Školní družina

Školní družina je denně v provozu do 15,30 hodin. Cílem je kamarádství, vzájemná pomoc, respektování pravidel a rozvoj fantazie.

Družina nabízí dětem velmi oblíbené zájmové kroužky:

  • výtvarný a keramický,
  • práce s počítačem,
  • pěvecký sbor
  • dramatický,
  • logopedii,
  • hru na flétnu.

Ve školní družině náš čeká i plno dalších zajímavých aktivit, např. pyžamová diskotéka, módní přehlídka, závody sněhových plavidel, sportovní a znalostní soutěže. Už se moc těšíme na zábavná odpoledne!