Planetárium

27.11.2018 13:21

V úterý 26. listopadu nás navštívilo planetárium s poučně-zábavným programem pro děti z mateřské školy a pro žáky základní školy. Celé představení se odehrávalo v místní kulturním domě, kde byla umístěna velká nafukovací kopule, která představovala Vesmír. Uvnitř kopule měly děti možnost sledovat film nebo pohádku o vesmíru, která se promítala v 3D kvalitě. Pro všechny zúčastněné to byl bezpochyby velký zážitek!