neslo v duchu „letních sportů“ jako je běh, skoky v pytlích, střelba šipkou, ale také spolupráce při předávání míčků v družstvech. Děti si den užily, dostaly odměny a diplomy . Jejich radost a zapálení pro hru vidíte sami na fotkách.

 

1. MÍSTO VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Naše školka se zúčastnila 7. ročníku výtvarné soutěže na téma „Včelí království – 10 let SVČ Včelín“.

V kategorii mateřské školy jsme se umístili na 1. místě.

KDYŽ VŠECHNO KVETE A VONÍ 24. 5. – 28. 5. 2021

Pod tématem našeho ŠVP „Když všechno kvete a voní“ se skrývá život na louce a konkrétně nejmenší obyvatelé tohoto ekosystému – hmyz. Děti se mohly seznámit s hmyzem nejen pomocí rozličných obrázků, ale mohly také pozorovat skutečné mravence v zavařovací láhvi a viděly tak, jak si mravenci v pohodě žijí v medovém perníku. Už ví, kolik toho takový malý mravenec unese, a jak se žije v mravenčí kolonii. Znají vývojový cyklus motýla. Naučily se písničku o cvrčkovi. Ve výtvarné činnosti při tvoření křídel motýlů žasly nad technikou zapouštění barev do klovatiny. Při zdolávání překážkové dráhy si zahrály na mravence a na závěr posbíraly všechen hmyz, který se nám přes noc nastěhoval do třídy. A že ho teda bylo - uvidíte na fotkách.

Jen ještě malá poznámka: Mravence ze zavařovací láhve jsme vypustili do přírody a sklenici a kovové víčko vhodili do kontejnerů na tříděný odpad (..tím si děti zopakovaly téma z minulého týdne – Jak třídíme odpad).

O CESTĚ VODNÍ KAPIČKY (17.5.-21.5.2021)

Tento týden se děti seznámily s koloběhem vody v přírodě. Vedly rozhovor o ekologii a ochraně životního prostředí v našem okolí. Také si procvičily třídění odpadu podle barev kontejnerů. Zjistily, co znamená slovo pramen, a kteří živočichové žijí v biotopu rybníku a jeho okolí.  

 V měsíci květnu končí sběr pomerančové kůry.  Děkujeme všem, kteří se na sběrech podíleli. :-)

 

KONEČNĚ ZASE SPOLU (10. 5. – 14. 5. 2021)

Tak jsme se všichni konečně dočkali a prostory MŠ opět ožily dětským smíchem.  Většina dětí přišla do školky s úsměvem na tváři – těšily se.  Některé děti se naopak nemohly od rodičů odtrhnout a se slzičkami v očích vcházely do třídy. Tento týden jsme proto organizovaly s ohledem na děti, které budou potřebovat delší čas na adaptaci.

I přesto se však děti seznámily s různými druhy povolání, zacvičily si s padákem, zahrály na cukráře, postavily zeď z cihel (i když jen na papíře) a nebo se naučily písničku.

Je to bezva, když jsme zase všichni pohromadě!!!

 Kdo mě má nejvíc rád (3. 5 . - 7. 5. 2021)

Tento týden děti přemýšlely, jak se člověk rodí, roste i stárne, že babičky jsou také maminky - jejich rodičů. Vzpomínaly a povídaly si, jak se maminka o ně stará, jak jim vaří, pere, pečuje o ně, když jsou nemocné, když je něco trápí nebo když jsou smutné a jak se jim mohou za její péči odvděčit. Také vyrobily pro maminku překvapení ve formě přání a dárku. Nechyběl dokonce nácvik "besídky" ke Dni matek.

Jak se besídka dětem povedla uvidíte v příloze vašeho soukromého emailu :-))).

Maminkám tímto přejeme: Vše nejlepší ke Dni maminek

JARNÍ ČAROVÁNÍ – LIDSKÉ TĚLO (26. 4. – 30. 4. 2021)

Téma tohoto týdne byla anatomie lidského těla. Říkáte si, takové malé děti a už se učí tak složité věci? Samozřejmě, že učení proběhlo hravou formou, která je pro děti srozumitelná a zábavná. Zkuste jim položit otázku, týkající se lidského těla a uvidíte, že vám odpoví (hlavně předškoláčci). Třeba, která kost je v našem těle nejsilnější, kde je umístěn počítač, který řídí vše v našem těle nebo jak putuje jídlo trávící soustavou a co se s jídlem během toho putování děje, kde máme pumpu, kde máme klíční kost, kde najdeme jablko nebo třeba, kde máme hlemýždě a nemyslím tím toho, na kterého jsme narazili na vycházce.

Domnívám se, že téma děti bavilo a že jsme si tento týden všichni užili. Na přiložených fotografiích vidíte mapování (obkreslování) lidského těla (kamaráda), skládání a lepení kostry člověka „kostíků“ z papíru a těstovin, putování jídla trávící soustavou, skládání obličejů a nakonec také ty hlemýždě, které jsme viděli na vycházce.

JÁ JSEM MUZIKANT A PŘICHÁZÍM K VÁM Z ČESKÉ ZEMĚ (19. 4.-23. 4.2021)

Tento týden jsme si s dětmi povídali o naší zemi. Prohlédli jsme si globus a pověděli si co znázorňuje, co znamená modrá a ostatní barvy. Společně jsme hledali, kde leží Česká republika. Zjišťovali jsme, čím se Češi ve světě proslavili a přečetli si jednu z pohádek od Boženy Němcové. Děti se také naučily básničku o vlajce a podle ní si vlajku také vyrobily.

Ve čtvrtek, na Den Země jsme zalili „Semínkového panáčka“ a vyrazili ven, podívat se zblízka na tu naši Zemi. Děti poznávaly rostlinky, stavěly věže z kamenů, učili se házet na cíl, spolehnout se na kamaráda a nechat se jím poslepu vést. Nakonec si zazpívaly píseň „Stromy“ a zahrály si mezi nimi hru „Škatulata hýbejte se“, která se jim tak líbila, že už jsme ji hráli i na školní zahradě.

 

CESTA NENÍ HŘIŠTĚ (12. 4. – 16. 4. 2021)

Téma tohoto týdne byla doprava a bezpečnost. Děti si vyzkoušely v modelových situacích přecházet vozovku jako chodci nebo projíždět křižovatkou jako řidiči. Seznámily se s možnými nebezpečnými situacemi, které mohou v dopravním provozu nastat. Naučily se reagovat na světelný signál semaforu a poznávaly dopravní značky. Na vycházce si pak děti vyzkoušely přecházení vozovky v reálném provozu.

 

Počasí nám však v tomto týdnu moc nepřálo. Jak máme pak dětem vyprávět o jaru, když venku mrzne a sněží?! Využili jsme však jediného prosluněného dne a ten jsme strávili na školní zahradě. Paní učitelky se pustily do úpravy okrasného záhonku a děti nadšeně asistovaly – vozily v kolečkách větvičky na kompost.

 

Školka se sice od tohoto týdne otevřela, ale bohužel jen pro určitou skupinu dětí. Doufáme, že se brzy připojí i ostatní děti. Dětem, které do školky zatím nemohou docházet, posíláme i nadále inspirativní materiály k danému tématu.

 

 

ŠKOLKOVÝ KARNEVAL

Celý tento týden se nesl v duchu karnevalového veselí, vyrábění, modelování klaunů, zpěvem a tancem.Ve čtvrtek 25. února přišly děti do školky již ráno, oblečené do překrásných masek a ani my, paní učitelky, jsme nezůstaly stranou. Pro děti byly nachystány hry a soutěže. V maskách nebylo vůbec jednoduché plnit zadané úkoly. Také nechyběla karnevalová tancovačka. Tečkou za příjemným dopolednem byla tombola s cenami a dobrotami. Dětem z očí zářila radost a spokojenost. Rodičům děkujeme za čas, který věnovali na přípravu masek.

 

KERAMIKA

HUDBA A HUDEBNÍ NÁSTROJE (15. – 19. 2. 2021)

Další týden je za námi a děti se zase dověděly nové věci. Povídali jsme si o hudebních nástrojích, prohlédly si je na obrázcích a některé skutečné nástroje si mohly děti i vyzkoušet. Děti se také seznámily s tradičním lidovým zvykem Masopust.  Každé dítě si vybralo předchystanou škrabošku, kterou si vybarvilo, a pak už jen stačilo navázat kloboukovou gumu, která je mimochodem už zase  běžně k sehnání a mohlo se začít s maškarním (Masopustním) rejem. Zacvičili jsme si s pohádkou „Princeznička na bále našla svoje korále“. Děti se naučily říkanku „Brzy bude velký bál“ a společně secvičily písničku „Já jsem muzikant“.  Na náš malinkatý orchestr se podívejte v příloze vašeho soukromého emailu :-))

Karneval nás sice čeká až příští týden ve čtvrtek, ale proč se na něj už trochu nepřipravit.

MALOVÁNÍ DO SNĚHU - ÚNOR
 
CHVILKA S POHÁDKOVOU KNIHOU (8. 2. - 12. 2. 2021)

V tomto týdnu nazvaném "Chvilka s pohádkovou knihou" nás vzala kouzelná babička do pohádek: Červená Karkulka, Paleček a jeho kamarádi, Máša a medvědi a Zlatovláska. Děti si krásnou pohádku o Zlatovlásce zahrály, zazpívaly závěrečnou píseň ze stejnojmenného muzikálu a vytvořily úžasné portréty princezny Zlatovlásky.

Děti pohádky rády poslouchají, hrají, berou si z nich ponaučení a rozvíjí svou fantazii, tak vás prosíme,

ČTĚTE JIM JE CO NEJVÍCE :-)))

 
 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY (1. 2. – 5. 2. 2021)

Tento týden jsme se ve školce opět vůbec nenudili. Děti se naučily zahrát veršovanou pohádku „O veliké řepě“. Děti byly moc šikovné a zvládly to i ty naše nejmenší.  Na to, jak se jim to podařilo, se podívejte na video. Odkaz na stažení videa najdete ve vašem soukromém mailu.

Přejeme příjemné pokoukáníčko ….

 
 
ZIMNÍ OLYMPIÁDA

V pátek 29. 1. 2021 si děti na vlastní kůži vyzkoušely ZIMNÍ OLYMPIÁDU u nás v mateřské škole. Děti lyžovaly na okruhu, vyzkoušely si práci s hokejkou, napodobovaly zvuky biatlonu a házely na cíl. Všichni sportovci si odnesli medaile za účast na olympiádě, malou sladkou odměnu a kupu zážitků. Už teď se těšíme na letní olympijské hry.

  Hrajeme divadlo - O ZTRACENÉ RUKAVICI ( 27. 1. )
                        
STARÁME SE O ZVÍŘÁTKA (18. 1. - 22. 1.)

Tento týden děti poznávaly zvířátka, která mohou u nás vidět ve volné přírodě a dověděly se, jak se o zvěř v zimních měsících starat. Aby však nezůstalo jen u slov, tak jsme na Terezčiny boby naskládali „dobrůtky“, které rodiče dětem pro zvířátka nachystali a vyrazili jsme zasněženou krajinou k nedalekým krmelcům. Cestu si děti zpestřovaly pozorováním stop ve sněhu a dokonce jsme viděli i zajíce pelášit po poli. Krmelec pro vysokou zvěř a zásyp pro zajíce a bažanty pak děti zaplnily jablíčky, mrkvičkou, suchým chlebem, kaštany, kukuřicí, senem a semínky.…to se zvířátka budou mít.

TŘI KRÁLOVÉ (4. 1. – 8. 1. 2021)

Cílem tohoto tématu bylo seznámit děti s historií zvyku „TŘI KRÁLOVÉ“ a přiblížit současný význam této tradice praktickou ukázkou. Týden jsme zahájili vzpomínkami na prožité Vánoce. Pak si děti poslechly legendu o Třech králích a objasnily si pojmy: zlato, kadidlo, myrha a hvězda. Naučili jsme se píseň „My Tři králové“. Vyrobili jsme si papírové koruny, které starší děti označily písmeny K+M+B. Tyto koruny pak posloužily k praktické ukázce, kdy se tři vybrané děti převlékly do kostýmů a ve třídě jsme pak mohli uspořádat Tříkrálovou sbírku. Děti tak získaly povědomí o charitativním významu tohoto zvyku, a jak se dá pomoci slabším a potřebným lidem.

DNES U NÁS BYL JEŽÍÍŠÉÉK!

Dnes, 21. 12., opravdu přišel do naší školky Ježíšek a přinesl dětem plno dárků. Však si to ti naši drobečkové zasloužili. A co nám do školky Ježíšek naložil? Tak třeba pěknou sedačku, pohádkové knihy, leporela, Lego, švédskou bednu na cvičení, dřevěná divadélka, puzzle, lopatky, hrábě, kočárek, korálky, tablet s krtkem, hokejky, auto, ……….no, moc toho bylo. Děti ani nevěděly, s čím si budou hrát první. Nechyběla také slavnostní štědrodopolední svačina. Však se podívejte na fotečky, mluví samy za sebe.

PŘEJEME VÁM RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,

MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM (SNAD UŽ NORMÁLNÍM) ROCE 2021.

                                                                                                        KOLEKTIV MŠ                                                                        

Vánoce jsou za dveřmi (14. – 18. 12. 2020)

V tomto týdnu jsme se pilně připravovali na Vánoce. Upekli jsme společně vánočku. Děti vyrobily voňavou závěsnou dekoraci z pomeranče a hřebíčků. Z neloupaných arašídů pak děti ještě vytvořily ozdobu na stromeček. Zpívali jsme koledy a vyprávěli jsme si o vánočních zvycích, které známe a jaké doma děláme. Děti pak nakreslily krásné obrázky na téma „Vánoce u nás doma“.

Jsme připraveni. Ježíšku, můžeš přijít! Už se nemůžeme dočkat!

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V pátek 4. 12. jsem v doprovodu svého milého anděla zavítal do školky ve Vítonicích. V mé kouzelné knize jsem se dočetl, že ve školce nejsou žádná velká zlobidýlka, proto jsem čerty mohl nechat spát v pekle. Děti jsem pochválil nebo upozornil, v čem by se měly trochu polepšit, a každé dítě mi zazpívalo písničku či předneslo básničku.  Na závěr nám děti udělaly velkou radost společně zazpívanou písničkou. A protože děti byly opravdu celý rok moc hodné, zasloužilo si každé sladký dáreček s překvapením. Doufám, že až za rok zase zavítám do této školky, budu moci nechat čerty opět spát.                                                                                                                                                                            Mikuláš

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVENT

V týdnu 23.-27.11. jsme se s dětmi připravovali na začátek Adventu výzdobou oken i prostor naší školky. Povídali jsme si k čemu směřuje, co nás v jeho průběhu čeká, a jak to kdo prožívá. Děti se naučily říkanku pro Mikuláše,  zkusily si podle popisu a fantazie nakreslit čerta, vyzdobit mikulášskou ponožku a společně vyrobit  krásný adventní věnec do třídy .

PTÁČCI NA KRMÍTKU (20. 11.)

Tento týden se děti seznámily se životem našeho ptactva. Už ví, kteří ptáci odlétají na podzim do teplých krajin a kteří u nás zůstávají, rozeznají krmítko od budky a naučily se písničku s tanečkem „Vrabec a sýkorka“. Také jsme si povídali, jak se o ptactvo v zimních měsících staráme. Aby však nezůstalo jen u řečí, děti nejprve „nakrmily“ papírové ptáčky tvořené z geometrických tvarů a pak společně vyrobily tuková krmítka pro skutečné ptáčky.  Krmítka jsme pak rozmístili na školní zahradě. Ptáčci tuto zimu díky našim dětem určitě strádat nebudou :-))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdraví a nemoc

Tentokrát jsme si povídali o zdraví a nemocech. Hned v úvodu jsme se zaměřili na zdravý životní styl. Při tvorbě koláže děti  rozdělily potraviny na zdravé a nezdravé. Jiný den si pak formou hry vyzkoušely nahlásit úraz. Pozornost jsme věnovali i péči o zuby. Děti si osvojily správnou techniku jejich čištění. Nechyběly ani hry, říkanky a taneček o zvířátcích, která šla k panu doktorovi.

 

Podzimní dny ve školce

Tento týden se v naší školce nesl ve znamení šípků, jeřabin a kaštanů. S dětmi jsme uvařili a ochutnali šípkový čaj. Seznámili jsme se i s písničkou "Šípková Růženka". Při pohybovém ztvárnění písně  jsme kladli důraz nejen na správné držení těla, ale zejména na prožitek dětí.  Poté jsme se ocitli v pohádce "O Šípkové Růžence" a rázem tu bylo několik statečných princů a princezen, které čekalo vysvobození. Závěrem si všichni společně zatancovali jako na opravdovém bále. 

 

Také den plný kaštánkového  tvoření, her a cvičení se nám vydařil. Děti vyrobily moc hezká zvířátka, vyzkoušely si mapování těla svých kamarádů a dokonce si s kaštánky i zacvičily a zatancovaly. 

 

26. – 27. 10. ŠKOLKA PLNÁ „HODNÝCH“ STRAŠIDEL

           Začátek týdne ve školce proběhl v duchu duchů a strašidel, těch hodných, samozřejmě.

            V pondělí se děti seznámily se svátkem Halloween, který se slaví v jiných zemích. A jak nejlépe poznat tuto tradici? No přece tak, že ji prožijeme na vlastní kůži. Začalo se dlabáním dýní, které nám jedna maminka přinesla ráno do školky. Vydlabané dýně se pak použily na strašidelnou výzdobu třídy.

            V úterý to všechno začalo. Tento den nepřišlo ani jedno dítě do školky. Od rána totiž do třídy přicházeli samí kostlivci, čarodějnice, dýně, netopýři    a strašáci – radost pohledět. Dokonce i paní učitelky zůstaly tento den doma – asi se bály. Místo nich ale přišla čarodějnice Ervíla, Dýně a tajemný Černý duch. Během reje strašidla předvedla, co umí. Zkoušela si přenášet oči na lžíci od polévky nebo skládala pavoučí puzzle. Pak strašidla nakrmila čarodějnici Ervíle pavouka Evžena sušenými mouchami a ta jim za to předvedla kouzlo „Oživlá gumová rukavice“. Nechybělo pohoštění – upíří zuby a čerstvý puškvorcový lektvar se sušeným červíkem – nápoj tak chutnal, že si strašidla žádala repete. Na závěr samozřejmě nechyběl ten pravý strašidelný tanec strašidel.

            Myslím, že jsme si tento den v duchu „Halloweenských“ duchů všichni fakt užili.

                                                                                      Za všechna „hodná“ strašidla čarodějnice Ervíla

21. 10. 2020 - Sportování

Dnešní slunečné dopoledne přímo vybízelo k pobytu venku. Strávili jsme jej aktivním pohybem na víceúčelovém hřišti.

SPONTÁNNÍ HRY VE TŘÍDĚ  - Říjen

Hrajeme divadlo - POHÁDKA O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

VÝTVARNÉ ČINNOSTI - Doprava

2. 9. 2020 - Projektový den - Základy první pomoci v mateřské škole

Děti se zábavnou formou s pomocí raněného medvídka seznámily s různým nebezpečím a nejběžnějšími úrazy. Vyzkoušely si roli lékaře, zdravotní sestry i pacienta. Na závěr dostaly všechny děti od medvídka omalovánky s doktorem nebo sestrou, které si mohly vymalovat.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

Prázdniny

Dnešní den ve školce byl trochu jiný než jindy. Slavili jsme narozeniny, předškoláci si užívali poslední den ve školce a venku „konečně“ tropy. Tak jsme si ten den společně náramně užili. Na školní zahradě děti vytvořily z písku hrad i s vodním příkopem a jak se jim povedl, vidíte na fotce. 

 Přejeme vám hezké, sluníčkem zalité prázdninové dny a v září se na vás všechny moc těšíme.

Kolektiv MŠ       .

Pasování  předškoláků na školáky

Pasování předškoláků letos proběhlo ve vojenském stylu. Kluci poznávali geometrické tvary, barvy, čísla do 6 a někdy i 9, podle toho, jak jim to malí kamarádi otočili. Vyhledávali písmena, ze kterých pak poskládali své jméno, poznávali věci hmatem a vyzkoušeli si svou fyzičku. Po splnění všech úkolů je čekalo překvapení v podobě knihy, vojenské kšiltovky a dokumentu o splněných úkolech. Na závěr jsme jim popřáli mnoho úspěchů ve škole.
 
 
Piknik v trávě
V úterý jsme si s dětmi udělali piknik na školní zahradě. Tousty a zelenina v dětech rychle zmizely. Syti jsme sledovali, jak se předškoláci orientují v mapách při hledání cesty k cíli (bublifukům). Potom jsme vyhlásili leteckou soutěž, ve které si poměřily síly vlastnoručně vyrobená letadla. Na závěr se děti osvěžily ovocným nanukem.  Kéž nás letos v létě čeká více slunečných dnů....:-)
 
 
Vycházka na jahody - 16. 6. 2020 
 
V úterý 16. 6.  jsme s dětmi vyrazili na jahody do nedalekého sadu ve Vítonicích, patřícímu manželům Hradilovým z Horního Újezdu, od kterých se nám dostalo osobního pozvání.  Na vycházku spojenou se sběrem jahod se děti hodně těšily. Nesly si s sebou košíky a kyblíky, do kterých mezi mlsáním červených  dobrůtek  také trošku sbíraly.  Byli jsme všichni  okouzleni krásnou přírodou  hned za hranicí obce, vlnícím se obilím, kvetoucí šalvějí  a  hlavně místem s občerstvením, kde si kdokoli, kdo kolem prochází nebo projíždí, může udělat osvěžující přestávku a zakoupit místní nachystané ovocné občerstvení. To zde funguje na principu čestnosti, dobrého vychování a vedení k osobní zodpovědnosti.  Když si něco vezmu, zaplatím za to danou cenu a nezanechám po sobě nepořádek. Dětem se naskytla příležitost  vidět kolem sebe lidi, kteří jsou ochotni dělat radost jiným, zkrátka dělat více než  je v našem světě většinou zvykem a za to jim patří náš velký dík.  
 
 
Den dětí v MŠ

V pondělí 1.6.2020 děti oslavily Den dětí v  pohádce "O Zlatovlásce", kde plnily úkoly a pomáhaly kuchaři Jiříkovi získat princeznu Zlatovlásku. Děti sbíraly korálky jako mravenečci, lovily rybky a hledaly prsten, přecházely mokřiny... Za svoji pomoc byly princeznou Zlatovláskou odměněny  královským řádem a dobrotami.  Děti se společně radovaly, že pohádka díky jejich pomoci dobře dopadla, Jiřík se stal králem a vzal si princeznu Zlatovlásku za ženu.

 

Zpět ve školce - 25. 5. 2020

V pondělí 25. 5. jsme se po dlouhé době konečně vzájemně  setkali a že se nám už stýskalo. Děti přišly s dobrou náladou, opravdu, vůbec žádné neplakalo. Postupně jsme děti seznámily s nově zavedenými  hygienickými opatřeními -  nošení štítů (kdo chce), častá dezinfekce povrchů a hraček nebo třeba, že si nemohou přinést  z domu hračku apod. Byly jsme rády, že tyto skutečnosti děti přijaly  bez námitek.  Z domovů jsou děti naučené, že si musí častěji a důkladněji umývat ruce. Tento úkon (mytí rukou) jsme u dětí podpořily ještě říkankou "Aby byly ručičky čisté jako rybičky" a díky tomu je mytí rukou snad začalo i bavit. Snad se nám toho draka "Koroňáka" podaří zaplašit. Podívejte se na fotky, jak se o to snažíme. Přejeme vám pěkné dny plné úsměvů a pohody. 

Děti a učitelky MŠ Vítonice

 

17. 2. 2020-Animační program "Karneval plný smíchu"

 

30. 1. 2020 Recitační soutěž

 

21. 1. 2020 - Animační program - "Rytmy pro děti"

Podmanivé zvuky afrických bubnů Djembe zněly dnes naší školkou. Úsměv  na tvářích dětí prozrazoval, že si to opravdu užívají. Všichni společně hráli, zpívali, dirigovali a poznali několik nových hudebních nástrojů.  Domů si odnášeli spoustu zážitků a už teď se těší na další hudební setkání.

 

  PYŠNÁ PRINCEZNA

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 jsme navštívili zlínské divadlo. Pohádka byla opět úžasně zahraná a nechyběly ani krásné písničky. Užili jsme si hezké dopoledne a už teď se těšíme na další divadelní představení.