Naše škola má za sebou 14 měsíců realizace projektu "Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku"

03.10.2019 14:00

V září 2018 byl na naší škole zahájen projekt, který podpořil během školního roku 2018/2019 provoz dětského klubu  a realizaci příměstských táborů v srpnu 2019. Ve školním roce 2019/2020 podpoří stejné aktivity - během školního roku dětské kluby a během letních prázdnin 2020 příměstské tábory.

Dětský klub probíhal denně mimo školní vyučování a mimo školních prázdnin od září 2018 do března 2019 ráno od 6:30 do 7:45 hod, odpoledne od 15:30 do 17:45 hod, od dubna 2019 byla změna v provozu ráno od 6:30 do 8:00 hod, odpoledne od 15:30 do 17:00 hod. Dětský klub probíhal v prostorách stávající ŠD, kulturního domu ve Vítonicích, víceúčelového hřiště nebo v dalších venkovních prostorách.

Na dětský klub se přihlásilo ve školním roce 2018/2019 19 dětí, od září 2019 22
dětí. Ranní klub navštěvovalo průměrně 13 dětí denně, odpolední od dubna 2019 kolem 6 dětí.  O děti pečovali do března 2019 dva pečovatelé, od dubna 2019 vždy jeden pečovatel.

V dětském klubu jsme toho udělali mnoho. Činností dětského klubu nebylo vzdělávání - pečovatelé dětem plánovali činnost a navrhovali program, jednalo se především o sportovní a taneční aktivity, výtvarné, hudební a tvořivé a jiné zájmové činnosti.

Z činnosti klubu vybíráme např:

Sportovní činnosti:

-  Zdokonalování pohybu jednotlivců, koordinace svého těla, obratnosti a rychlosti

-  Cvičení se švihadlem, trampolínou, žíněnkou

-   Základy míčových her: házená, basketbal, florbal, vybíjená, stolní tenis, tenis

-   Hry na procvičování rychlosti a vytrvalosti běhu

-    Zimní radovánky - sáňkování, bobování, stavění sněhuláků a staveb ze sněhu, sněhové bitvy

-    Letní zábavy - míčové hry, vodní hrátky, badminton

-   Dětské hry ve venkovním prostředí - honěná, schovávaná, kuličky, hledání pokladu atd.

-    Letní olympiáda: skoky v pytlích, slalom, chůze na chůdách atd.

Další aktivity v přírodě:

-  Procházky po okolí

-  Rozklad odpadu v přírodě, třídění odpadu

-  Vyhledávání přírodního materiálu

-  Pozorování rostlin a živočichů v přírodě

-  Pozorování změn v přírodě podle ročních období

- Vykládání mandal semínky

-  Výroba "Létalky"

-  Hledání vody v přírodě

Hudební a dramatické činnosti:

-  Zpěv - i s doprovodem klavíru, kytary

- Poslech dětských písní, interpretů

- Pohyb při hudbě, tanec

-  Karaoke - hudební a pohybové činnosti ve venkovním prostředí s využitím ozvučovací techniky

-  Nácvik pohádek a dalších vystoupení, využití mikrofonů a ozvučení

-  Předvedení nacvičeného spolužákům, maminkám, seniorům

Pracovně výtvarné činnosti:

- Výrobky z přírodních materiálů

-  Dotvoření látkové tašky, vlastního trička pomocí barev na textil

- Ilustrace vlastní kuchařky

- Výrobky dle aktuálních svátků:

-  Hallowenská strašidla, dýňoví ježci

- Malování svatomartinského koníka, svatomartinské husy, platení náramků přátelství

-  Výroba adventních kalendářů, adventních věnců, dárků, jmenovek

-  Výroba zimních soviček, záložek do knih

-  Výroba masek na karneval, přání s motivem sv.Valentýna

-  Výroba divadelních figurek, náramků z knoflíků a korálků

-  Velikonoční tvoření, malování na kamínky

-  Výroba maket zajímavých budov v obci - inspirováno procházkami po vesnici Vítonice

Činnosti literární:

- Pranostiky k ročním obdobím, k měsícům v roce

- Povídání o literatuře pro děti od českých i zahraničních autorů

-  Společné čtení dětské literatury, příběhů k aktuálním svátkům a příležitostem

-  Poslech pohádek

-  Čtení z encyklopedií - dle zájmu dětí - o zvířatech a jejich životním prostředí, ochrana zvířat, chování ke zvířatům, výstava domácích mazlíčků

 Další odpočinkové činnosti:

- Společenské hry - i šachy, dáma

-  Skládání ze stavebnic, puzzle

- Hlavolamy

-  Omalovánky dle výběru dětí

Získávání praktických dovedností:

- Příprava studené kuchyně - pomazánky, zmrzlina, limonády

Vycházky

-  Návštěva venkovského dvorku - pozorování
domácích zvířat v jejich prostředí (i pávi, krocani, pštrosi, lamy)

-  Vycházka na "Písečňák" - návštěva tréninku motokár

- Okolí obce Vítonice

- Oblast Moštěnice

- Návštěva místního kostela a fary

Animační představení a programy:

Příměstské tábory:

Divadelní představení s hledáním pokladu

Kouzelnické představení

Dětské kluby:

Cirkus - žonglování - praktický nácvik po předvedení


Projekt je pro naši školou velkým přínosem, pro činnost s dětmi pořizujeme z prostředků ESF, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu také různý materiál, zařízení a vybavení.

Ve Vítonicích dne 30.9.2019