Organizace školního roku 2018/2019

Podzimní prázdniny:

       

Vánoční prázdniny:

       

Jarní prázdniny:

       

Velikonoční prázdniny:

      

Hlavní prázdniny: