Organizace  školního roku 2023/2024

Podzimní prázdniny: 26. - 27. října

       

Vánoční prázdniny: 23. prosince - 2. ledna

       

Pololetní prázdniny: 2. února

 

Jarní prázdniny: 19. - 25. února

       

Velikonoční prázdniny: 28. března

      

Hlavní prázdniny: 29. června - 1. září