Projekt "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení"

02.09.2015 14:39

V dubnu 2015 podala naše škola žádost o dotaci v programu MŠMT "Podpora zabezpeční škol a školských zařízení". Cílem projektu je vytvořit dostatečné zajištění ochrany dětí, žáků a zaměstnanců při zvýšeném podílu bezpečnosti budovy ZŠ a MŠ Vítonice pomocí moderních technologických systémů a vybavení.

Dotace byla schválena v červenci 2015.