Noc ve škole

28.06.2013 01:34

Jednou z prvních škol, kde děti dostaly v pátek 28. 6. 2013 vysvědčení, byla bezpochyby  ta naše.  Děti se sešly už ve čtvrtek večer . Byl pro ně připraven bohatý program v podobě soutěží, her, vaření kotlíkového guláše, stezky odvahy a pyžamové diskotéky. Po půlnoci nás navštívila paní starostka a děti dostaly nejen tolik očekávané vysvědčení, ale i poháry za reprezentaci v tanečním kroužku.  Poté jsme se všichni přesunuli do vedlejší třídy, která  v tu chvíli vypadala spíše jako turistická noclehárna než jako učebna školy.  Děti si vlezly do svých  pelíšků  a snažily se usnout.  To bylo po velkém množství zážitků opravdu těžké. Strávili jsme společně krásné chvíle, na které budeme vzpomínat celé prázdniny.                                           Žáci školy a kolektiv pracovníků