Školní družina

Školní družina je denně v provozu do 15,30 hodin. Cílem je kamarádství, vzájemná pomoc, respektování pravidel a rozvoj fantazie.

Družina nabízí dětem velmi oblíbené zájmové kroužky:

  • keramický,
  • pěvecký,
  • literární,
  • hrátky s angličtinou,
  • rukodělný

Ve školní družině náš čeká i plno dalších zajímavých aktivit, např. pyžamové odpoledne, bláznivá módní přehlídka, sportovní a znalostní soutěže. Už se moc těšíme na zábavná odpoledne!