Projekt "Bezpečná škola"

09.02.2016 10:11

Na jaře 2015 škola požádala o dotaci z dotačního programu "Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení". Cílem projektu bylo vytvořit dostatečné zajištění ochrany dětí, žáků a zaměstnanců při zvýšeném podílu zajištění bezpečnosti budovy ZŠ a MŠ Vítonice.

Při respektování minimálního standardu bezpečnosti bylo využito moderních technologických systémů a vybavení, které mají za účel ochranu objektu a komplexní zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti dětí, žáků a pracovníků ve škole a školském zařízení.

Dosažením stanovených cílů jsme eliminovali vstup nepovolaných a neohlášených osob do areálu školní zahrady a budovy školy.  Dokážeme identifikovat osoby a tím zajistit větší bezpečnost dětí, žáků a zaměstnanců školy.

Byly realizovány tyto výstupy, které souhlasí s výstupy uvedenými při podání žádosti:

•             1x samonosná kovaná vjezdová brána

•             1x dvoukřídlá vjezdová brána s drátěným panelovým plotem NYLOFOR 3D Light

•             1x dveřní tablo, 3 tlačítka

•             3x videotelefon 7“ handsfree

•             1x monitorovací zařízení

•             4x venkovní kamera (set) + rekordér

•             2 LED svítidlo, 1 sloup VO

Projekt „Bezpečná škola „ byl spolufinancován formou neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015“.

Celý projekt hodnotíme jako velmi úspěšný a přínosný pro všechny děti a žáky školy, jejich rodiče i zaměstnance ZŠ a MŠ Vítonice.

Fotogalerie: Projekt "Bezpečná škola"