Projekty

Projekt Doučování žáků škol

25.02.2022 13:43
Naše škola se zapojila do projektu Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Tento projekt reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Projekt je financován...

Naše škola se stala součástí realizace projektu "Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku"

16.10.2020 10:43
Naše škola se stalasoučástí realizace projektu "Dětské kluby a příměstské tábory naPodhostýnsku" Pracovní a soukromý život rodičů dětí byl sladěn prostřednictvím projektu, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu. Realizace probíhala v období 20.8.2018-...

Projekt "Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku"

27.08.2019 07:37
V září 2018 byl na naší škole zahájen projekt, který podpořil založení a provoz dětského klubu během školního roku 2018/2019 a o letních prázdninách 2019 realizaci dvou turnusů příměstských táborů. Totéž využijeme i pro školní rok 2019/2020.Projekt je pro naši školu velkým přínosem, pro...

Projekt "Medová snídaně"

11.08.2016 12:24
Na jaře 2016 jsme se naše škola přihlásila do projektu Ministerstva zemědělství – Medová snídaně. Do projektu byly vybrány pouze tři školy ze Zlínského kraje. Projekt je zaměřen na zdravou výživu a poznávání místního regionu. Děti se setkají se včelaři - lektory, dozvědí se informace o chovu včel,...

Projekt "Bezpečná škola"

09.02.2016 10:11
Na jaře 2015 škola požádala o dotaci z dotačního programu "Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení". Cílem projektu bylo vytvořit dostatečné zajištění ochrany dětí, žáků a zaměstnanců při zvýšeném podílu zajištění bezpečnosti budovy ZŠ a MŠ Vítonice. Při respektování minimálního...

Projekt "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení"

02.09.2015 14:39
V dubnu 2015 podala naše škola žádost o dotaci v programu MŠMT "Podpora zabezpeční škol a školských zařízení". Cílem projektu je vytvořit dostatečné zajištění ochrany dětí, žáků a zaměstnanců při zvýšeném podílu bezpečnosti budovy ZŠ a MŠ Vítonice pomocí moderních technologických systémů a...

Ovoce do škol

02.09.2015 14:37
Naše škola se i ve školním roce 2015/16 účastní projektu Ovoce do škol, který je hrazen z prostředků Evropské unie. Všichni žáci školy obdrží v pravidelných dávkách ovocné produkty, kterými si budou moci zpestřit svoji přesnídávku během školní přestávky.

Školní mléko

02.09.2015 14:35
V letošním školním roce se naše škola opět zapojí do odběru dotovaného školního mléka. Na výběr budou tři druhy mléka - vanilkové, kakaové a jahodové. Cena mléčných výrobků za kus je 5,- Kč. Výdej mléčných výrobků bude probíhat dvakrát týdně během svačinkové přestávky.  

EU peníze školám

27.08.2014 00:00
Základní škola Vítonice plně využila finanční prostředky z projektu Evropské unie - "Peníze školám". Cílem schváleného projektu bylo zlepšení čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků a zvýšení jejich zájmu o vzdělávání,  jako o celoživotní proces a zdroj poznání. Podporujeme...