O nás

    Historie vítonické školy sahá do roku 1899, ve kterém byla budova dne 27.8. slavnostně vysvěcena a otevřena. Vypracováním plánů a výstavbou byl o rok dříve - dne 15.4.1898 - pověřen stavitel Otto Zeman.

    V současné době škola slouží dětem předškolního a mladšího školního věku.

    Základní škola s pěti postupnými ročníky je školou rodinného typu . Žáci se učí ve dvou učebnách, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi a jedna z nich šesti počítači připojenými na internet a tiskárnu. K odpočinku slouží oddychový prostor s knihovnou a herním stolkem.

   Školní družina nabízí aktivní využití volného času při různých aktivitách: hudební činnost - hra na flétnu, sportovní aktivity, keramické dílny - projektové dny. 

    Mateřská škola využívá ke své činnosti moderně vybavenou třídu a přilehlou ložnici. K pohybovým aktivitám slouží prostory školní zahrady, dětského hřiště, víceúčelového hřiště a tělocvičny v kulturním domě. Stravování dětí a celodenní pitný režim zajišťuje školní jídelna.