Vítězové soutěže

28.01.2016 08:36

V období měsíců září – prosinec 2015 se žáci 5. ročníku naší školy zapojili do internetové soutěže „Hravě žij zdravě“. Cílem tohoto kurzu byla především podpora správných stravovacích zvyklostí a zvýšení pohybové aktivity a tím i prevence dětské nadváhy a obezity.

Každý týden žáci plnili postupně ve 4 lekcích úkoly týkající se zdravého životního stylu. Získali mnoho teoretických znalostí, které následně uplatnili při plnění praktických úkolů.

Jejich snaha a píle byla po zásluze odměněna. Naši páťáci získali 1. místo ve Zlínském kraji a v celorepublikovém hodnocení se umístili na 2. místě.  Všem dětem gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.                                                                        

Mgr. Veronika Bláhová