Maškarní karneval

25.02.2013 11:55

Dětský karneval se uskutečnil v neděli 24. 2. 2013 v Kulturním domě ve Vítonicích. Děti se na tento den již dlouho těšily. Hned na úvod zábavného odpoledne se představili žáci školy se dvěma tanečními vystoupeními, která měla jako obvykle mezi přítomnými obrovský úspěch. Mohutným potleskem odměnili hosté i naše nejmenší tanečnice, děvčátka z mateřské školy, kterým se taneček „motýlků a kytiček“ také moc podařil. Velké poděkování patří paní vychovatelce Bronislavě Holintové, vedoucí tanečního kroužku naší školy, která děti na veřejná vystoupení pravidelně připravuje. 

Další hodiny karnevalu již patřily všem „pohádkovým postavičkám, zvířátkům a kytičkám“, které se i se svými rodiči zapojili do víru tance, zpěvu a soutěží. Vyvrcholení karnevalu patřilo bohaté tombole, kde každé z dětí vyhrávalo několik cen. Za všechny spokojené děti i dospělé děkujeme paní starostce Ladislavě Hradilíkové, paní Janě Klvaňové a dalším nadšencům, kteří tuto akci zorganizovali. Naše děti budou na veselé odpoledne určitě dlouho vzpomínat.
                                                                                                   Mgr. Jana Opluštilová

Fotogalerie: Maškarní karneval

Tato fotogalerie je prázdná.