Základní škola Vítonice

Co našim žákům nabízíme:

 • vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“,
 • přívětivou a podnětnou rodinnou atmosféru,
 • vzdělávání v málotřídní škole při nízkém počtu žáků na třídu,
 • individuální přístup, orientaci na žáka,
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku,
 • výuku nejen ve škole, využívání školní zahrady, dětského hřiště, víceúčelového hřiště, v zimním období ledové plochy,
 • účast na soutěžích (sportovní, matematické, výtvarné),
 • rozvíjení samostatnosti žáků,
 • moderní výukové metody s využitím interaktivní tabule a výpočetní techniky,
 • projektové dny a týdny,
 • výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu - zdarma pitný režim po celý den, zapojení do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol.,
 • vyplňování maxima volného času dětí

 •  Z tradičních školních akcí:
 • slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků,
 • dýňový den,
 • vystoupení pro seniory,
 • pasování na čtenáře,
 • Mikulášská a Vánoční besídka,
 • den adventních věnců,
 • veřejná vystoupení – vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromu...,
 • plavecký výcvik,
 • lyžařský výcvik,
 • barevný týden, projekt Den zvířat, Jablíčkový den, Den naruby, Den bláznivých účesů,
 • olympiády, soutěže, přátelské zápasy,
 • návštěvy divadelních představení, koncertů, výstav, knihoven,
 • besídka ke Dni matek,
 • poslední zvonění, loučení s odcházejícími spolužáky.

Práce s počítačem a interaktivní tabulí