Organizace  školního roku 2022/2023

Podzimní prázdniny: 26. - 27. října

       

Vánoční prázdniny: 23. prosince - 2. ledna

       

Pololetní prázdniny: 3. února

 

Jarní prázdniny: 13. - 19. února

       

Velikonoční prázdniny: 6. dubna

      

Hlavní prázdniny: 1. července - 3. září