Den s myslivci

02.09.2016 00:00

   V pátek 2.9. 2016 si spolek místních myslivců připravil pro naše děti velmi pestrý a naučný program. Hned ráno jsme se vydali k myslivecké  chatě, kde se všechny aktivity uskutečnily. Žáci získali poutavým vyprávěním informace o lesní zvěři a o jejím výskytu v našem okolí. Po výborné svačince za námi přijela zdravotní sestra paní Jančíková, od  které jsme se dozvěděli, jaké jsou zásady správné hygieny a jak v případě úrazu poskytnout kamarádovi první pomoc. Nechyběla ani střelba na terč ze vzduchovky, kterou si děti velmi oblíbily. Dopoledne plné her, soutěží a zábavy jsme zakončili obědem ve formě opečených špekáčků, které všem moc chutnaly.

 

Tímto bychom rádi poděkovali panu Antonínu Novákovi za skvělou organizaci tohoto dne i všem ostatním, kteří se o naše děti tak výborně starali. Těšíme se na další návštěvu.          

 

Mgr. Veronika Bláhová