Školní družina

Informace pro školní rok 2023/2024

Do školní družiny budou děti potřebovat sportovní oblečení a obuv, odpolední svačinku a kreslící blok.

Provoz družiny je v pracovní dny  vždy od 6:15 do 8:00 a od 11:40 do 15:40 hodin. 

Nabízíme zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností výchovou, hrou, učením, sportováním a motivačními projekty.

U žáků podporujeme kamarádské vztahy, vztah k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme shopnost spolupracovat a respektovat jeden druhého. 

Respektujeme individuální dovednosti a schopnosti žáků.

Spojení různých věkových skupin v naší ŠD se ukazuje jako výhoda - starší žáci pomáhají a předávají své zkušenosti svým mladším kamarádům.

Družina nabízí dětem v průběhu roku tuto zájmovou činnost:

  • flétnu
  • keramické tvoření
  • sportovní a pohybové aktivity
  • náboženství
  • zábavná a soutěžní odpoledne
 
Ve školní družině nás čeká i plno dalších zajímavých aktivit, jako např. dramatické a taneční, pyžamové odpoledne, bláznivá módní přehlídka, bramboriáda, honba za pokladem, vědomostní soutěže a spousta dalších. Už se moc těšíme na společná zábavná odpoledne!