Dopravní výchova

24.04.2015 13:31

Dopravní výchova

Ve středu 22. dubna 2015 byli žáci 4. a 5. ročníku teoretickou formou seznámeni s dopravními předpisy. Zopakovali si základní pravidla silničního provozu (dopravní značky, přednosti v jízdě…).

Své znalosti si na závěr ověřili zkušebním testem, který všichni úspěšně splnili.

                                                                                                              Mgr. Veronika Bláhová