Základní škola Vítonice

Co našim žákům nabízíme:

 • vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“,
 • přívětivou a podnětnou rodinnou atmosféru,
 • vzdělávání v málotřídní škole při nízkém počtu žáků na třídu,
 • individuální přístup, orientaci na žáka,
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku,
 • výuku nejen ve škole, využívání školní zahrady, dětského hřiště, víceúčelového hřiště, v zimním období ledové plochy,
 • účast na soutěžích (sportovní, matematické, výtvarné, recitační),
 • rozvíjení samostatnosti žáků,
 • moderní výukové metody s využitím interaktivní tabule a výpočetní techniky,
 • celoroční projekt: Pohádkový rok 2023 - 2024, projektové dny a týdny,
 • výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu - zapojení do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol, V rytmu zdraví
 • vyplňování maxima volného času dětí

Celoroční projekt školního roku 2023/2024:

Pohádkový rok

Září                  Boudo, budko, kdo v tobě bydlí

Říjen                O veliké řepě

Listopad           O Šípkové Růžence

Prosinec           Vánoční příběh

Leden               O dvanácti měsíčkách

Únor                O Koblížkovi

Březen             O kohoutkovi a slepičce

Duben             O Budulínkovi

Květen             O Červené Karkulce

Červen             O zlaté rybce

Z dalších tradičních školních akcí:

 • slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků,
 • vítání nového školního roku - zábavné dopoledne,
 • slabikářová slavnost,
 • Mikulášská a Vánoční besídka,
 • den adventních věnců,
 • veřejná vystoupení – vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromu, besídka pro maminky...,
 • plavecký výcvik,
 • lyžařský výcvik,
 • projektové dny a týdny,
 • olympiády, soutěže, přátelské zápasy,
 • návštěvy divadelních představení, koncertů, výstav, knihoven,
 • poslední zvonění, loučení s odcházejícími spolužáky
 

Celoroční projekt školního roku 2022/2023:

  Rok plný barev

            Modré září          

            Oranžový říjen         

            Hnědý listopad    

            Zlatý prosinec    

            Bílý leden        

            Duhový únor          

            Žlutý březen      

            Zelený duben       

            Růžový květen      

            Červený červen      

 

 

Práce s počítačem a interaktivní tabulí