Školní družina

Školní družina je denně v provozu od 6,15 do 15,40 hodin. Cílem je kamarádství, vzájemná pomoc, respektování pravidel a rozvoj fantazie.

Družina nabízí dětem v průběhu roku rozličnou zájmovou činnost, mezi nejoblíbenější patří:

  • hudební činnost
  • keramické dílny
  • sportovní aktivity¨
  • zábavná a soutěžní odpoledne
 
Ve školní družině nás čeká i plno dalších zajímavých aktivit, jako např. pyžamové odpoledne, bláznivá módní přehlídka, bramboriáda, sportovní a znalostní soutěže. Už se moc těšíme na zábavná odpoledne!