Loučení před prázdninami

29.06.2016 12:51

V úterý 28.6. připravili předškoláci pro své malé kamarády ze školky výborné tousty  se zeleninou a melounem. Piknik se kvůli nočnímu dešti nekonal v trávě

jak bylo zamýšleno, ale na lavičkách a u stolečků v zahradě školky. Děti také oslavily Vojtíkovy narozeniny, hrály hry a piknik zakončily výbornými muffinovými dortíčky, které napekla paní Zicháčková. Děkujeme a všem přejeme hodně sluníčka.                            Hanka Adamcová