Základní škola Vítonice

Co našim žákům nabízíme:

 • vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“,
 • přívětivou a podnětnou rodinnou atmosféru,
 • vzdělávání v málotřídní škole při nízkém počtu žáků na třídu,
 • individuální přístup, orientaci na žáka,
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku,
 • výuku nejen ve škole, využívání školní zahrady, dětského hřiště, víceúčelového hřiště, v zimním období ledové plochy,
 • účast na soutěžích (sportovní, matematické, výtvarné),
 • rozvíjení samostatnosti žáků,
 • moderní výukové metody s využitím interaktivní tabule a výpočetní techniky,
 • projektové dny a týdny,
 • výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu - zdarma pitný režim, zapojení do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol.,
 • vyplňování maxima volného času dět

 Celoroční projekt školního roku 2021/2022:

  Měsíc na obloze aneb 10 fází školního roku 2021/22

            Září           – měsíc seznamování, her a soutěží

            Říjen         – měsíc našeho domova

            Listopad    – měsíc barevné přírody

            Prosinec    – adventní měsíc

            Leden        – měsíc zimní zábavy

            Únor          – karnevalový měsíc

            Březen      – měsíc čtenářů, knih a knihoven

            Duben       – měsíc naruby

            Květen      – měsíc rodiny

            Červen      – měsíc letních sportů

Z dalších tradičních školních akcí:

 • slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků,
 • dýňový den,
 • vystoupení pro seniory,
 • pasování na čtenáře,
 • Mikulášská a Vánoční besídka,
 • den adventních věnců,
 • veřejná vystoupení – vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromu...,
 • plavecký výcvik,
 • lyžařský výcvik,
 • barevný týden, projekt Den zvířat, Jablíčkový den, Den naruby, Den bláznivých účesů,
 • olympiády, soutěže, přátelské zápasy,
 • návštěvy divadelních představení, koncertů, výstav, knihoven,
 • besídka ke Dni matek,
 • poslední zvonění, loučení s odcházejícími spolužáky.
 

Práce s počítačem a interaktivní tabulí