Besídka ke Dni matek

13.05.2013 11:07

Na neděli 12. května děti pozvaly své nejbližší na besídku do Kulturního domu ve Vítonicích. I když venku pršelo, uvnitř panovala velmi milá nálada. Všem maminkám, babičkám a dalším hostům děkuji jménem všech dětí a pedagogických pracovnic za stálé povzbuzování a mohutný potlesk doprovázející každičké vystoupení.

Velké poděkování patří našim dětem, které věnovaly v posledních dnech mnoho času nácviku básniček, písniček, scének a tanečků pro potěšení svých nejmilejších maminek. Myslím, že se jim to opravdu podařilo!

V neposlední řadě bych chtěla pochválit práci všech pedagogických pracovnic a organizátorů ze strany obce za přípravu velmi příjemného svátečního odpoledne.                                            Mgr. Jana Opluštilová