Základní škola Vítonice

Co našim žákům nabízíme:

 • vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“,
 • přívětivou a podnětnou rodinnou atmosféru,
 • vzdělávání v málotřídní škole při nízkém počtu žáků na třídu,
 • individuální přístup, orientaci na žáka,
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku,
 • do výuky je zařazována páce s interaktivní tabulí a výukové programy na počítačích,
 • výuku nejen ve škole, využívání školní zahrady i dětského hřiště, v zimním období ledové plochy,
 • účast na soutěžích (taneční, atletické, sportovní, matematické),
 • rozvíjení samostatnosti žáků,
 • vyplňování maxima volného času dětí,
 • moderní výukové metody s využitím interaktivní tabule a výpočetní techniky,
 • projektové dny a týdny,
 • výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu - pitný režim po celý den zdarma, mléčné svačiny za dotovanou cenu, projekt Ovoce do škol, Zdravé zuby, Medové snídaně.

 Z tradičních školních akcí:

 • slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků,
 • dýňový den,
 • vystoupení pro seniory,
 • pasování na čtenáře,
 • Mikulášská a Vánoční besídka,
 • den adventních věnců,
 • veřejná vystoupení – vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromu...,
 • plavecký výcvik,
 • lyžařský výcvik,
 • barevný týden, projekt Den zvířat,
 • olympiády, soutěže, přátelské zápasy,
 • návštěvy divadelních představení, koncertů, výstav, knihoven,
 • besídka ke Dni matek,
 • poslední zvonění, loučení s odcházejícími spolužáky.

Práce s počítačem a interaktivní tabulí