Projekt "Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku"

27.08.2019 07:37

V září 2018 byl na naší škole zahájen projekt, který podpořil založení a provoz dětského klubu během školního roku 2018/2019 a o letních prázdninách 2019 realizaci dvou turnusů příměstských táborů.

Totéž využijeme i pro školní rok 2019/2020.

Projekt je pro naši školu velkým přínosem, pro činnost s dětmi pořizujeme z prostředků ESF, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu také různý materiál, zařízení a vybavení.