Zájmové kroužky ve školním roce 2020-2021

27.08.2020 15:17

 V letošním školním roce budou žákům naší školy nabízeny zájmové aktivity (flétna, keramika, pěvecký a rukodělný kroužek ) až od 2. pololetí.  V rámci školní družiny zahájíme nově zábavná odpoledne se zaměřením hudebně - pohybovým ( zpěv, tanec ) - každé pondělí a sportu se budeme věnovat každý čtvrtek. 

Těšíme se na vás :-)