Organizace vyučování od 12. dubna 2021

08.04.2021 17:02

Od 12.4.2021 přecházíme zpět na prezenční vzdělávání za dodržování těchto podmínek:

OCHRANA NOSU A ÚST - všichni musí mít povinně ochranu úst a nosu:

 a) zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory.

b) žáci základní školy: respirátor nebo chirurgickou roušku .

 

TESTOVÁNÍ - povinné neinvazivní testování

– antigenní testování 2x týdně (vždy v pondělí a čtvrtek)

 

ŠKOLNÍ  DRUŽINA - pouze pro nejmladší žáky 1. a 2. ročníku (aby byla dodržena homogenita skupiny stejná jako ve třídě).

Starší žáci budou do školy přicházet od 7,45 hodin. V odpoledních hodinách bude zajištěn dohled po dobu nezbytně nutnou.

 

OBĚDY - jsou pro všechny žáky přihlášeny. Odhlášky si budou rodiče řešit individuálně.

 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!

 

Vstup třetích osob (mimo žáků a zaměstnanců) v době provozu školy – pouze v důvodných  případech za přijetí režimových opatření.