Beseda s policistkou

27.03.2015 15:28

Ve čtvrtek 26. 3. navštívila naši základní a mateřskou školu policistka, nadpraporčice Barbora Balášková. Jako jedna z mála škol ve Zlínském kraji jsme se mohli zapojit do celostátní akce „Čtení policejních pohádek dětem“, která probíhala právě v tento den 26. 3. Poutavou četbou z knihy Policejní pohádky děti poučila o bezpečném chování při styku s cizími lidmi, o bezpečném chování v silničním provozu a upozornila na nebezpečí, s kterým se mohou děti setkat. Beseda se všem líbila a jistě přinesla mnoho nových a prospěšných poznatků.                                                                                                                         Bc.Magda Kutrová