Organizace  školního roku 2021/2022

Podzimní prázdniny: 27. - 29. října

       

Vánoční prázdniny: 23. prosince - 2. ledna

       

Pololetní prázdniny: 4. února

 

Jarní prázdniny: 7. - 13. února

       

Velikonoční prázdniny: 14. dubna

      

Hlavní prázdniny: 1. července - 31. srpna