Školní družina

Školní družina je denně v provozu od 6,15 do 15,45 hodin. Cílem je kamarádství, vzájemná pomoc, respektování pravidel a rozvoj fantazie.

Družina nabízí dětem tyto zájmové aktivity:

  • keramická činnost
  • pěvecká a pohybová činnost
  • flétna
  • rukodělná činnost
  • sportovní odpoledne
 
!!! V letošním školním roce 2020-2021 bude činnost zájmových kroužků zahájena až ve 2. pololetí. Nově nabídneme dětem odpoledne zaměřená na zpěv - vždy v pondělí a na sport - vždy ve čtvrtek.
 

Ve školní družině náš čeká i plno dalších zajímavých aktivit, jako např. pyžamové odpoledne, bláznivá módní přehlídka, bramboriáda, sportovní a znalostní soutěže. Už se moc těšíme na zábavná odpoledne!