Informace o bezpečnosti, ochraně zdraví a organizaci pro školní rok 2020/2021

28.08.2020 13:13


Pohyb rodičů, komunikace se zaměstnanci školy

-     vstup rodičů žáků ZŠ do budovy školy pouze v mimořádné situaci - po dohodě s příslušným pracovníkem školy

-    vyzvednutí dětí bude probíhat takto: zazvonění, po potvrzení vychovatelkou rodiče vyčkají venku na své dítě

-    komunikace s rodiči bude probíhat přednostně telefonicky nebo e-mailem,
přes deníček dítěte, v případě potřeby osobního setkání nutno domluvit schůzku předem

-    aktualizace kontaktů - pokud se u Vás změnil telefonický nebo e-mailový kontakt,
bezodkladně informujte školu

1. den ve škole

- vstup povolen pouze žákům (bez roušek), rodičům prvňáčků a paní starostce (s rouškami)

- žáci budou zahajovat školní rok ve svých třídách s třídními učitelkami od 8,00 do 8,45 hodin:

I.  třída - 1. a 2. ročník - Mgr. J. Opluštilová

II. třída - 4. ročník - Mgr. P. Řezníčková

III. třída - 3. a 5. ročník - Mgr. P. Dostálová

-      po ukončení slavnostního zahájení mohou děti zůstat v družině - pokud zůstanou, ať mají na lístečku napsáno, kdy a jak odejdou ze školy

-      rodiče žáků 1. ročníku budou mít po slavnostním zahájení třídní schůzku - asi do 10 hodin

-      ve středu 2. 9. - branný den - další informace na zvláštním letáčku

-     ve čtvrtek 3. 9. - přinést do školy obaly, zakoupené sešity, učebnice JČ a Čítanku, psací potřeby, výtvarné potřeby v kufříku

-      v pátek 4. 9. - vyučování dle rozvrhu, přinést tělovýchovný úbor - kraťasy, tričko, tepláková souprava, sportovní obuv - vše podepsané v podepsaném pytlíku - bude zůstávat ve škole, využije se i pro družinu

Příznaky onemocnění nebo potvrzené onemocnění

-    zákaz vstupu dětí při příznaku respiračního onemocnění

-   pokud dítě trpí chronickými nebo alergickými obtížemi, je potřeba škole doložit
potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, že netrpí infekční nemocí

-    pokud dítě vykazuje známky respiračního onemocnění, rodiče kontaktují praktického lékaře, který zvolí další postup

-  pokud je u dítěte nebo člena rodiny potvrzeno onemocnění covid-19, prosíme o informaci škole

Co děti budou a nebudou nosit do školy

-  děti nemusí přinést do školy žádné potvrzení o bezinfekčnosti

-  děti nebudou nosit vlastní ručníky

-  děti si budou nosit vlastní pití v dobře uzavíratelné láhvi, u oběda dostanou školní nápoje

Změna provozu ŠD

Školní družina bude v provozu od 6,15 hodin do 8,00 hodin, odpoledne od 11,40 hodin do 15,45 hodin.


..............................................................................................................................................................

Tuto část vrátit do školy ve středu 2.9.2020

Jméno dítěte........................................................................

Zmapování
individuálních podmínek a možností dítěte pro distanční vzdělávání:

Vzhledem k tomu, že od letošního
školního roku bude případné distanční
vzdělávání povinné
, škola potřebuje zmapovat individuální možnosti
dětí. Proto prosím, abyste potvrdili, zda dítě může využívat doma tuto
techniku:

Počítač                                ano x ne

Internet              ano x ne

Kameru               ano x ne

Přihlášení do školní družiny                       ano x ne

Přihlášení do náboženství (středa 13,45 - 14,30 hodin)                ano x ne

Zájem o lyžařský výcvik (pokud se uskuteční - únor)                    ano x ne x zatím nevím

1. školní týden (od středy do pátku) - budou mít děti vyučování do 12 hodin.

Podpis rodičů:...................................................................